ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

שבת צח-צט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת צח'-צט', שישי-שבת, כ'-כא' סיוון תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף צח

א. העגלות במדבר היו ה' אמות על ב' ומחצה, ותחתיהן רה''ר אבל לא תחת הקרשים כיון שאין רה''ר מקורה. ומפרשינן כיצד היתה הנחת הקרשים כאשר תחתיהן היה רה''ר 1. שלשה קרשים לרוחבן שהיה אחד וחצי, הויא לבוד. 2. עמדו על עוביין שהיה טפח והיו ארבעה בחמשה א''כ יוצא שהיה לבוד, ואתי רק כמ''ד שהקרשים כלין מלמעלן עד כאצבע. 3. למסקנא ברווח שבין הטבעות, ואמרינן דהעגלה עצמה לא היתה מקורה אלא בתחתיתה היו רק יתידות.

ב. עובי הקרשים למעלה, לר''י כלין כאצבע שנא' יהיו תמין ולר''נ אמה שנא' יחדיו. והפסוקים 1. לאידך, תמין אתיא שיהיו שלמים, ויחדיו אתיא שלא יזוזו. 2. הקרשים שבמקצוע, למ''ד כלים עד כאצבע היו משופעים משני צידיהם כמו הרים. 3. אורך יריעות המשכן היה כ''ח אמה, לר''י היתה מגולה אמה של האדנים, ולר''נ שהיה עובי ראש הקרש אף אמה דקרשים היתה מגולה. 4. יריעות העזים אורכן שלשים, ואמת האדנים לר''י מכסיא ולר''נ מגליא. 5. חצי היריעה תסרח, לר''י לגמרי ולר''נ תסרח מחברותיה.

שאלות לחזרה ושינון

דף צח

א. העגלות במדבר וכיצד היתה הנחת הקשרים על גביהן (3)

ב. המח' בעובי הקרשים מלמעלה, והפסוקים (5)

דף צט

א. מידות העגלות ומ''ט 1. אורך העגלה היה חמש אמות, ולא ד' ופלגא כדי שלא ידחקו. 2. רוחב ב' ומחצה ולא א' ומחצה, כדי שלא ידדו. 3. דרך רה''ר ט''ז אמה, ולא סגי בט''ו משום דאיכא בן לוי שעומד לסדר.

ב. חולית הבור שגבהן עשרה ורחבן ארבעה דינם כרה''י, וקמ''ל דבור וחולייתו מצטרפין לעשרה. והאיבעיות בזורק 1. זרק על גבי עמוד גבוה י' ורחב ד', דבא ממקום פטור ומאידך נח באיסור, ומייתי דחייב ממתני' דסלע, ודחי דלמא איירי במחט ובמורשא או בחריץ. 2. כותל שאינו רחב ד' שמקיף לכרמלית ועשאה רה''י הזורק ע''ג חייב, דמכיון שעושה אחרים לרה''י כ''ש שהוא עצמו נחשב לרה''י.

ג. האיבעיות בעשיית מחיצות 1. רבי יוחנן בעי בבור ט' ועקר חוליא, אי הוו ביחד עקירת חפץ ועשית מחיצה. 2. את''ל דבעי מחיצה מעיקרא, בור עשרה והניח חוליא ומיעטה מהו. 3. זרק דף על גבי יתידות וחפץ עליו, האם נעשה רה''י מיד ופטור או מדליא פורתא וחייב. 4. הנחת אגוז בכלי שע''ג מים האם נחשב למונח. 5. שמן ע''ג יין לר''י בן נורי הויא הנחה ולחכמים לא. 6. בור שרחבו שמונה טפחים וחילקו במחצלת, אביי בעי, ולרבי יוחנן דבעי בחוליא פשיטא דמחצלת לא מתבטלת בבור.

שאלות לחזרה ושינון

דף צט

א. מידות העגלות ומ"ט (3)

ב. האיבעיות בזורק (2)

ג. האיבעיות בעשיית מחיצות (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר