"דרך ישרה"

נדה ט-י • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדה ט'-י', שישי-שבת, ג'-ד' חשוון תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ט

*מעוברת. *סילוק במינקת. *הפסיקה לראות.

א. דיני מעוברת 1. היתה בחזקת מעוברת וראתה דם ואח''כ הפילה רוח נשארת בחזקת ודיה שעתה, ואף שהמקשה ורואה דם והפילה רוח הויא יולדת בזוב הכא טהורה כיון שמעת לעת דרבנן או דשייכא טעמא דראשה ואבריה כבדים. 2. ראתה ואח''כ הוכר עוברה מטמאה למפרע ולא אמרינן איגלאי מילתא, כיון שבשעה שראתה היה ראשה כבד עליה. 3. למ''ד וסתות דאורייתא הגיע עת וסתה בימי עיבורה ולא בדקה, מייתי ראיה מהיתה במחבא דלא חיישינן לראיה בשעה שמסולקת דמים.

ב. סילוק הדמים במינקת, לר''מ כיון שהדם נעכר ונעשה חלב ולרבי יוסי איבריה מתפרקין ואינה חוזרת אלא לאחר כ''ד חודש. והשמועות 1. מת בנה בתוך כ''ד חודש, לר''מ מטמאת למפרע ולרבנן דיה שעתה. 2. מניקה כמה שנים, לר''מ דיה שעתה ולחכמים לאחר כ''ד חודש מטמאת למפרע. 3. ר''מ יליף שהדם נעשה חלב מהפסוק מי יתן טמא מטהור, ולחכמים קאי על שכבת זרע שהיא טמאה והולד טהור, או מי הנדה שהמזה והמזין עליו טהור והנושא טמא.

ג. הדינים בהפסיקה לראות 1. זקינה שעברו עליה שלש עונות וראתה דיה שעתה, ובפעם השלישית מטמאת למפרע ככל הנשים, לחכמים אפילו כוונה ולרבי דוסא דווקא פיחתה או הותירה. 2. לר''א כל אשה שעברו עליה שלש עונות דיה שעתה, ומייתי מעשה בריבה אחת בהיתלו ודחינן שאין שעת הדחק ראיה דהוה שנת בצורת או הפסד טהרות, וכן רבי עשה כר''א ואחר שנזכר אמר כדאי ר''א לסמוך עליו בשעת הדחק.

שאלות לחזרה ושינון

דף ט

א. דיני מעוברת (3)

ב. המח' בסילוק הדמים במינקת והשמועות (3)

ג. הדינים בהפסיקה לראות (2)

דף י

*תינוקת. *מעוברת ומניקה.

א. דיני תינוקת שלא הגיע זמנה לראות 1. ראתה בפעם השלישית מטמאת למפרע ככל הנשים בין אם ראתה לאחר עונה או לאחר ג' עונות, ואם הגיע זמנה לראות מטמאת מהפעם השניה. 2. ראתה פעם אחת ועברו עליה שלש עונות ואח''כ ראתה כל עונה מטמאת בשלישית, ואם ראתה אחרי שעברו פעמים ג' עונות מטמאת בשניה, ואתיא כר''א שלאחר ג' עונות דיה שעתה ובוסתות סבר כרבי דתרי זימני הוי חזקה. 3. כתם שבין ראייתה הראשונה לשניה טהור, ושבין שניה לשלישית לחזקיה טמא כדין ראייתה שבתולה דמיה טהורין כיון ששירפה מצוי, ולרבי יוחנן טהור כיון שלא הוחזקה בדם, וכן רוקה ומדרסה בשוק טהור. 4. מדלפת וכן שופעת כל שבעה הויא כראיה אחת. 5. בנות ישראל עד שלא הגיעו לפירקן הוו בחזקת טהרה, ומשהגיעו לפירקן הן בחזקת טומאה, ונשים בודקות אותן ע''י סיכת שמן מבפנים.

ב. מעוברת ומניקה 1. לענין הפסקת ג' עונות ימי עיבורה מצטרפין לימי מניקותה כגון מניקה שהתעברה, וימי הנקה מצטרפין לימי עיבור בלידה יבשתא או דם לידה לחוד. 2. מהראיה השניה, לר''מ דיין שעתן ולרבנן מטמאות למפרע.

שאלות לחזרה ושינון

דף י

א. דיני תינוקת שלא הגיע זמנה לראות (5)

ב. דיני מעוברת ומניקה (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר