"דרך ישרה"

נדה סב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדה סב', שלישי, כו' כסליו תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף סב

*שבעה סמנין והעברתם. *חרסים שבלעו משקה.

א. שבעה סמנין שבודקין האם הכתם הוא דם או צבע 1. רוק תפל שלא טעם כלום מאז שקם[ וצריך שיעבור עליו חצות לילה בשינה או נמנום, ושלא יצא דיבורו של שלש שעות, ולר''ל צריך שיהא רוק תפל עם כל אחד. 2. לעיסת גריסין של פול בלא קליפתן, וצריך שיהא רותח ובלא מלח. 3. מי רגלים שהחמיצו שלשה ימים, ובעי האם של ילד או זקן, איש או אשה, מכוסים או מגולים, בחורף או בקיץ. 4. נתר אלכסנדרית. 5. בורית, להו''א גפרית ולמסקנא אהל. 6. קמוניא וזהו שלוף דוץ. 7. אשלג שנמצא בנקבי מרגליות.

ב. העברת הסמנין 1. צריך להעביר כל אחד בנפרד וכסדרן ולכסכס ג' פעמים, ואם הכתם לא עבר שזהו צבע ואם עבר או דיהה סימן שזהו כתם והטהרות טמאות וצריך להטביל. 2. העביר ששה סמנין ולא עבר והעביר צפון ועבר, טמא מספק שמא בשבעה היה עובר. 3. העביר פעם שנית ועבר טהור, ומטמאינן טהרות שלאחר תכבוסת שניה כיון שהקפיד עליו.

ג. חרסים שבלעו משקה הזב ונפלו לתנור והוסק טמאים כיון שסוף משקה לצאת, ובמשקין חמורין לר''ל טמא אף בלא שהוסק ולרבי יוחנן טמא רק אם הוסק. והשמועות 1. בגד עם כתם שהטבילו ועשה ע''ג טהרות והעביר ז' סמנין ועבר הוי צבע וטהרותיו טהורות וא''צ להטביל, ולר''ל הנח לכתמים דרבנן. 2. דם הנדה ודאי מעביר ז' סמנין ומבטלו אף שיכול לצאת ע''י צפון, ור''ל סבר מדלא שנראה רבי אינה משנה. 3. רביעית דם מת שנבלעה בכסות אם מתכבסת ולא יוצא ממנה רביעית דם טהורה, ולר''ל זהו בדם תבוסה דרבנן. 4. כל שבלוע שאינו יכול לצאת טהור ומשמע שאם יכול לצאת טמא, ולר''י זהו דווקא בהקפיד.

שאלות לחזרה ושינון

א. שבעה סמנין שבודקים האם הכתם הוא צבע (7)

ב. העברת הסמנין (3)

ג. המח' בחרסין שבלעו משקין חמורים והשמועות (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר