לרגל היארצייט

סגולה מיוחדת מה'סבא קדישא' לראות ישועות

תורת הצדיק החייתה אותו בעולם הזה, והיא שמחייה אותו בעולמות העליונים, ולכן: לימוד מתורת הצדיק נחשב - כ'השתטחות' על ציונו // ליארצייט של הרבי מראדושיץ (חסידי)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

סגולה נפלאה מה'סבא קדישא' - לראות ישועות!

האדמו"ר מראדושיץ הידוע בכינוי 'הסבא קדישא', היה בעל רוח הקודש, ומפורסם כבעל מופת גדול, ורבים נהרו אליו לקבל את ברכותיו, וראו ישועות גדולות.

מרבותיו: החוזה מלובלין, היהודי הקדוש מפשיסחא, המגיד מקוז'ניץ, ה'אוהב ישראל' מאפטא, רבי משה לייב מסאסוב, רבי מנחם מנדל מרימנוב...

רק מלהזכיר את קדושי העליון הללו בנשימה אחת...

מה הבטיח ה'סבא קדישא' לפני פטירתו?

אמר האדמו"ר מראדושיץ לפני פטירתו:

"יום יבוא ויגיע שהאנשים יבקשו ישועה, לא ישמעו תשובה, וייוושעו". אמרו הצדיקים, שכוונתו הייתה שאחרי פטירתו יעלו לציונו, ויראו ישועות - בכל הדורות.

השבת פר' בהעלותך היארצייט של ה'סבא קדישא', את הגעגועים לפקוד את ציונו נצטרך להשאיר ליארצייט הבא...

מנפלאות ה'סבא קדישא' – איש האלוקים

יצאו לאור שני כרכים "נפלאות הסבא קדישא" שבהם מסופר על האותות ומופתים, ניסים ונפלאות שעשה האדמו"ר מראדושיץ, ונביא סיפור אחד:

"סיפר לי הרה"ח שלמה ששמע מאביו איך שפעם אחת בעיר וולאשצאווא, איך שפעם אחת הוא לפני רבנו חולה מסוכן אחד - שהתמסמס הריאה שלו, וכמעט שרקק את כל הריאה רח"ל.

והרופאים כבר ייאשו אותו, וכמעט שלא ניכר בו צורת חיים:

ולא היה בכחו עוד להלוך וגם לדבר.

ויהיה כאשר הביאוהו קרוביו אל רבנו, נגשו עמו כדי לקבל את ברכתו הקדושה, ואז הגביה עיניו הקדושים והסתכל בפני החולה, ואמר המאמר חז"ל במשנה (ברכות פ"ה):

"אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מרפא על החולים, ואומר:

זה חי..." וכשאמר התיבות:

"ואומר זה חי" – מישש בידיו הקדושים על החולה במקום הריאה, ומיד הרגיש החולה הטבה יתירה, ונדמה לו ממש, כאילו - נפח בו רוח חיים!

והושיב בתוכו ריאה חדשה, וכמעט כמעט הבריא כאחד האדם הבריאים, וציווה רבנו להאיש הנ"ל ולקרוביו שאל ישהו עוד פה, ויותר נכון ליסע תכף לביתו מדום חשש "עינא בישא", וכן עשו, והאיש הנ"ל האריך ימים.

וכדי לזכות בישועות כדי ללמוד משהו מתוק מתורתו...

מהי חיותו של הצדיק? תורתו!

האריז"ל כותב שיום הפטירה של צדיק נקרא יום הילולה, כי ביום זה בשמים יש שמחה גדולה:

"מחמת שבאותו היום לומדים את דברי תורתו של הצדיק - במתיבתא דרקיעא" (ליקוטי הש“ס).

במתיבתא דרקיעא ילמדו את תורתו, וגם אנו נתענג בשולחן שבת עם תורתו, אומר על כך הבעל שם טוב הקדוש: אדם לומד את תורת הצדיק, הוא מחיה אותו, עד שממש - "שפתותיו דובבות בקבר"!

השתטחות על ציון - ה'סבא קדישא' ע"י תורתו

תורת הצדיק החייתה אותו בעולם הזה, והיא שמחייה אותו בעולמות העליונים, ולכן:

לימוד מתורת הצדיק נחשב - כ'השתטחות' על ציונו!

ע"י לימוד תורת הצדיק, האדם מכניס את:

החיות והמוחין שלו, לתוך - החיות והמוחין של הצדיק.

וע"י זה, האדם מחייה את המוחין של הצדיק, וזה נקרא:

"התדבקות רוחא ברוחא" - עד שפתותיו של הצדיק דובבות בקבר (ממש), ולכן, לימוד דברי תורתו של ה'סבא קדישא' נחשב כאילו:

השתטח האדם על ציונו ממש!

כי בתורתו קבור - וטמון חיותו!

כל אחד שקורא את הדברים, יכול לזכות לישועות בזכות הצדיק, ע"י שיתן פרוטה לצדקה, וידליק נר לע"נ הצדיק, ויקרא את הדברים המתוקים מדבש שמובאים כאן בשמו.

הקב"ה מתפלל עליך - שתצליח להתפלל!

ה'סבא קדישא' קובע יסוד עצום בתפילה, ואומר:

כל תפילה טובה ומשובחת שאתה מתפלל, היא באה:

מכוחו ומתפילתו - של הקב"ה!

הראיה לדבר, חז"ל אמרו, שהקב"ה מתפלל. כפי שכתוב:

"והביאתם אל הר קודשי, ושמחתם בבית תפילתי" (ישעיהו ט', ז').

לא נאמר כאן "בית תפילתכם" – הבית שאתם מתפללים בו, אלא:

"בית תפילתי" – הבית שהקב"ה מתפלל בו!

ומכאן ראיה - שהקב"ה מתפלל!

מה יש לקב"ה להתפלל, שהרי – מי יאמר לו מה יעשה, ומי יאמר לו מה יפעל? שהכל שלו...

אומר האדמו"ר מראדושיץ, כאשר האדם מצליח להתפלל תפילה הגונה ומושלמת, מתוך שמחה, יראה ואהבה, הוא צריך לדעת:

שהתפילה הזאת, לא הגיעה לו - מ'כוחו ועוצם ידו', אלא:

מכיון שהקב"ה התפלל עליו - שיצליח להתפלל!

הקב"ה מתפלל עלינו שנצליח להתפלל כראוי, כדי:

שהוא יענה לתפילתנו – ותקובל בקשתנו, ונזכה לישועה!

סגולה נפלאה – לקבלת ישועות

האדמו"ר מראדושיץ מביאה סגולה נפלאה לקבלת ישועות:

לתת 19 פרוטות לצדקה לע"נ, שהם כמנין גוי, ולומר את הפסוק בדברים (לב, כח):

"כי גוי אבד עצות המה, ואין בהם תבונה" – ויזכה לישועה!

ידוע מה שאומר רבי נחמן, שצדקה היא רפואה לכל המכות, וע"י שהאדם נותן צדקה לצדיק שהוא עניו גדול, הוא מתברך מיד.

לע"נ האדמו"ר מראדושיץ 'הסבא קדישא' רבי יששכר דב בארון בן רבי יצחק ומרים, זכותו תגן על כל עם ישראל, אמן.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר