"דרך ישרה"

מנחות ק • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף ק', ראשון, י' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ק

*הסידור ואכילת הלחם. *הפסול בלילה. *זמן האפיה בלחם.

א. סידור וסילוק לחם הפנים ואכילתו 1. הסילוק והסידור בשבת לת"ק נעשים בבת אחת ע"י שמונה כהנים אלו מושכין ואלו מניחין וטפחו של זה כנגד טפחו של זה, ולרבי יוסי נתקיים דין תמיד אפילו סילק את הישנה בבקר ונתן את החדשה בערב כל זמן שלא היתה לינה בלי לחם. 2. הניחו את הלחם על שלחן הזהב שבאולם, הקטירו את הבזיכין, וחילקו את החלות לכהנים. 3. אם חל יוה"כ בשבת החלות מתחלקות לערב, ובחל יו"כ בערב שבת שעיר החטאת של יוה"כ נאכל בליל שבת והאלכסנדרים היו אוכלים אותו חי מפני שדעתן יפה. 4. סידר את הלחם בשבת ואת הבזיכין אחר השבת אף שהקטירם לשבת הבאה פסול ואין חייבים עליהם משום פגול נותר וטמא, וכן הדין בסידר כדין והקטיר הבזיכין אחר השבת, אבל אם סידר את הלחם ואת הבזיכין בשבת יניחנה לשבת הבאה ורק אז יתקדש כדינו.

ב. זבח בלילה יצא לבית השריפה ואמרינן דה"ה מלק עולת העוף בלילה דא"א לאהדורה, וקמץ מנחה בלילה דקסבר כלי שרת מקדשין בזמנן. והקושיות 1. כל הקרב ביום קדוש רק ביום, ודחי דאינו קדוש להקרב אבל קדוש להפסל. 2. סידר את הלחם ואת הבזיכין אחר השבת ימשיך להניח ולא נפסל משום קסבר לילה אינו מחוסר זמן, ופליגי האם עליו לסלקו לפני כניסת השבת כדי שלא יקדש ויפסל או דא"צ מכיון דנעשה כמי שסדרו הקוף.

ג. זמן האפיה בלחם הפנים ושתי הלחם 1. שתי הלחם נאפות מערב יו"ט ואז נאכלות ביום השני לאפיתן, ואם חל ערב יו"ט בשבת נאכלת ביום השלישי, ומזה מוכחינן דהא דנדרים ונדבות אינם קרבין ביו"ט זהו מדאוריתא ולא מחמת גזירה דרבנן של שמא ישהא ליו"ט. 2. לחם הפנים נאכל ביום התשיעי לאפייתו עד היום האחד עשר אם לפני שבת חלו שני יו"ט של ר"ה, ולר"ש בן הסגן אפיית לחם הפנים דוחה יו"ט ולא יו"כ.

הדרן עלך פרק יא דמנחות

שאלות לחזרה ושינון

א. סידור וסילוק לחם הפנים ואכילתו (4)

ב. הדינים בעבד בלילה, והקושיות (2)

ג. זמן האפיה בלחם הפנים ושתי הלחם (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר