ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

יבמות פד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות פד', שני, כט' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף פד

*יש מותרות והמקרים. *החיוב בשניות. *הוזהרו כשירות לפסולים.

א. יש מותרות לבעל ולא ליבם, ליבם ולא לבעל, מותרות לתרוייהו ואסורות לתרוייהו. והמקרים 1. אלמנה שמותרת לכהן הדיוט ואסורה לכה''ג. 2. חללה שאסורה לכהן ומותרת לחלל. 3. ממזר וישראלית. 4. שניות. 5. אמרינן דשייר מצרי שני שנשא מצרית שניה ומצרית ראשונה. 6. וכן שייר פצוע דכא וישראלית או גיורת, ובעי למימר דכבר תני חייבי לאוין ונדחה דהרי תני חלל וממזרת. 7. מקשינן וליתני כהן הדיוט שקידש, ותירץ להו"א משום כה"ג באלמנה ולמסקנא משום חלל דקידש לחוד שרי. 8. לא קאמר בתולה שנפלה לפני כה''ג, להו"א דנישואין הראשונים מפילין ולמסקנא משום סיפא דבתולה מכה''ג לכהן הדיוט שריא.

ב. החיוב בשניות מדברי סופרים 1. אין כתובה פירות מזונות ובלאות. 2. היא וולדה כשרים, וכופין להוציא. 3. שניה לבעל ולא ליבם בעי אי יש לה כתובה מיבם כיון דכתובתה על נכסי בעלה הראשון ובלאו הכי חייב לה, ופשט דאין לה.

ג. לרבי יהודה כשרות לא הוזהרו מלהינשא לפסולים, והשמועות 1. חלל שנשא כשרה היינו לכהונה וש''מ דלא הוזהרו, ודחי דאיירי בישראלית וכשירה היינו לקהל. 2. לא יקחו שהאשה מוזהרת ע''י האיש, ודחי דמוזהרת היכא דהוא מוזהר, וא"א ללמוד מאיש או אשה כיון דלא שוה בכל או למימר דלא נילף מטומאה דאיצטריך קרא להתיר כהנות בטומאה. 3. מדלא תני דחללים מותרים בכהנות ש''מ דאסירי, ודחי דלא פסיקא משום איפכא דכהני בחללות אסירי.

שאלות לחזרה ושינון

א. יש מותרות לבעל או ליבם, והמקרים (8)

ב. החיוב בשניות מדברי סופרים (3)

ג. השמועות אם הוזהרו כשירות להנשא לפסולים (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר