היסטוריה ואקטואליה

כשהגרב"ש דויטש ביקש מחילה מהגר"ש וולבה

סדרת המאמרים אודות המשגיח הגר"ש וולבה זצ"ל שסבר שילדים בחיידר צריכים להתחיל ללמוד מ'לך לך', יצרה הדים. כעת אנו חושפים את גירסת הגרב"ש דויטש למעשה (היסטורי)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
הגרב"ש דויטש (צילום: משה בלוי)

פרק ו': פרסום סדרת המאמרים אודות מרן המשגיח הגר"ש וולבה זצ"ל שסבר שילדים רכים בחיידר צריכים להתחיל ללמוד בפרשת 'לך לך' ולא 'בראשית', יצרה הדים רבים.

כבר הג"ר אליהו כי טוב נהג כך בתלמוד תורה 'שילה' בירושלים, לאחר שגער בו מרן הרב מבריסק, ביטלו את העניין. שנים אח"כ הגר"ש וולבה נהג כך בתלמוד תורה 'חוות דעת' הירושלמי ששכנע אותו מרן הגראמ"מ שך שיבטל זאת.

במאמרנו ציטטנו את ספר 'עובדות והנהגות' לר"ש מלר שצנזר חלקית סיפור זה, ואת מה שהביא בספר 'במחיצתם' לר"ש לורנץ, עוד הזכרנו את מאמרו של ד"ר יאיר הלוי בעניין זה. כלל המקורות נתנו הזדמנות פז לקוראי 'כיכר השבת' לשמוע על פולמוס זה ללא צנזורה.

הגר"ש וולבה זצ"ל (צילום: עיתון 'בקהילה')

כעת אנו שמחים לבשר לקהל הקוראים היקר, שמצאנו עוד מקור מכלי ראשון בעניין זה. חוברת 'יִשְׁמְרוּ דַעַת' שהודפסה לרגל עשרים שנים לפטירת מרן הגראמ"מ שך. החוברת כוללת הספדים, שיחות זיכרון על רבינו הגדול רשכבה"ג אבי עזרי זי"ע, שנשמעו מפי תלמידו הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש.

חוברת 'יִשְׁמְרוּ דַעַת' כולה עוסקת במשנתו והשקפתו של מרן האבי עזרי ויכולה לפרנס את מדור 'היסטוריה ואקטואליה' בעשרות מאמרים רבים, ועוד חזון למועד. כעת נצטט את הקטע שעוסק בדיון בין מרן הגראמ"מ שך, למרן הגר"ש וולבה זצוק"ל.

בכינוס לרגל פתיחת מוסדות שמזוהים עם הפלג הירושלמי בעיר אלעד בשנת תשע"ח העיד הגרב"ש דויטש שבזמנו הוא נכנס לבית מרן הרב שך, ושמע ששאלו אותו אולי כדאי להתחיל ללמד בפרשת לך לך, כי הפרשיות הראשונות קשים להבנה נכונה כדברי הרמב"ן בפירושו על התורה ש"מעשה בראשית הוא סוד עמוק אינו מובן מן המקראות". מעיד הגרב"ש דויטש "ראיתי אותו בוכה שלושת רבעי שעה בלי שום גוזמה ברציפות". מרן הרב שך הביע תמיהה על השאלה "איך שייך אפילו שישאלו על זה"? ('יִשְׁמְרוּ דַעַת' עמוד ע').

בקטע נוסף בחוברת הובא הספד על מרן הרב שך מאת הגרב"ש דויטש במלאות י"ח שנה להסתלקותו בבית המדרש תלמידי ישיבת פונביז' צעירים בבני ברק, בין היתר סיפר הגרב"ש דויטש:

"ידוע המעשה שבא אצלו אדם אחד בהצעה לשנות מעט מסדר הלימוד לתשב"ר בספר בראשית (וח"ו לא מהטעמים שאומרים היום), וישב מרן זצ"ל ובכה שעה וחצי, איך אפשר להעלות על הדעת לא ללמוד מעשה בראשית, אותו אדם בא בטענה שהילדים לא מבינים מה שלומדים, אמר לו הרב שך וכי סבור אתה שאנו כן מבינים? לאחמ"כ התקשר לאדם שהיה קשור לענין ואמר לו דע לך שעל הדבר הזה בכיתי שעה וחצי" ('יִשְׁמְרוּ דַעַת' עמוד מ').

בעניין זה יצר איתנו קשר אחד מנכדיו של הגר"ש וולבה שהוסיף פרטים מכלי ראשון. לדבריו, סבו הגר"ש וולבה השתכנע בקלות ממרן הגראמ"מ שך לבטל את יוזמתו החינוכית בחיידר חוות דעת להתחיל ללמוד מ'לך לך' ולא בראשית, ולא היה דיון תקיף בעניין, וכך מפורסם בקרב המשפחה והתלמידים.

עוד הוסיף הנכד בהאי לישנא: "גם ר' שמואל דויטש היה מעורב - הוא עורר את הרב שך על זה. ובן דודי אכן סיפר לי שבחתונת אחותו ביקש ר' שמואל דויטש ממנו שיעזור לו לגשת לרב וולבה ולבקש ממנו מחילה".

לסיום ביקש הנכד: "יהיה לך לזכות אם תתקן את הרושם הלא נכון בכתבה כאילו סבי מרן הגר"ש וולבה לא מיהר להיות נשמע לדעת גדולי הדור, וכמפורסם סבי מרן הגר"ש וולבה התבטא 'מרן הגראמ"מ שך הוא עוגן ההצלה של הדור... בין שיהיה זה בדרכי הלימוד בחדרים בין בדרכי הלימוד בישיבות בין בהשקפות בין בכל עניני הכלל אלמלא הוא היינו מאבדים את הקשר האחרון שיש לנו עם הדורות שעברו... מדבר שמרן מסכים ברור שלא יהיה מכשול ובדבר שאינו מסכים התקלות שיהיו ממנו מי ישורם... קבלת דעתו הוא עוגן ההצלה של הדור'". (וזרח השמש עמ' 451).

"הרב שך גם העריך את סבי מאד ולמשל כשהרב שך הצטרך משגיח בישיבת פוניביז' ביקש מהרב וולבה שימליץ לו על משגיח", מספר הנכד.

חוברת 'יִשְׁמְרוּ דַעַת' משאות מספד, שיחות זכרון עובדות והנהגות על רבינו הגדול מרן רשכבה"ג האבי עזרי זי"ע שנשמעו מפי ראש הישיבה רבי ברוך שמואל הכהן דויטש (צילום: ישראל שפירא)

בפרק הבא נביא את תגובת מקורבו של הגרב"ש דויטש.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות