מצרפת, אנגליה והולנד

הרבנים שחלו מתחננים: "שמרו על הכללים"

שלושה אבות בתי דין באירופה והרב הראשי של שטרסבורג, יצאו במכתב ל"כל מי שחפץ בחיים", הם הודו לקב"ה שהבריאו מהנגיף המסוכן, ויש להם מסר חשוב לכל עם ישראל (חדשות)

חנני ברייטקופף | כיכר השבת |
מימין לשמאל: הרב וולף, הרב געללי, הרב וויל והרב טובול (צילום: אלי איטקין)

אבות בתי הדין של לונדון, ליאון שבצרפת ואמסטרדם שבהולנד, יחד עם הרב הראשי של שטרסבורג שארבעתם, חלו בנגיף המסוכן ובחסדי שמיים הבריאו - יצאו היום במכתב נרגש , בו הם מתחננים, לשמור על הכללים בבתי הכנסת.

הרב מנחם געללי אב"ד לונדון, הרב יחיא טובול, אב"ד ליון, הרב אליעזר וולף, אב"ד אמסטרדם והרב אברהם וויל, הרב הראשי של שטרסבורג, פתחו את מכתבם בהודיה לקב"ה: "ראשית, עלינו להודות לד' על רוב רחמיו וחסדיו, איך שחווינו על גופינו ובשרינו את המגיפה הנוראה, המשתוללת לאחרונה בראש כל חוצות, ורבים חללים הפילה ל"ע,ויצאנו ממנה בשלום בס"ד".

הרבנים מסבירים מדוע חזרו להתפלל בבתי הכנסת: : "רבינו המשנה ברורה בביאור הלכה סימן תקנ"ד,הביא החילוק בין מגפה אם היא בתוקף ובחזקה או לא, ובחסדי השם זכינו כי כעת באירופה המגפה אינה בתוקף ובחזקה, והמעיין שם במקורות שהביא יבין, כי בזמן שאין המגיפה בתוקף ובחזקה אפשר להתפלל במנין".

אך יחד עם זאת סייגו ואמרו: "ובזה הדרך נישא ונלך כפי שהורו בזה גדו"י ופוסקי הדור, שיש להיזהר ולדקדק בהוראות הרופאים המומחים, ולפי דעתנו המודד בזה הוא, כפי התנהגות והאזהרות של הרשויות במדינה, ובאופן שנזהרים שם, כן האופן שצריך ליזהר בבתי כנסיות ובתי מדרשות".

"ועל כן", כותבים הרבנים, "הננו בזה לחזק את רוח אחינו בני ישראל אנא השם תשמרם והסר מהם כל נגע ומחלה כדכתיב 'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך'".

כאן הרבנים מזהירים - מניסיונם: "ומיהו בד בבד עם העידוד לחזור לבתי כנסיות, ולבתי מדרשות אין אנו מזהירין אלא למזורזין, ומפצירים אנו בפניכם אנא הקפידו על כל הוראות הרופאים והמומחים, בבחינת להקדים רפואה למכה, ותפילתנו יתקבלו לרצון לפני אדון כל" .

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות