ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

ביצה ט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף ט', חמישי, ג' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ט

*סולם לשובך.

א. דיני הבאת סולם לשובך 1. לתנא דמשנתינו לב''ש אין מוליכין סולם משובך לשובך אבל מטהו מחלון לחלון וב''ה מתירין, ופלוגתייהו לל''ק ברה''ר דהרואה אומר שצריך להטיח גגו ולב''ה שובכו מוכיח עליו, אבל ברה''י לכו''ע שרי דלא סברי כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור, ולל''ב ברה''ר לכו''ע אסור ופליגי אם יש לאסור אף ברה''י. 2. לר''ש בן אלעזר לכו''ע מוליכין ופליגי להחזיר. 3. לרבי יהודה איירי בסולם שובך אבל של עליה לכו''ע אסור, ובני רבי חייא הבינו דר''י בא לחלוק אבל ת''ק שרי סולם של עליה, ואביהם אמר צאו ואסרו מה שהתרתם מכיון דר"י בא לפרש את ת''ק מדלא קאמר מוליכין את הסולם לשובך. 4. לרבי דוסא מטהו מחלון לחלון, ובני רבי חייא הבינו דאיירי בסולם של עליה דת''ק אסר בהיטוי ורבי דוסא שרי, ודחינן דאיירי בסולם של שובך דת''ק שרי להוליך ורבי דוסא שרי רק היטוי. 5. לאחרים בשם רבי דוסא שרי אף לדדות.

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני הבאת סולם לשובך (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר