סקר מקיף

אולפן כיכר: למי החרדים יצביעו בבחירות הקרובות לכנסת?

כמה חרדים מצביעים לש"ס וליהדות התורה? מי החרדים שנוטשים את המפלגות החרדיות ומדוע, ומה הכי משפיע על הבוחר החרדי? • מכון 'אסקריא' ערך סקר שטח - כל הנתונים ב'אולפן כיכר' (אקטואלי)

אולפן כיכר | כיכר השבת |

סקר שטח מיוחד שנערך על ידי מכון 'אסקריא' בקרב 885 משתתפים מבני המגזר החרדי - בלבד, מכלל העדות והחוגים, בכל הארץ, מעלה מספר נתונים מעניינים במיוחד לקראת הבחירות הקרובות לכנסת ה-21 ולאופן ההצבעה הצפוי של בני המגזר החרדי.

"כיכר השבת" חושף את כל הנתונים ומארח לפאנל מיוחד ב'אולפן כיכר' את דודי דרור - מנכ"ל מכון הסקרים 'אסקריא', עו"ד אברהם יוסטמן - חבר ועדת הבחירות המרכזית ואיש 'אגודת ישראל' ואבי גרינצייג - עורך 'קו עיתונות'.

אך תחילה, החרדים - במספרים. בתחילת שנת 2019, עמד הציבור החרדי בישראל על 1,080,000 איש, מתוכם ישנם 514,701 בעלי זכות בחירה חרדים (מעל גיל 18) מתוך 6,339,279 בעלי זכות בחירה בישראל. לפי ההערכות כעת, המודד למנדט יעמוד על כ-37 אלף קול.

מפילוח הקולות בסקר השטח שערך מכון 'אסקריא' עולה כי חלוקת הזרמים במגזר החרדי היא כדלהלן: 33% חסידים, 30% ליטאים, 27% ספרדים, 6% חב"ד ו-4% אחר. מתוך כלל בני המגזר החרדי, כ-35% הם אברכים.

הסקר נערך בשטח כאשר נציגי המכון עמדו במרכזי ערים בהם ישנו ריכוז חרדי גדול ופנו לאוכלוסייה החרדית בלבד. 12% ממשתפי הסקר הם בני 18-19; 63% - בני 20-44; 19% - בני 45-64; ו-6% הם בני 65 ומעלה. יצוין כי התפלגות זו תואמת לנתוני הלמ"ס ומכוני מחקר נוספים כפי שנמדדו בסוף שנת 2018.

במכון 'אסקריא' שקללו את נתוני הסקר, והעלו כי תנועת ש"ס מקבלת בקרב המגזר החרדי (ללא הדתי והמסורתי) רק 3.11 מנדטים (מתחת לאחוז החסימה – אם רק חרדים היו מצביעים לש"ס), זאת בניגוד לדעה הרווחת בקרב הפרשנים כי למפלגה ישנם 5-6 מנדטים חרדים. לעומת זאת, מפלגת 'יהדות התורה', מקבלת בקרב המגזר החרדי 6.4 מנדטים, אלי ישי ומפלגתו 'יחד' מקבלים פחות ממנדט חרדי.

יודגש שוב כי הסקר בחן רק את ההצבעה בקרב המגזר החרדי, כך שאינו משקף את הצבעתם של מסורתיים ודתיים למפלגות החרדיות, וממילא אינו מלמד כמה תקבל בסופו של דבר כל מפלגה בקלפי, אך נתונים אלו מלמדים, כאמור, על הלך הרוח החרדי.

משתתפי הסקר נשאלו למי הצביעו בבחירות הקודמות ולמי הם מתכננים להצביע בבחירות הקרובות?

בבחירות הקודמות, 'יהדות התורה' קיבלה כ-50% מקרב משתתפי הסקר, ש"ס - 21.5%, יחד - 4.2%, הליכוד - 4.1%, הבית היהודי - 1%, המחנה הציוני, כולנו וישראל ביתנו - קיבלו יחד פות מאחוז, ו-17.5% הצהירו כי לא הצביעו.

בבחירות הקרובות, 48% מתכוונים להצביע ליהדות התורה (ירידה של שני אחוזים מקרב המצביעים), 22.9% מתכוונים להצביע לש"ס, 6.2% - הליכוד, 5.3% - יחד, 2.8% - איחוד מפלגות הימין, 1.4% - זהות, 0.7% - הימין החדש, כאחוז מבין המשיבים יתחלקו בין ישראל ביתנו, כולנו, גשר והעבודה. 4.9% לא החליטו למי להצביע ו-6.7% הצהירו כי אינם מתכוונים להצביע בבחירות.

מניתוח תוצאות הסקר עולה כי בעוד בבחירות הקודמות רק כ-6% מהמגזר החרדי הצביעו למפלגות שאינן חרדיות - הרי שבבחירות הקרובות צפויים כ-12 אחוזים מהציבור החרדי להצביע למפלגה שאינה חרדית.

כך יראו הפתקים מאחורי הפרגוד (צילום: נעם ריבקין פנטון, פלאש 90)

עוד עולה מהנתונים כי צפויה עליה משמעותית בהצבעה החרדית למפלגת 'הליכוד' - מ-4.1% בבחירות הקודמות ל-6.2% בבחירות הקרובות, כאשר עיקר הקולות מגיעים מ"החרדים העובדים" (12%) לעומת האברכים או חרדים העובדים בעבודה תורנית (2.5%). 'הליכוד', כך עולה מהסקר, היא המפלגה החילונית לה יש הכי הרבה מצביעים חרדים.

למי יצביעו "החרדים העובדים"? לפי הניתוח של מכון 'אסקריא' הרי ש-39% מ"החרדים העובדים" יצביעו ל'יהדות התורה'; 24% יצביעו לש"ס; 12% - הליכוד; 7% - איחוד מפלגות הימין; 4% - יחד; 3% - זהות; 2% - הימין החדש; אחוז נוסף מתחלק בין ישראל ביתנו, העבודה וכולנו. 5 אחוז טרם החליטו למי להצביע ו-3% לא מתכוונים להצביע.

ולמי יצביעו האברכים או חרדים העובדים בעבודה תורנית? 57% יצביעו ל'יהדות התורה'; 21% יצביעו לש"ס; 5%.5 יצביעו ל'יחד'; 2.5% - הליכוד; 4% לא החליטו ו-8.5% לא מתכוונים להצביע. היתר, מתחלקים בין איחוד מפלגות הימין, זהות וישראל ביתנו.

בחלוקה לעדות ומגזרים עולה כי 6.5% מהחסידים מתלבטים למי להצביע לעומת 2.9% מהליטאים שמתלבטים. זאת ועוד, 9.19% ממי שהגדירו עצמם כליטאים - לא מתכננים לצאת ולהצביע. בקרב מצביעי ש"ס בעבר, 4.4% מתלבטים למי להצביע.

נתון מעניין מהסקר מעלה כי 'יהדות התורה' מאבדת ומקבלת את אותו מספר קולות. 82% ממצביעי 'יהדות התורה' יצביעו שוב למפלגה, 17.9 אחוז ממצביעי 'יהדות התורה' בעבר - נוטשים את המפלגה, אך אחוז דומה של מצביעים חדשים מגיע למפלגה, הן מגידול טבעי והן כאלו שבעבר הצביעו למפלגות אחרות, כדוגמת ש"ס ו'יחד'.

לעומת זאת, 84% ממצביעי ש"ס החרדים יצביעו שוב למפלגה, כך שש"ס מאבדת 16% מקולותיה בבחירות הקודמות, 3.8% ממצביעי ש"ס יצביעו לאלי ישי ו-3.3% יצביעו ליהדות התורה.

33% ממצביעי אלי ישי בבחירות הקודמות מתכוונים להצביע לש"ס, 13.9% מתכוונים להצביע ל'איחוד מפלגות הימין' ורק 41% מתכוונים להצביע שוב ל'יחד'.

למי יצביעו הנוטשים החרדים? 28.5% מכלל נוטשי 'יהדות התורה' עדיין מתלבטים למי להצביע, לעומת 56% מכלל נוטשי ש"ס שטרם החליטו למי יצביעו בבחירות הקרובות. עם זאת, 34% מנוטשי יהדות התורה יצביעו לליכוד לעומת 18% מנוטשי ש"ס, 9% מנוטשי יהדות התורה יצביעי לאיחוד מפלגות הימין לעומת 6% מנוטשי ש"ס, 9% מנוטשי יהדות התורה יצביעו ל'זהות' לעומת 6% מנוטשי ש"ס. 5% מנוטשי יהדות התורה' יצביעו לימין החדש.

מניתוח של הנוטשים עולה כי מדובר בעיקר בחסידים וליטאים, עובדים, הגרים בערים מעורבות. ולמה הם לא יצביעו למפלגה חרדית? 32.5% לא עושים זאת מתוך התנגדות למפלגה החרדית, אלא משום שחשוב להם להצביע למפלגה אחרת, 30% עושים זאת מפני שהם מרגישים שאינם מיוצגים על ידי המפלגות החרדיות, 15% לא מזדהים עם התנהלות הח"כים החרדים, 15% השיבו כי המפלגות החרדיות לא מייצגות את עמדותיהם המדיניות ו-7.5% מאחר והמפלגות החרדיות לא מייצגות את דעותיהם הכלכליות-חברתיות.

מה השיקול העיקרי בבחירות בקרב המצביע החרדי? בקרב רוב מוחץ של המצביעים למפלגה חרדית - זו הוראת גדולי הדור ואחר כך הוראת הרב האישי - בקרב החסידים הוראת האדמו"ר ("הרב האישי") משמעותית יותר מהוראת גדולי הדור, כאשר ככל שהגיל עולה הרי שמתגברת הדאגה לצביונה היהודי של מדינת ישראל.

8.8% מהמצביעים החרדים השיבו כי השיקול העיקרי היא הדאגה לצביונה היהודי של מדינת ישראל, 8.8% השיבו כי השיקול העיקרי הוא הצבעה למפלגה המשויכת למגזר שלי, 4% השיבו - המצע המדיני של המפלגה, ו-2 אחוז השיבו - דאגת הח"כים לציבור שלי. רק 0.15% התעניינו ברמתם האישית של חברי הכנסת.

מה הנושא החיוני ביותר עבור המצביע החרדי? במקום הראשון - הדאגה לרווחה ותקציבים לאוכלוסייה החרדית, במקום השני - דאגה לשמירת היהדות במדינה, במקום השלישי - דאגה לעולם התורה, במקום הרביעי - חוק הגיוס, במקום החמישי - שמירת השבת במרחב הציבורי, במקום השישי - מצוקת הדיור.

בחלוקה למפלגות, הנתונים מעניינים אף יותר. הדאגה לאוכלוסייה החרדית מעניינת יותר את מצביעי ש"ס (34.8%) מאשר את מצביעי 'יהדות התורה' (26.5%) ומצביעי 'יחד' (32.3%), הדאגה לשמירת היהדות במדינה, מעניינת יותר את מצביעי 'יחד' (50%) מאשר את מצביעי 'יהדות התורה' (19.8%) ומצביעי ש"ס (17.7%), הדאגה לעולם התורה מעניינת יותר את מצביעי ש"ס (22.3%) מאשר את מצביעי יהדות התורה (16.5%) ומצביעי 'יחד' (5.8%).

לעומת זאת, חקיקת חוק הגיוס מעניינת יותר את מצביעי 'יהדות התורה' (21%) מאשר את מצביעי ש"ס (11.4%), את מצביעי 'יחד' זה כלל לא מעניין. גם שמירת השבת במרחב הציבורי מעניינת יותר את מצביעי 'יהדות התורה' (10.9%) לעומת מצביעי ש"ס (8%) ומצביעי 'יחד' (5.8%).

מי מתעניין בנושא הדיור? 5.8% מצביעי 'יחד', 5.7% ממצביעי ש"ס ו-5.2% ממצביעי 'יהדות התורה'.

יש לציין, כי הסקר שנערך על ידי מכון 'אסקריא' בראשותו של דודי דרור ובליוויו של מנהל המחקר ד''ר גדי און, הינו סקר מקיף ואמין במיוחד אודות לכמות הנסקרים הגבוה (855) לעומת סקר רגיל (מדינת ישראל כולה - סביבות 500 איש), ואחוז הטעות בו עומד על 3.3% בלבד.

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות