כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

גיטין סג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת גיטין סב', שלישי, כט' תמוז תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ס"ג

*הילך כמו שאמרה. *הולך תן זכי והתקבל. *שליחות בגט.

שליח הבאה שאמר שהוא לקבלה ואמר הילך כמה שאמרה, אמרינן דלא מגורשת, משום דסמיך אדיבורא דידיה, ודחי דלמא משום שעקר שליחותו. ומייתי 1. אמר התקבל יכול לחזור, דאף שא"א לבעל למנות שליח קבלה מ"מ כיון שנתן עיניו לגרשה אומר שתתגרש בכל אופן. ודחי דהתם יודע שא"א וגמר שיהא שליח הולכה. 2. קטנה שמינתה שליח קבלה מתגרשת כשבא לידה, ש"מ טעמא שנתן עיניו לגרשה, ודחי דיודע שאין שליחות לקטן ונתן להולכה. 3. שליח הבאה ואמר קבלה או שליח קבלה ואמר שנשלח להביא ואמר לשון הולך תן זכי והתקבל יכול לחזור, א"כ שליח הולכה שאמר וקבלה מגורשת כשיגיע לידה, ודחי דבקבלה איירי שאמר הולך ונהיה שליח להולכה.

שליח קבלה והבעל אמר הולך תן זכי והתקבל 1. לת"ק לא יחזור, דהולך כזכי. 2. לר' נתן הולך כזכי ותן לאו כזכי, זכי והתקבל יחזור, וכן פשטינן דהילך כזכי. 3. לרבי לא יחזור, והינו ת"ק, או דפליג באמר אי אפשי שתקבל אלא הולך, דיכול לחזור. 4. באמר הולך נעשה שלוחו ושלוחה וחולצת מספיקא, דהולך כזכי וספק איסורא לחומרא.

דיני שליחות בגט 1. לרב אין אשה עושה שליח קבלה משליח הולכה, ולר"ח עושה. וטעמא דרב משום בזיון דבעל או גזירת חצירה הבאה לאחר מכן, וא"ב קדמה ומנתה שליח קבלה. 2. לא חזרה שליחות לבעל פליגי, והוי ספק וצריכה גט מהבעל וחליצה אם מת. 3. בעדים שעשו שליחותן, פליגי אי בטלה השליחות אחרי שכתבו גט מעליא או אחר שתתגרש בלבד.

שאלות לחזרה ושינון

 

דף ס"ג

האיבעיא בהילך כמו שאמרה, והשמועות (3)

בעל שאמר הולך תן זכי והתקבל (4)

דיני שליחות בגט (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר