כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

יבמות ה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות ה', שבת, ט' אדר ב' תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ה

*כלאים בציצית. *עדל"ת.

א. מכלאים בציצית ילפינן לעלמא דעשה דוחה ל"ת ואמרינן דאיכא יתורא לכן הוי מופנה 1. מאיסור לבישה והעלאה, ודחי דמלבישה שרינן מוכרי כסות דאינו דרך הנאה, והעלאה איצטריך אף דלא נפישא הנאתה. 2. א"צ לכתוב צמר ופשתים דילפינן מכלאי בגדים בבנין אב דסתם בגד זהו צמר ופשתים, ואין לדחות דאיצטריך למימר משום דהו"א דבלבישה כל תרי מיני אסירי דא"כ לשתוק קרא ואתי בגז"ש שעטנז מהעלאה, ובלאו קרא הו"א דבגד פשתים פטור מציצית וכדאשכחן דבעינן מין כנף. 3. למ"ד דסתם בגד אינו בדווקא צמר ופשתים גדוילים מיותר לאפנויי, ודחי לשיעורא דארבע פתילים כפולים. 4. יחדיו, ודחי דאיצטריך ששתי תכיפות הוו חיבור. 5. למסקנא משעטנז ילפינן גם שוע טווי ונוז וגם לאפנויי.

ב. מנין דעשה דוחה ל''ת גרידא 1. להו''א גילוח מצורע דוחה לאיסור הקפת פאת הראש, ודחי דזהו ל"ת שאינו שוה בכל דהא אינו בנשים. 2. גילוח זקן כהן מצורע דוחה איסור גילוח דכהנים, ודחי שהם נתרבו במצוות. 3. גילוח נזיר מצורע, ודחי דישנו בשאלה. 4. למסקנא לכו"ע מזה שעשה של ציצית דוחה ל"ת של כלאים ומופנה.

שאלות לחזרה ושינון

א. מהו הייתור שיש בכלאים בציצית למילף לעדל"ת (5)

ב. מנין דעשה דוחה ל"ת גרידא (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר