ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

פסחים נו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים נו, שבת קודש, ג' שבט תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף נו

*אנשי יריחו. *צווחות העזרה.

א. מעשי אנשי יריחו 1. הדברים שלא מיחו: מרכיבין דקלים בי''ד ניסן, וזהו ששמו בלב הדקל משקה מהדס שיכרא דדפנא וקמח שעורים, או שתחבו לדקל נקיבה ענף מדקל זכר. 2. כורכין על שמע, שלא הפסיקו בין פסוק ראשון לבין ואהבת, או שלא אמרו בשכמל''ו שנתקן לומר בלחש מפני שיעקב אמרו ולא משה, או שלא הפסיקו בין היום לעל לבבך. 3. לרבי יהודה גדשו לפני העומר ולר"מ הנך וכן קצירה לפני העומר עשו ברצון חכמים: אבל גדשו שלא ברצון חכמים. 4. הדברים שעשו שלא ברצון חכמים: התירו גמזיות של עצים שהוקדשו ע"י אבותיהם, ופליגי בגידולין הבאים לאחר מכן אי שרי או אסיר אף דאין מעילה, והקדישום בגלל שניטלו ע"י בעלי זרועות ולכן הכהנים הקדישו עורות קדשים עד שחיפו בהם את כל ההיכל בזהב בעובי דינר. 5. פירות הנושרין ביו''ט, ופליגי לל"ק בשל מכבדות האם גזרינן שמא יעלה ויתלוש אבל של בין הכיפין שרי, ולל"ב פליגי בכיפין אם מוכן לעורבין חשיב לאדם אבל של מכבדות אסור. 6. לרבי יהודה נתנו פיאה לירק ופליגי בראשי לפתות שמכניסם לקיום ע"י דבר אחר, וכן היו שנתנו פיאה לכרוב וקפלוט ואם נתן פאה מירק חייב במעשרות. ומייתי שחזקיהו המלך הודו לו על שגירר עצמות אביו כיתת נחש הנחושת וגנז ספר רפואות, ולא הודו לו על שקיצץ דלתות היכל סתם גיחון העליון ועיבר ניסן בניסן.

ב. צווחות העזרה 1. צאו בני עלי שטמאו היכל ה'. 2. צא יששכר שכרך ידו בשיראי ועבד ובכך חילל את הקדשים ונענש שהמלך והמלכה התווכחו אם גדי עדיף או כבש וביזה את המלך וסופו שקצצו את שתי ידיו. 3. כנס ישמעאל בן פיאבי תלמידו של פנחס להיות כה"ג שהיה צדיק, אף שאבא שאול אמר על משפחתו אוי לי מאגרופן. 4. כנס יוחנן בן נרבאי, שהיו אצלו כהנים הרבה ובימיו לא היה נותר.

שאלות לחזרה ושינון

א. מעשי אנשי יריחו (6)

ב. צווחות העזרה (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר