כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

סוטה י' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה י', שבת, יז' ניסן תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(נתי שוחט, פלאש 90)

דף י

*שמשון. *יהודה.

א. סוגיית שמשון הגיבור 1. הלך אחר עיניו ומרד בעיניו לפיכך פלשתים נקרו את עיניו, וכן אבשלום נתלה בשיער שנתגאה בו, נעצו בו עשר לונביאות כנגד שבא על עשר פילגשי אביו, ושלש שבטים בלבו על שגנב שלש לבבות, וכן מדה טובה מרובה שמרים המתינה שעה למשה והמתינו לה כל ישראל כשנצטרעה, יוסף קבר את אביו ומשה קברו וה' התעסק בקבורת משה. 2. תחילת קלקולו בעזה לכן לקה שם ואח''כ היה בתמנת. 3. דלילה נקראה כך על שדלדלהף את כחו שסר ממנו, ואת לבו שגילה סודו וידעה כיון שניכרים דברי אמת או שהזכיר שם שמים, ומעשיו שסרה ממנו שכינה, ואילצתו ע''י שנשמטה מתחתיו בגמר ביאה. 4. המלאך אמר לאמו שלא תאכל כל טמא וזה דברים האסורים לנזיר, וה' בקע את המכתש בלחי החמור ונתלו חייו בדבר טמא כיון שהתאוה לדבר טמא. 5. ותחל רוח ה' שחלה נבואת יעקב אבינו יהי דן נחש או שבטלה שבועת אבימלך, לפעמו כמו פעמון, בין צרעה ובין אשתאול שהיו שני הרים גדולים ושמשון עקרן וטחנן זה בזה, וה' ברכו באמתו שזרעו כנחל שוטף. 6. שמשון קרא לה' זכרני נא שעשרים ושתים שנה שפט את ישראל ולא אמר לאף אחד העבר לי מקל. 7. לכד שלש מאות שועלים שחוזרים לאחוריהם ויפרעו מפלשתים שחזרו בשבועתן. 8. בין כתפיו של שמשון היו ששים אמה שנתן עליו את דלתות ומזוזות העיר עזה. 9. ויהי טוחן בבית האסורים לשון עבירה, שכל אחד הביא את אשתו שתתעבר ממנו, ואמרינן שכל המזנה אשתו מזנה עליו. 10. שמשון דן את ישראל כמו ה' שנאמר ידין עמו כאחד, ונקרא להו''א על שם ה' שהוא שמש ומגן ולמסקנא מעין שמו כיון שהגין על ישראל. 12. בלעם היה חיגר ברגלו אחת שנאמר וילך שפי, ושמשון בשתי רגליו שנאמר שפיפון. 13. חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה ולקו בהן: שמשון בכחו וכתיב ויסר כחו, שאול בצוארו ונפל על החרב, אבשלום בשערו שהיה יפה ונתלה בו והפרד שתחתיו עבר ונפתחה גהנום מתחתיו, צדקיהו בעיניו והתעוור, ואסא ברגליו וחלה בפודגרא שהיא כמחט בבשר החי ונענש על שעשה אנגריא בת''ח שנאמר אין נקי. 14. כתיב בשמשון שירד תמנתה ויהודה עלה לשם, ומתרצינן שמשון נתגנה בה ויהודה נתעלה, או היו שנים, או שעמדה באמצע ההר.

ב. סוגיית יהודה 1. תמר ישבה בפתח עינים, זהו פתחו של אברהם שכל עינים צופות לראותו ושם נטע אשל שזה פרדס או פונדק וכולם ברכו בו לה', או שם מקום, או שנתנה עינים לדבריה שהיא גיורת פנויה יתומה וטהורה. 2. כיון שכיסתה את פניה בבית חמיה יהודה לא הכירה ולכן כשראה אותה חשבה לזונה, ומכאן בכלה שצנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים שאמוץ ואמציה היו אחים. 3. היא מוצאת שסימניה נתרחקו ע''י השטן ואז נעשתה כיונה אלמת ונתקרבו ע''י גבריאל, לדוד מכתם שיצא ממנה דוד שהיה מך תם לכל או שנולד מהול והיתה מכתו תמה, או שהקטין את עצמו כדי ללמוד תורה. 4. תמר שלחה לחמיה לאיש אשר אלה לו אנכי הרה, וילפינן מהכא שנוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים. 5. יהודה נתבשר בהכר כיון שבישר לאביו על הכתונת בלשון הכר, נא לשון בקשה. 6. אמר צדקה ממני ובגלל שקידש שם שמים בגלוי כולו נקרא על שם ה', ויוסף שקידש בסתר הוסיפו לו אות ה' שנאמר עדות ביהוסף. 7. יצאה בת קול שבזכות שהציל את תמר ושני בניה ינצלו מהאש חנניה מישאל ועזריה, וצדקה ממני שיצאה בת קול ואמרה שהדברים יצאו ממני. 8. ולא יסף עוד לדעתה זהו שלא פסק כמו קול גדול ולא יסף.

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגיית שמשון הגיבור (14)

ב. סוגיית יהודה (8)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר