"דרך ישרה"

נדה נז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדה נז', חמישי, כא' כסליו תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

פרק שמיני- הרואה כתם

דף נז

*מקום הכתם. *ראיה בלא הרגשה. *תלית כתם וכגריס.

א. מקום מציאת הכתם 1. על בשרה, כנגד בית התורפה טמאה ואם לאו טהורה. 2. על עקבה טמא, שעשוי לגעת. 3. על ראש גודלה טמא דמתרמי תחת אותו מקום כאשר פוסעת, ואין לומר משום שנוגע בעקיבה משום דאין מחזיקין טומאה ממקום למקום ולכן דם על כתיפה טהור אבל בקשרי אצבעותיה טמאה שמא נגעו בעצמם. 4. על שוקה ופרסותיה מבפנים עד מקום חבק טמאה ומבחוץ וכן אחורי השוק טהורה. 5. בעי בראתה כשיר, כשורה, טיפין טיפין, או לרואה יריכה, ומייתי דספק על בשרה טמא ודחי דעשוי כרצועה. 6. דם שנמצא על השתי אמרינן שתלך שוב ובדקו דשונין לחומרא. 7. ראתה על חלוקה מן החגור ולמטה טמאה ולמעלה טהורה, בית יד אם מגיע כנגד בית התורפה טמאה, ואם פושטתו ומתכסה בו טמאה היכן שנמצא. 8. ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה אם מגיע רק לקצרה הארוכה טהורה, ואם בדקה חלוקה והשאילה ונמאת כתם היא טהורה וחברתה טמאה.

ב. הרואה דם בלא הרגשה טהורה שנאמר בבשרה, והשמועות 1. האשה שעשתה צרכיה וראתה דם לר''מ עומדת טמאה ויושבת טהורה, דאמרינן שהרגישה וחושבת שזו הרגשת מי רגלים. 2. עד תחת הכר ונמצא בו דם משוך טמא, חושבת שזהו הרגשת עד ולכן רק כתם עגול טהור. 3. נמצא דם על העד שלו טמאין וחייבים בקרבן, סברה שזהו הרגשת שמש. 4. הספיקות על בשרה טמא על חלוקה טהור ובמגעות והיסטות הלך אחרי הרוב, מפרשינן שאם רוב ראיותיה בהרגשה אמרינן שהרגישה ולאו אדעתה, והספק בבשרה ובחלוקה איירי מחגור ולמטה ועברה בשוק של טבחים או מחגור ולמעלה וכגון שהתהפכה. 5. על בשרה כנגד בית התורפה טמאה אף שלא הרגישה, אמרינן דשמואל מודה שטמאה מדרבנן ונקט קרקע נבדקת שפיר, או כרבי נחמיה שכל דבר שאינו מקבל טומאה לא מקבל כתמים ולכן נקט קרקע שאינה מק''ט.

שאלות לחזרה ושינון

א. מקום מציאת הכתם (8)

ב. טומאה בהרגשה ומנין (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר