ישראל במלחמהישראל במלחמה
שמחה חסידית

אירועי השבוע בחצרות אדמו"רים

רגע לפני שאתם מתכננים את השבוע הקרוב, קבלו הזדמנות מיוחדת להתעטף בעונג של קדושה. השבת, התפילות והשמחות, ובעצם כל מה שאתם צריכים לדעת על מה ואיך (חדשות, חסידים)

יהודה פריד | כיכר השבת |
(פלאש90)

יום שישי:


סאסוב: הבוקר ישוב כ"ק האדמו"ר מסאסוב שליט"א אל ארץ הקודש, לאחר שהות של שבוע וחצי בלונדון לטובת מוסדותיו.


שבת קודש:

טאהש – קרעטשניף קרית גת – אלכסנדר – קאפיטשניץ: ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נין כ"ק מרן האדמו"ר מטאהש זצ"ל, נכד לבנו הרה"צ רבי מרדכי לאווי זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי יחזראל לאווי שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי אברהם יעקב פלינטנשטיין שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א, וחתן כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול קרעטשניף בשכונת רמת דוד בקרית גת.

צאנז: השבת מציינים את השבת שקודם הילולת כ"ק האדמו"ר בעל ה'שפע חיים מצאנז זצ"ל. בנו כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א השוהה למנוחה במעון הנופש בקיסריה, ייגש לתפילות השבת ויעלה לעליית מפטיר. בכל ריכוזי החסידות בארץ ובעולם יערכו קידושא רבה בצפרא דשבתא, ויעלו את זכרונו ומתורתו.

ראחמסטריווקא – בערגסאז - קרעטשניף ירושלים – אלעסק: ה'עליה לתורה' לרגל נישואי בן הגה"צ רבי דוד טווערסקי שליט"א רב בית המדרש ראחמסטריווקא בירושלים, בן הגה"צ רבי זאב טווערסקי מראחמסטריווקא זצ"ל, וחתן כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'אמונת איתן' מבערגסאז זצ"ל, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א, בת לחתנו הרה"צ רבי משה אשכנזי שליט"א רב בית המדרש קרעטשניף ירושלים בב"ב, בן כ"ק האדמו"ר מאלעסק ארה"ב שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש ראחמסטריווקא ברחוב גבעת משה בירושלים.

חב"ד: השבת מציינים בכל ריכוזי חסידות חב"ד בארץ ובעולם את יום הילולת כ"ק מרן האדמו"ר מליובאויטש זצ"ל. בכל בתי חב"ד יערכו התוועדויות לזכרו, בשבת חסידים ולימוד מתורתו אשר הותיר אחריו.

נדבורנה - זוטשקא – לעלוב בראנוביץ: ה'שבת שבע ברכות' לרגל שמחת נישואי נכדת כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, בת לחתנו הגה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי שליט"א ראש ישיבת נדבורנה, עב"ג נכד כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי שלמה ראזענבוים שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בבני ברק.

צאנז – שומרי החומות - נדבורנה ביתר: בירושלים תתקיים השבת שמחת ה'אופרוף' לנין הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש כולל שומרי החומות, נכד לבנו הרה"צ רבי יהושע ליברמן שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי טוביה ליברמן שליט"א, חתן הגה"צ רבי דב וייס שליט"א אב"ד קרית צאנז ירושלים, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א, ונכדת הגה"צ רבי יהושע רוזנברגר שליט"א אב"ד קהילת רמ"א בבית שמש.

סאדיגורה: כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א ישבות באנטוורפן בקרב קהל חסידיו. התפילות ועריכת השולחנות בהיכל בית המדרש טשארטקוב בעיר. האכסניה בבית הרבני הנגיד ר' דוד קאמפף.

קאמרנא: בירושלים תתקיים ה'שבת אופרוף' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, בן לבנו הגה"צ המקובל רבי דוד מתתיהו סאפרין זצ"ל, עב"ג בת הרה"ג רבי יעקב לאנג שליט"א משפיע דקהל קרעטשניף ירושלים. השמחה תערך באולמי 'בית ישראל' בעיר.

סטריקוב - ביליץ - ראחמסטריווקא: ה'אופרוף' לרגל נישואי בן הרה"צ רבי מתתיהו טווערסקי שליט"א אב"ד ראחמסטריווקא ביתר, עב"ג נינת כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל, נכדה לבנו הגה"צ רבי משה שמואל שטרן שליט"א, בן כ"ק גאב"ד ביליץ זצ"ל, בת לחתנו הגה"צ רבי יעקב יהושע אנגלנדר שליט"א ראש ישיבת מכנובקא בעלזא שליט"א, ונכדת הרה"ח הנגיד ר' אליהו אנגלנדר שליט"א, תתקיים בירושלים.

קאפיטשניץ: כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א ישבות יחד עם תלמידי ישיבת 'עץ חיים' וילרייק. התפילות ועריכת השולחנות יתקיימו בהיכל הישיבה בהשתתפות ראשי הישיבה ותלמידיה.

קרעטשניף סיגעט: השבת תתקיים שמחת ה'שלום זכר לרגל הולדת הנכד לכ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שליט"א, בן לחתנו הרה"צ ר' יואל אילוביץ שליט"א.

נדבורנה אלעד: כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א ישבות למנוחה במושב פורת שעל יד נתניה.

ביאלא פשיסחא - אוז'ורוב: שמחת ה'שבע ברכות' לרגל נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי פנחס רבינוביץ שליט"א אב"ד ביאלא פשיסחא, ונכדת כ"ק האדמו"ר מאוז'ורוב שליט"א, עב"ג בן הרה"ג רבי שלמה דרברמדיגר שליט"א מרבני חיפה, תתקיים בהיכל בית המדרש ביאלא פשיסחא ברחוב אמרי ברוך בבני ברק. בשבת תתקיים אף שמחת השלום זכר לנכד כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא שליט"א, בן לבנו הרב יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"א, חתן הגה"צ רבי יעקב וייס שליט"א מנהל רוחני דישיבת ערלוי.

אנטניא: ה'עליה לתורה' לרגל נישואי בן כ"ק האדמו"ר מאנטניא שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי יוסף ארנסטר שליט"א, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר שליט"א אב"ד שכונת מאור חיים בירושלים, תתקיים בהיכל בית המדרש אנטניא ברחוב הושע בבני ברק.

ביאלא ב"ב: כ"ק האדמו"ר מביאלא ב"ב שליט"א השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת מוסדותיו, ישבות בניו יורק בקרב קהל חסידיו.

אלכסנדר – תורת חסד – שומרי החומות: ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נינת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, נכדה לחתנו הרה"ג רבי מאיר הלפרט שליט"א, בת לחתנו הרה"ג רבי מיכאל הלר שליט"א ראש ישיבת עצי חיים ד'באבוב, עב"ג בן הגה"צ רבי נתן אליהו שטרן שליט"א ראש ישיבת תורת חסד, חתן הרה"צ רבי יקותיאל ליברמן שליט"א, בן הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש כולל שומרי החומות, תתקיים בהיכל בית המדרש באבוב ברחוב חזון איש בבני ברק.

וואסלוי: כ"ק האדמו"ר מוואסלוי שליט"א ישבות בציריך שבשוויץ. האכסניה בבית בנו הרה"צ רבי ראובן הלפרין שליט"א בעיר.

טשאבא: ה'שבת שבע ברכות' לרגל נישואי נכד כ"ק גאב"ד טשאבא זצ"ל, בן לחתנו הרב נפתלי הורביץ שליט"א, עב"ג בת הרה"ח רבי יחזקאל פרנקל שליט"א משב"ק אדמו"רי בית נדבורנה זצ"ל, ויבדלחט"א כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א תתקיים בהיכל בית המדרש נדבורנה ירושלים ברחוב עזרא בעיר.

ספינקא רמת אהרן – לעלוב קארלין: בבני ברק תתקיים שמחת ה'עליה לתורה' לרגל נישואי בן הרה"צ רבי דוד רוזנפלד שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מלעלוב קארלין זצ"ל, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן שליט"א.

תורה לשמה: תלמידי ישיבת תורה לשמה ישבתו ביישוב 'מצפה יריחו' לשבת התאחדות והתעלות, בראשות צוות הישיבה.


יום ראשון:

אנטוורפן: כ"ק מרנן האדמו"רים לבית רוז'ין שליט"א ישתתפו היום בדינר 'מלכות לישראל' לטובת מוסדות טשארטקוב באנטוורפן, ולציון 25 שנים של פעילות המוסדות.

סקווירא: כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא שליט"א יצוא היום ממעון קדשו בשיכון סקויירא לעבר פרשבורג (ברטיסלבה) שבסלובקיה, שם ישהה כשלושה שבועות לצרכי מנוחה.

קרעטשניף ירושלים – אלעסק – ראחמסטריווקא – בערגסאז: הערב תתקיים שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א, בת לחתנו הרה"צ רבי משה אשכנזי שליט"א רב בית המדרש קרעטשניף ירושלים בב"ב, בן כ"ק האדמו"ר מאלעסק ארה"ב שליט"א, עב"ג בן הגה"צ רבי דוד טווערסקי שליט"א רב בית המדרש ראחמסטריווקא בירושלים, בן הגה"צ רבי זאב טווערסקי מראחמסטריווקא זצ"ל, וחתן כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'אמונת איתן' מבערגסאז זצ"ל. השמחה תערך באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

ביאלא פשיסחא - אוז'ורוב: שמחת ה'שבע ברכות' לרגל נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי פנחס רבינוביץ שליט"א אב"ד ביאלא פשיסחא, ונכדת כ"ק האדמו"ר מאוז'ורוב שליט"א, עב"ג בן הרה"ג רבי שלמה דרברמדיגר שליט"א מרבני חיפה, תתקיים באשדוד.

בוהוש: הבוקר יוצא כ"ק האדמו"ר מבוהוש שליט"א לביקור בזק באנטוורפן, שם ישתתף בדינר המיוחד שיתקיים לטובת מוסדות טשארטקוב.


יום שני:

תולדות אהרן: הערב ייערך מעמד 'חגיגת סיום הש"ס' שע"י קהילת תולדות אהרן במסגרת וועד מפעל התורה תורתך שעשועי. המעמד ייערך בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, ובהשתתפות גדולי ישראל שליט"א במרכז האירועים אווניו שבקרית שדה התעופה.

באיאן: כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א יוצא הבוקר מבאנטוורפן שבבלגיה לעבר ארה"ב, שם ישהה בלוס אנג'לס כשבוע ימים.

נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות: קהל רב ישתתף הערב בשמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א, ונכדת הגה"צ רבי יהושע רוזנברגר שליט"א אב"ד קהילת רמ"א בבית שמש, עב"ג נין הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש כולל שומרי החומות, נכד לבנו הרה"צ רבי יהושע ליברמן שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי טוביה ליברמן שליט"א, חתן הגה"צ רבי דב וייס שליט"א אב"ד קרית צאנז ירושלים. השמחה תתקיים בהיכל האודיטוריום בביתר עילית.

וואסלוי: כ"ק האדמו"ר מוואסלוי שליט"א שב הערב אל ארץ הקודש, לאחר ביקור בזק בשוויץ ובבלגיה.

קאפיטשניץ: כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א שיצא לאנטוורפן לביקור בזק, ישוב היום למעון קדשו בירושלים.


יום שלישי:

פרמישלאן - ביליץ - ראחמסטריווקא: שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי משה שטרן שליט"א בן הגה"צ רבי יהושע מנחם שטרן שליט"א אב"ד ראחמסטריווקא ב"ב, בן הגה"צ גאב"ד ביליץ זי"ע, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בקרית פרמישלאן בבני ברק.

ויז'ניץ: כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א יוצא היום מארץ הקודש לעבר שוויץ, שם ישהה בעיירה מאלויה כחודשיים למנוחה והבראה.

סטריקוב - ביליץ - ראחמסטריווקא: הערב תתקיים שמחת נישואי נינת כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל, נכדה לבנו הגה"צ רבי משה שמואל שטרן שליט"א, בן כ"ק גאב"ד ביליץ זצ"ל, בת לחתנו הגה"צ רבי יעקב יהושע אנגלנדר שליט"א ראש ישיבת מכנובקא בעלזא שליט"א, ונכדת הרה"ח הנגיד ר' אליהו אנגלנדר שליט"א, עב"ג בן הרה"צ רבי מתתיהו טווערסקי שליט"א אב"ד ראחמסטריווקא ביתר. השמחה תערך באולמי 'קונקורד' בבני ברק.

ביאלא פשיסחא: שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא שליט"א, בן לבנו הרב יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"א, חתן הגה"צ רבי יעקב וייס שליט"א מנהל רוחני דישיבת ערלוי, תתקיים בהיכל בית המדרש ביאלא פשיסחא ברחוב אמרי ברוך בבני ברק.

אנטניא: קהל רב ישתתף הערב בשמחת נישואי בן כ"ק האדמו"ר מאנטניא שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי יוסף ארנסטר שליט"א, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר שליט"א אב"ד שכונת מאור חיים בירושלים, שתתקיים באולמי 'תמיר' בירושלים.


יום רביעי:

גור: היום חל יום הילולת כ"ק האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זצ"ל. בנו כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א ייגש לפני העמוד בתפילות. כמו"כ בכל ריכוזי חסידי גור יערכו סעודות רעים לטובת נשמתו הטהורה, ויעלו לפקוד את ציון קדשו בהר הזיתים.

טאהש – קרעטשניף קרית גת – אלכסנדר – קאפיטשניץ: שמחת נישואי נין כ"ק מרן האדמו"ר מטאהש זצ"ל, נכד לבנו הרה"צ רבי מרדכי לאווי זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי יחזקאל לאווי שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי אברהם יעקב פלינטנשטיין שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א, וחתן כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, תתקיים הערב באולמי 'הדקל' בבני ברק.

קאמרנא: בירושלים תתקיים הערב שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, בן לבנו הגה"צ המקובל רבי דוד מתתיהו סאפרין זצ"ל, עב"ג בת הרה"ג רבי יעקב לאנג שליט"א משפיע דקהל קרעטשניף ירושלים. השמחה תערך באולמי 'בית ישראל' בעיר.

ויז'ניץ - דעעש ירושלים: הערב תערך שמחת הבר מצווה לנכד מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מדעעש ירושלים זצ"ל. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ, בהשתתפות קהל חסידי ויז'ניץ מכל רחבי הארץ.

בוהוש: כ"ק האדמו"ר מבוהוש שליט"א ישוב הבוקר למעון קדשו בבני ברק, לאחר ביקור בזק באנטוורפן לרגל הדינר למוסדות טשארטקוב בעיר.

סאדיגורה: כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א ששה בשבוע האחרון באנטוורפן, ישוב היום למעון קדשו בבני ברק.

נדבורנה חדרה: הערב חל יום ההילולא של כ"ק האדמו"ר מנדבורנה חדרה זצ"ל. בהיכל בית מדרשו ברחוב עוזיאל בבני ברק יערוך בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר שליט"א את שולחנו הטהור בסעודת הילולא בהשתתפות קהל רב.

ספינקא רמת אהרן – לעלוב קארלין: שמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן שליט"א, עב"ג בן הרה"צ רבי דוד רוזנפלד שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מלעלוב קארלין זצ"ל, תתקיים הערב באולמי 'מודיעין המחודשים' בבני ברק.


יום חמישי:

צאנז: הערב חל יום ההילולא של כ"ק האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זצ"ל. בנו כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א יערוך את שולחנו הטהור בסעודת הילולא בהיכל המתיבתא בקרית צאנז, ויעלה מזכרון הצדיק.

ויז'ניץ: הבוקר יתקיים מעמד הנחת תפילין לנכד מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר שליט"א.

בני ברק: הערב תתקיים שמחת נישואי נכד הגה"צ המשפיע רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א אב"ד מכנובקא בעלזא בלונדון, בן לבנו הרה"ג רבי יעקב פרידמן שליט"א ר"מ בישיבות תורה לשמה וטשערנאביל. השמחה תערך באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר