טור מיוחד

"גיור כהלכה" // הרב שלמה בניזרי

האנשים הללו מ"גיור כהלכה" המכונים רבנים ודיינים, אינם מבינים או שאינם רוצים להבין את תכלית הגרות והיהדות • הרב שלמה בניזרי, מחבר הספר 'גרים גרורים', בטור מיוחד (דעה)

הרב שלמה בניזרי | כיכר השבת |
שלמה בניזרי (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

הגרוע מכל הגיורים המכונים גיורים אורתודוקסים, לענ"ד הוא "גיור כהלכה". בסוף שנת 2014 התקבלה בכנסת החלטת ממשלה נוראית (ממשלת נתניהו, בנט לפיד) - "חוק הגיור" - במטרה לאפשר שינויים מבניים במערך הגיור הממלכתי שייקלו על ציבור המתגיירים (כאילו שלא די בכל הקולות הנוראיות שקיימות היום במערך הגיור, המנוהל כולו ע"י רבנים מהציונות הדתית ורפורמים, עם רוב דיינים מהציונות הדתית).

רגע לפני שהממשלה עמדה ליישם את החלטתה, ישתבח הבורא יתברך ויתעלה, הממשלה הרעה הזאת נפלה. במסגרת מו"מ קואליציוני לקראת הקמת הממשלה החדשה, דרשו המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה לבטל החלטה זו, וב"ה הצליחו ובכך מנעו את מימושו של החוק הנורא, שהיה מאפשר לרבני ערים מפוקפקים ועוד לגייר כאוות נפשם, ולא כדרך ההלכה.

כאשר ראו זאת הח"כ לשעבר מש"ס ר' אמסלם וחבריו מהציונות הדתית, מהאגף הליברלי ביותר (שכפסע בינם לרפורמים) שלא הצליחו במזימתם, החליטו לעקוף את חוק הגיור המתיר גיור מוכר רק ע"י הרבנות הראשית במסגרת מערך הגיור הממשלתי, וזאת ע"י שהקימו מערכת גיור עצמאית, המציעה כלשונם: "גיור נגיש, אישי ומכבד לקטינים ומבוגרים, דור שני לעולים ממדינות חבר העמים לשעבר". בתי הדין שייסדו נקראים "גיור כהלכה", והדיינים המכהנים שם הם: חיים אמסלם, דוד סתיו, שלמה ריסקין ועוד, כשבראש הרשת עומד הרב נחום רבינוביץ.

הקורא את העקרונות שלהם בקבלת גרים, אינו יכול שלא להזדעזע בראותו כיצד הם מוחקים למעשה את כל הלכות הגיור, ומכניסים לעם ישראל גויים גמורים תחת השם ישראל. בספרי החדש 'גרים גרורים' שיצא ממש השבוע, הראיתי כמה חמורים הם הגיורים הנעשים בצה"ל, והוכחתי הלכתית שכל הגיורים שם הם בגדר של ספק גדול, והגרים נשארים גויים או מקסימום ספק גויים, ואילו כאן, אין אפילו התחלה לדיון כלשהו לגבי כשרות הגיורים הללו, כי הכל נעשה נגד ההלכה, ואין כאן כל גיור כלל. אין קבלת מצוות כהלכה, ואין המתגיירים מתחייבים ואף לא מתכוונים לקיים את כל ההלכות הלכה למעשה, אלא הם מתחייבים מקסימום להיות שומרי מסורת מינימלית. אין אפילו הכנה לגיור כפי שנעשה בכל בתי הדין, אלא הכנה מינימלית ביותר שאורכה לא מצוין על ידם.

כדי לסבר את האוזן של הקוראים המתמצאים בהלכה (ובפרט למי שקרא את כל הספר או אפילו חלקים ממנו), אביא מקצת ציטוטים מעקרונות ודרך הגיור שלהם, כפי שמופיעים באתר שלהם, ומהם יוכל הקורא להתרשם בצורה הפשוטה, על החורבן שאנשים אלו מביאים עלינו, ועל הסכנה הנוראית לעם ישראל.

"אנו מאמינים כי מעמד הגיור אינו יעד סופי, אלא התחלה של דרך שתלך ותתפתח בעתיד".

"אנו מעודדים את המתגייר לקיים אורח חיים יהודי-מסורתי (ולאו דווקא דתי). בהמשך לכך, אנו לא מחייבים לשלוח את הילדים לבית ספר דתי, ומאפשרים לגייר ילדים גם אם אמם לא יהודיה".

"למה אין קורס הכנה לגיור? דייני גיור כהלכה אינם מתייחסים למעמד בית הדין כאל שלב הסיום של התהליך, אלא כאל תחילת דרכו הארוכה של המתגייר בעולם היהדות".

"מה מצופה מהמתגייר? בית הדין מעודד את המתגייר לחיות אורח חיים יהודי מסורתי. בבסיס הגיור מונחת ההנחה שמעמד בית הדין הינו נקודת ההתחלה של דרך, בה זהותו היהודית של המתגייר תלך ותתעצם".

"הגישה כלפי המתגיירים ב"גיור כהלכה" שונה מזו שברבנות, וכן התהליך הוא אחר".

"האם "גיור כהלכה" מחייבת לשלוח את הילדים לבית ספר דתי? לא. אנו מעודדים את הורי הילדים המתגיירים לשלב את ילדיהם במסגרות חינוכיות מתאימות, המחנכות לקיים אורח חיים יהודי-מסורתי".

מזעזע!! הגישה שלהם אומרת, הגר אינו צריך להיות דתי, יש לו להיות מסורתי, (וגם זה לא ממש מעכב). הגר יכול לחלל שבת ודי בהדלקת נרות שבת, הכל ע"פ פסקי 'זרע ישראל' של אמסלם. הם נותנים לגר תעודת הכשר שהוא יהודי, ומספרים לנו שזה לא שלב סופי של הגיור, אלא זוהי תחילת דרך ארוכה אל היהדות, ואני שואל אם זו רק תחילת הדרך, למה לתת לו תעודת יהודי? למה לגיירו כעת בשלב זה? בואו נמתין ונראה מה יהיו תוצאותיו בהמשך, ואז נראה אם הוא מתאים לגיור ולעמנו.

לשם השוואה, אביא קטע מהאתר של הרפורמים איך הם רואים את הגיור, ומצאו את ההבדלים, או יותר נכון מצאו את הצד השווה ביניהם: "היהדות הרפורמית אינה מבקשת להכתיב למתגייר כיצד עליו לנהוג לפני הגיור ואחריו. אורח חיים דתי, אורח חיים חילוני ואורח חיים מסורתי – כולם לגיטימיים ובלבד שהמתגייר נוטל על עצמו מחויבות לקשר משמעותי ופורה עם המסורת היהודית ועם תרבותו של העם היהודי לדורותיו. אנו מעוניינים לסייע למתגיירים ולמתגיירות למצוא את הדרך האישית שלהם ליישם את יהדותם בחיי היומיום, בחגיו ובמועדיו של לוח השנה העברי, ובאירועי מעגל החיים היהודי". שמתם לב? אין קיום מצוות, אין אורח חיים דתי, כלום! יהדות רק על הנייר.

האנשים הללו מ"גיור כהלכה" המכונים רבנים ודיינים, אינם מבינים או שאינם רוצים להבין את תכלית הגרות והיהדות. הרב שלמה וולבה בספר שערוריית הגיורים המזוייפים (נספחים עמ' 217) ביאר מהי גרות: "גרות היא לידה חדשה!... שהתורה היא היא מהותה של האומה הישראלית. לכן מי שמקבל על עצמו את קיום התורה האלוקית הזאת באמת, לכל מצוותיה ואיסוריה, ע"י קבלתו הוא נולד יהודי".

קבלת המצוות וקיומם אצלם זה לא יותר מהמלצה טובה למתגייר, כאשר בפועל זה העיקר ביהדות ובגרות. קבלת המצוות - היא גוף הגיור ועיקרו, כפי שכתב הרא"ש וכך פסק השו"ע וכן רבים מגדולי האחרונים, והרמב"ן (פרשת כי תבוא דברים כ"ז, כ"ו) אף חידד לנו את משמעות הקבלה: "כי הקבלה הזאת שיודה במצוות בלבו, ויהיו בעיניו אמת, ויאמין שהעושה אותן יהיה לו שכר וטובה, והעובר עליהן יענש, ואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה לעולם, הנה הוא ארור".

להלכה נפסק בכל הפוסקים ובשו"ע שקבלת המצוות מעכבת את הגרות, וכלשון מרן בשו"ע שולחן ערוך (חיו"ד סימן רס"ח): "חוץ מקבלת המצות שמעכבת אם אינה ביום ובשלשה", ובאומרנו קבלת המצוות הכוונה לכל המצוות, ואם לא קיבל אפילו אחת אינו גר. כל הדברים הללו שכתבתי כעת בתמצות רב, לא מופיעים בקריטריונים שלהם.

צריך להזהיר ולהתריע בשער בת רבים, שגיוריהם אינם תקפים לפי ההלכה, גם אם הם הוכרו כעת ע"י בית המשפט, והמתגייר בגיורים אלו אין תוקף לגיורו עפ"י ההלכה. הוא אינו מוכר כיהודי, כדוגמת הזכות להינשא ברבנות.

להשלמת התמונה אביא כעת ציטוטים, משני ראיונות טלויזיונים של יעל בלנסקי, רכזת בית הדין "גיור כהלכה" בראיון לטלוויזיה בשפה הרוסית.

אחזור שוב על העיקרון המרכזי לפיו אנו פועלים, לא בגלל שאלה מילים יפות אלא זו המציאות, העיקרון והמפתח הם גישה אישית לכל אחד, העניין הוא שרוב האנשים שמגיעים אלינו לא מגיעים משום מקום, לאנשים יש ניסיון וידע, הם נחשפו בצורה כזו או אחרת למסורת יהודית. אין לנו דרישות ללמוד כמה חודשים או לדעת דברים בעל פה.

כבר בפגישה הראשונה עם האדם שפונה אלינו אנחנו מנסים להבין עד כמה הוא יודע ומכיר את המסורת היהודית. אם אנחנו מגיעים יחד אתו למסקנה שהוא מוכן, הוא או היא יכולים ללכת לבית הדין בתאריך הקרוב - ללכת למקווה, זה לא הסוף של תהליך הגיור, זוהי גם ההתחלה של דרך חדשה, כלומר, כל התהליך הבירוקרטי יכול להסתיים ביום אחד, מנגד יכול להיות שהמועמד לגיור מבין כי הוא אינו מתמצא מספיק במסורת, שהוא צריך ללמוד ולחשוב על הדברים ולהבין את הדברים, וזה ייקח יותר זמן. לכן אני אומרת שהגישה שלנו היא מאוד אישית, אנחנו מתחשבים במצב שבו נמצאים כל אחד ואחת.

להזכיר לכולנו אין מצוה על הגוי להתגייר, ואין שום מצוה ללכת ולשכנע גויים להתגייר. להיפך, במסכת יבמות (דף ק"ט:) מובא שקללות באת על המגייר: "דא"ר יצחק, מאי דכתיב: רע ירוע (רש"י - רע ירוע - רעה אחר רעה) כי ערב זר? (רש"י - כי ערב זר - המערב זרים גרים בישראל) רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים וכו'.

מקבלי גרים - כר' חלבו, דאמר ר' חלבו: קשים גרים לישראל כספחת בעור" (רש"י - קשים גרים - שאין בקיאין בדקדוקי מצות ולמדין ישראל ממעשיהן). התוספות (שם) הבהירו שדווקא מי שמפתה או נותן לגויים עצות לבוא להתגייר כשהגוי לא התעורר מצד עצמו, או מי שמקבל אותם מיד בלי לבדוק ובלי כל תהליך קבלת הגר, עליו נאמרה הקללה (וזה בדיוק מה שנעשה כיום לרוב), אך אם רואים שהגויים מעצמם באים ולא שרודפים אחריהם, וגם הם מתאמצים להתגייר אז עלינו לקבלם.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר