ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

נדרים יח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדרים יח', שבת, יח' חשוון תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף יח

*הריני נזיר פעמים.

א. ההשוואה בין דיני נדרים לשבועות 1. שבועה שאיני ישן אסור מדאורייתא אבל בנדר איסורו רק מדרבנן. 2. קרבן הא קרבן לא קרבן לא אוכל מותר ובשבועה אסור, ומקשינן דבמשנתינו אמרינן שאוכל לך משמע דלא אכילנא ובשבועות משמע איפכא, ומתרצינן דמשמע שתי לשונות והחילוק מה אמר קודם דהכא קאמר שבועה שאי אוכל ולא אמרינן דלישנא איתקיל ליה. 3. קונם סוכה שאני עושה בנדרים אסור שנאמר איש כי ידור נדר לא יחל דברו אבל בשבועות מותר משום שאין נשבעין לעבור על המצוות ופטור מקרבן שנאמר להרע או להיטיב ופטור מלאו שנאמר לא יחל דברו, והטעם שבנדר חל לאביי דאמר הנאת סוכה עלי ולרבא דאמר ישיבת סוכה עלי דקסבר מצוות לאו להנות ניתנו. 4. יש נדר בתוך נדר כגון האומר פעמיים שיהיה נזיר, אבל אין שבועה בתוך שבועה וחייב רק אחת.

ב. האומר פעמיים הריני נזיר היום לשמואל חל ולרב הונא לא חל אא''כ הוסיף, והשמועות 1. מקשינן דמשנתינו חילקה בין נדר לשבועה ולא בין נדר שהוסיף לנדר שלא הוסיף. 2. האופן שנדר חל ושבועה לא חלה אינו בתאנים וענבים אלא בתאנים ותאנים ש''מ כשמואל שאינו מוסיף, ולרב הונא הסובר שהוסיף איירי שנשבע על תאנים ושוב על תאנים וענבים ופליג על רבה שסובר בכה''ג דחיילא שבועה. 3. נזר שתי נזיריות ומנה את הראשונה והפריש קרבן ונשאל עלתה לו שניה בראשונה, ולר''ה עלתה לו חוץ מיומא יתירא או דאיירי שקיבל את שתי הנזירויות בבת אחת. 4. מקרא נזיר להזיר ילפינן שנזירות חלה על נזירות אף שהיא קלה משבועה שנאמר בה לא ינקה, ולר''ה איירי שקיבל את שתיהן בבת אחת.

שאלות לחזרה ושינון

דף יח

א. המח' באומר פעמים הריני נזיר והשמועות (4)

ר"ן

דף יח רן

א. שבועה בתרא דתאנים וענבים 1. שלא יאכל תאנים או ענבים. 2. דוקא תאנים וענבים יחד.

ב. קרא להזיר דאתי לבבת אחת 1. קיבל ב' נזירות בבת אחת, חייב ב' נזירות נפרדות. 2. בקונם ככר לפעמים חייב שתים על כל אכילה משא''כ בשבועה, ונדחה.

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר