מאמר מיוחד

לרגל היארצייט: זו הסגולה למציאת זיווג טוב

אם לא הצלחת להגיע לציון, לימוד דברי תורתו נחשב כ'השתטחות' על ציונו, ומומלץ לתת פרוטה לצדקה, ולהדליק נר לע"נ. מי היה ריב"ע? ומה הקשר למציאת הזיווג? (חרדים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
מתפללים בציון בעמוקה. למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

ליארצייט של רבי יהונתן בן עוזיאל

סגולה למציאת הזיווג - ציונו של רבי יהונתן בן עוזיאל

ציוונו של רבי יהונתן בן עוזיאל ידוע כסגולה למציאת הזיווג, שלום בית ונחת מהילדים, וכמובן, לשאר מילוי המשאלות: בריאות, פרנסה וכו'

לא ידוע אם כ"ו סיון הוא באמת יום פטירתו, כך נקבע יום זה, וביום ט"ו באב גם נוהגים להשתטח על ציונו, כי יום זה מסוגל למציאת הזיווג, ועל כן, מתקיימת שם ביום זה עליה המונית.

אם לא הצלחת היום להגיע לציון, לימוד דברי תורתו נחשב כ'השתטחות על ציונו, ומומלץ לתת פרוטה לצדקה, ולהדליק נר לעילוי נשמתו.

מי היה רבי יונתן בן עוזיאל? מה הקשר למציאת הזיווג?

יצאה בת קול – מי גילה רז זה לבניי?

יהונתן בן עוזיאל חי כמה עשרות שנים לפני חורבן בית ראשון, וחיבר את תרגום יהונתן.

הגמרא מספרת על גדולתו של רבי יהונתן בן עוזיאל (מגילה ג', ע"א') ואומרת, שהוא למד את התרגום של הנביאים מפיהם של הנביאים:

חגי זכריה ומלאכי, וכשבא לכתוב את התרגום הזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה - יצתה בת קול ואמרה:

"מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם"?

עמד יהונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר:

"אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם: גלוי וידוע לפניך - שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא!

אלא: לכבודך עשיתי - שלא ירבו מחלוקות בישראל"!

כשביקש רבי יהונתן לגלות גם תרגום לכתובים, יצתה בת קול ואמרה לו:

"דייך! מאי טעמא? משום דאית ביה קץ משיח".

דייך! ומה הטעם שאמרה לו כך?

בגלל שבתרגום הכתובים יש קץ המשיח...

הגדול מכולם - עופות וציפורים נשרפים...

מסופר במסכת סוכה (כ"ח ע"א) שרבי יונתן בן עוזיאל היה מגדולי תלמידיו של הלל הזקן. להלל הזקן היו שמונים תלמידים:

שלושים מהן - ראויים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו.

שלושים מהן - ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון.

עשרים בינוניים...

גדול שבכולן - יהונתן בן עוזיאל...

אמרו עליו על יהונתן בן עוזיאל:

"בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו - מיד נשרף".

רש"י כתב על כך:

"נשרף – שהיו מלאכי השרת מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורה מפיו".

התוספות מוסיף טעם לכך: "שהדברים שמחים - כנתינתם בסיני: שניתנה תורה באש", ובעניין זה כתוב במדרש בעובדא דרבי אליעזר ורבי יהושע שהיו מסובין בסעודה וליהטה האש סביבם".

בסעודה, כאשר היו אומרים דברי תורה – אש קודש ליהטה סביב הנוכחים.

איך אש תורתו - קשור אלינו?

יש כמה סיבות, מדוע ציונו הוא סגולה למציאת הזיווג, נתייחס רק לאחד הפירושים.

כאשר נמצאים בציונו, ומבקשים על הזיווג, צריך להחדיר לראש, שכל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף מאש תורתו - הציפורים היו נשרפים!

כדי למצוא את הזיווג – צריך לשרוף את ה'ציפורים' שיש בראש!

ההצגה של 'ברדק' על החתן שמתקשר למשטרה ממחישה זאת, החתן אומר למשטרה לבוא מהר, ושואל את עצמו: למה דחוף לחתן להתחתן...? "אחרי החתונה, גם תאכל שניצל תירס, וגם תשלם על שניצל תירס..."

לבחור נדמה, שסעודת המלכים שהכינה אשת חברו, כאשר הוא התארח עם עוד כמה חברים, זאת הארוחת ערב הקבועה אצלם...

בחור ובחורה שמחפשים את הזיווג, לא יודעים שגם הגבר וגם האשה הם מלאכים, אך, יש כמה סוגי מלאכים, ויש ביניהם גם - קצת הבדל...

מדוע הקב"ה צריך לעשות שלום במרומים?

ידוע ש"לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום", שנאמר:

"ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו - בשלום".

מדוע כתוב על הקב"ה: "עושה שלום במרומיו" – למה הקב"ה צריך לעשות שלום במרומים? יש מישהו שמעז להתווכח או לריב בשמים?

כיצד מוגדרת המילה 'שלום'?

שלום הוא - חיבור בין שני הפכים!

רבי נחמן מתאר מה הקב"ה עושה במרומים:

"כי יש מלאכים מאש, ומלאכים ממים, שהם תרי הפכים כי מים מכבה אש, והקב"ה עושה שלום ביניהם ומחברם יחד" (ליקוטי מוהר"ן פ').

אם במרומים הקב"ה צריך לעשות שלום בין המלאכים, קל וחומר בין בני זוג, ולכן, חייב לצרף להקמת הבית את השותף השלישי:

איש ואשה זכו – שכינה בתוכם, ואם לא - אש אוכלתם.

ולכן, צריך 'לשרוף' את הדמיונות, החלומות וה'ציפורים', מה שחשבת ושמעת, ונדמה לך...

תהיה מוכן למסור נפש, למען:

השראת השכינה בבית המקדש שלך...

אם תשרוף את 'אש' הדמיון - 'אש' השלום ישרוף כל מחלוקת...

ישרור בביתך אהבה ואחווה שלום ורעות... וכבר נאמר:

"הלא כה דברי כאש נאום ה'" – צריך להכניס את דברי ה', כדי שהשכינה תשרה, והבית יהיה מוגן מאש חיצונית.

"לא תגע בו יד" – הזהרו מחיצים של אש!

מדברי תורתו:

"ואשא אתכם על כנפי נשרים" - אומר רבי יהונתן בן עוזיאל, הקב"ה עשה תנאי עם בני ישראל יקריבו את קורבן הפסח, מיד בצאתם ממצרים.

ולכן, לקח אותם כמו על כנפי נשרים, מרעמסס עד מקום בית המקדש, כדי להקריב את קרבן פסח, ובאותו הלילה, החזיר אותם לרעמסס.

כשבני ישראל עמדו ליד הר סיני לפני מתן תורה, כתוב:

"לא תגע בו יד, סקול יסקל או ירו יירה" (שמות יט' יג').

ציווה הקב"ה, שמי שיגע בהר סיני - ייסקל או יקבל 'ירייה', מי יורה? מה יורה? רבי יהונתן בן עוזיאל אומר:

"ירו יירה" – אזהרה משמים יירו חיצים של אש, וכך שלושת ימים נזהרו שלא לגעת בהר.

לע"נ רבי יונתן בן עוזיאל יהי רצון שכל אחד שמחפש את זיווגו יוושע בזכותו, וכל בית ישראל יזכו לישועות בכל מילי דמיטיב, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר