"דרך ישרה"

נדה ס • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדה ס', ראשון, כד' כסליו תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ס

*השאילה חלוקה. *מבין כמה נשים.

א. התליה בהשאילה חלוקה 1. תולה בנכרית, לת''ק דווקא אם ידעינן שראתה ולר''מ סגי שראויה לראות. 2. תולה במי שאינה מתקלקלת, והיינו נדה ושומרת יום בראשון שלה וכן ביושבת על דמי טוהר ובתולה שדמיהן טהורין. 3. שומרת יום בשני שלה והסופרת שבעה שלא טבלה לרשב''ג תולה ולפיכך רק חברתה מקולקלת, ולרבי אינה תולה ושתיהן מקולקלות אף מי שהכתם לא נמצא אצלה, וטמא וטהור שהלכו בשני שבילין אחד טמא ואחד טהור אליבא דרבי לר''ח אין תולין בטמא ולרב אדא תולין כיון שאין נפ''מ. 4. השאילה לבעלת כתם איכא סתירה ומיישיבינן דתלוי במח' רבי ורשב''ג, או כרבי ובראשון ושני של שומרת יום, או כרשב''ג ותולין למפרע ולא להבא.

ב. דם שבא מאחת מבין כמה נשים כולן טמאות, ואופני התליה 1. רבי נחמיה מטהר בנמצא ע''ג דבר שאינו מק''ט שנאמר ונקתה לארץ תשב, וכן מטהר באחורי כלי חרס ולא גזר אטו תוכו ובמטלניות פחות מג' אצבעות, ונחלקו האם רבנן מודו לרבי נחמיה. 2. נשים טוחנות בריחים מי שנמצא תחתיה טמאה, ובנמצא באמצע שתיהן טמאות. 3. שלש נשים ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת מהן, אם עברו דרך מרגלות המטה מטמאים את מי שנמצא תחתיה ואת מי שעל ידה, בזמן שעברו דרך החיצונה אף הפנימית טמאה, ובמשולבות כולן טמאות. 4. אחת בדקה ונמצאת טמאה השאר טהורות, ולרב יהודה דווקא שבדקה עצמה כשיעור וסת דקסבר כבר פדא שכל שבעלה בחטאת טהרותיה טמאות, אבל לרבי אושעיא אפ''ה טהרותיה תלויות. 5. התליה במעוברת, מניקה, זקינה, שאינה בתולה, ואם שתיהן אינן ראויות לראות רואין כאילו הן ראויות ותרוייהו טמאות, דאכתי יצא דם מביניהן. 6. אם שלשתן בדקו ונמצאו טהורות כולן טמאות, וגל טמא שנתערב ובדקו בכולן ולא מצאו טומאה לר''מ כולם טמאים דמוקמינן בחזקתו כדאשכחן בשקמה של כפר סבא ובמערה של שיחין ולחכמים בודק עד שמגיע לסלע או לבתולה ותלינן שעורב נטל את הטומאה.

שאלות לחזרה ושינון

דף ס

א. התליה בהשאילה חלוקה (4)

ב. דם מבין כמה נשים ואופני התליה (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר