"דרך ישרה"

מנחות צג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף צג', ראשון, ג' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף צג

*מי אינו סומך. *דיני סמיכה. *חומר בסמיכה ובתנופה.

א. מי אינו סומך ומנין 1. חרש שוטה וקטן, שאינם בני דיעה. 2. גוי, שנאמר בני ישראל. 3. סומא נתמעט בגז"ש סמיכה מזקני עדה ולאידך אין דנין יחיד מציבור, או מעולת ראיה ולאידך היא גופה נלמדת מעולת נדבה. 4. עבד שליח ואשה נתמעטו שנאמר בידו שלשה מיעוטים, ושלשתן צריכי דלא נימא שעבד אינו בר מצוות וכן אשתו כגופו.

ב. דיני סמיכה 1. שיירי מצוה ואינה מעכבת את הכפרה שנאמר וסמך ונרצה וה"ה בתנופה שנאמר לתנופה לכפר. 2. על הראש, שנאמר וסמך ונרצה וה"ה בתנופה שנאמר לתנופה לכפרה. 2. על הראש, שנאמר שלש מיעוטים בידו למעט על הצואר שאינו כנגד הראש, גב, וחזה אף שנתרבה לתנופה, וכן פסלינן ידו על הצדדין ומטלית חוצצת. 3. בשתי ידים, שנאמר וסמך אהרן את שתי ידו דזהו בנין אב דידיו בסמיכה הוי בשתי ידים. 4. במקום שסומכין שוחטין, שתיכף לסמיכה שחיטה.

ג. חומר בסמיכה ובתנופה 1. חומר בסמיכה, דשותפין כ"א סומך בפני עצמו שנאמר קרבנו, ואין לרבות תנופה בכל השותפין בק"ו מסמיכה משום דאי אפשר. 2. חומר בתנופה, שנוהגת אף בקרבנות צבור ובשחוטין ובדבר שאין בו רוח חיים. והא דאשכחן סמיכת הכה"ג בזמן הקטרת האיברים, זה משום כבודו.

הדרן עלך פרק עשירי דמנחות

שאלות לחזרה ושינון

א. מי אינו סומך ומנין (4)

ב. דיני סמיכה (4)

ג. חומר בסמיכה ובתנופה (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר