ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

כתובות מב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת כתובות מב', רביעי, כ' אב תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף מב

*תשלומי הקנס ובעמד בדין ממונא.

א. למי יש לשלם את הקנס 1. עמדה בדין ואח''כ מת האב, שייך לאחים. 2. מת האב לפני שעמדה בדין, של עצמה. 3. עמדה בדין לפני שבגרה של אב, ובמת האב שייך לאחין. 4. בגרה ואח''כ עמדה בדין הויא דידה דאזלינן בתר העמדה בדין, ולר''ש בקנסא אזלינן בתר הגביה.

ב. רבה קאמר שקנס שעמד עליו בדין הויא ממונא, ומפרשינן לגבי מה קאמר והשמועות 1. להו''א באונס ומפתה שהעמידו בדין לחייב קרבן שבועה, ומקשה דילפינן שנאמר וכחש בעמיתו בפיקדון דאתי למעט קנס וברישא איירי בתשלומי כפל ש''מ שעמד בדין, ותירץ דרישא רבנן וסיפא ר''ש והוי ממון לענין להורישו לבניו ולא לענין קרבן שבועה. 2. מקשינן לר''ש אם גבתה את קנסה לאחר מיתת האב שייך לעצמה ולא לאחין, אלא למסקנא שאני קנסא דבתו שהתורה זיכתה לאב רק משעת נתינה שנאמר ונתן האיש אבל בשאר קנסות מוריש לבניו. 3. מקשינן דבעבד כתיב יתן ודחי דנתן לחוד, ואיצטריך וכחש להיכן שעמדה בדין ובגרה ומתה שאביה יורשה, וטעמא דכולהו היות ועיקרו קנס. 4. ר''ש פוטר כיון שלא משלם קנס ע''פ עצמו ומשמע שאם עמד בדין דמשלם ע''פ עצמו חייב אף בקרבן שבועה, ותירץ דקאמר לדבריהם דרבנן כשלא עמד בדין דתובע קנס כיון דקיץ, ורבנן פליגי עליה דסברי שתובע בושת ופגם שבהם אינו נפטר ע''י הודאתו.

שאלות לחזרה ושינון

א. למי יש לשלם את הקנס (4)

ב. לגבי מה אמרינן שקנס שעמד עליו בדין הוי ממונא (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר