כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

גיטין סז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת גיטין סז', שבת, ד' אב תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ס"ז

*כתובו. *שבח החכמים. *אמר אמרו. *אמר לעשרה.

ספק שמואל בכתובו אי אומרים לסופר לכתוב והם חותמין, אי כתובו הוי כתב ידן או כתב הגט. ומיתי: 1. מתני' הרי אלו יכתבו ויתנו, ודחי דלמא כתב היינו חתימה. 2. סיפא דב"ד ילמדו ויכתבו ש"מ כתיבה, ודחי בב"ד חדש שלא יודע לחתום. 3. או כוונתו לכתב ידו וכתב הגט כשר, הרי שמואל סבר כר' יוסי דמילי לא ממסרן לשליח. ודחי להו"א באומר אמרו מודה ר' יוסי, ולמסקנא פוסל ושמואל ס"ל כר' יוסי במילי אבל באומר אמרו מכשיר.

שבח החכמים: 1. ר"מ חכם וסופר. 2. ר"י חכם לכשירצה. 3. ר"ט גל אגוזין, ראיות מכל מקום. 4. ר' ישמעאל חנות ערוכה, כך תלמודו. 5. ר"ע אוצר בלום, שסידרו. 6. ר"י בן נורי קופת רוכלין, שלמד כל דבר בנפרד. 7. ראב"ע קופת בשמים, פחות מרוכל. 8. ראב"י קב ונקי מועט אבל הלכה כמותו. 9. ר' יוסי נימוקו עמו. 10. ר"ש טוחן הרבה ומשכח הסובין.

אמר לשנים אמרו 1. אמרו לסופר לכתוב ולשתים שיחתמו כשר, ולא תיעשה כן דחישינן שאשה תשכור עדים, וחישינן לדבורא ולא למעשה שקר. 2. אמרו לסופר ואתם חתמו, פליגי אי כשר ותיעשה או דלא תיעשה.

אמר לעשרה 1. כתבו ותנו, אחד כותב ע"י כולם. 2. כולכם כתובו, כותב במעמד כולן. 3. הוליכו, אחד מוליך ע"י כולן. 4. כולכם הוליכו, מוליך במעמד כולן. 5. מנה אותם פליגי אי הוי ככולכם או לא, ותלוי במנה כולם או מקצתן, ואמרי לה להאי גיסא. 6. התקנה כתבו חתמו והוליכו כל חד מנכון.

הדרן עלך פרק ששי דגיטין -האומר

שאלות לחזרה ושינון

דף ס"ז

הספק לשמואל בכתובו, ומייתי (3)

שבח החכמים (10)

אמר לשנים אמרו (2)

אמר לעשרה (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר