מאמר מיוחד

לשנאה יש - סיבה! אני לא שונא בחינם!

מישהו מעצבן ומכעיס אותך, ואתה מתחיל לשנוא אותו. וכשאתה שונא, היום שלך הופך לגיהינום! בכל רגע, צריך להחליט: איפה אתה בוחר להיות? // מאמר מיוחד (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

יש דבר כזה – שנאת חינם.

אבל אני: אף פעם - לא שונא בחינם!

אני שונא רק את מי: שמכעיס ומעצבן אותי, או מזיק לי!

וזאת לא - שנאת חינם!

היכן אתה חי - בגן עדן או בגיהינום?

תבדוק מה אתה מרגיש – ותדע היכן אתה חי!

יש גן עדן, ויש גיהינום, והם - בלב שלנו! הבחירה חופשית!

מישהו מעצבן ומכעיס אותך, ואתה - מתחיל לשנוא אותו!

וכשאתה שונא, היום שלך - הופך לגיהינום!

השנאה שורפת את ליבך, כמו האש - בגיהינום!

הגן עדן והגיהינום – פתוחים 24/7 ובכל רגע, צריך להחליט:

איפה אתה בוחר להיות?

חשבת שגן עדן או גיהינום – זה בעולם הבא?

אז חשבת! טעית!

אין מציאות שנקראת – כח עצמי!

אין לי כח עצמי - אני תלוי רק בבורא עולם!

אין לי כח עצמי – וגם לא לשליחים שפוגעים בי!

אם לי אין כח עצמי – אז, למה שיהיה למישהו – כח עצמי?

כולנו תלויים ועומדים - בחסדי ה' ורחמיו המרובים.

יש רק אחד - שעשה עושה ויעשה לכל המעשים!

הכל מונהג – במאמר פיו! ורק פיו – הוא האחד והיחיד!

הקב"ה רוצה שתדע – שרק הוא פועל!

בעולם יש רק מציאות אחת 'שמע ישראל' – ה' אחד!

אם נחיה באמונה, נאמין באמת – בלי להבין!

נחיה - בגן עדן עלי אדמות, נרגיש – 'אלוקות'!

הלב יתמלא ב'אור' אמיתי, 'אור' ה' – אהבה ודבקות!

רק מי שמאמין באמת, יכול לחיות כל מציאות:

מבלי לכעוס או להתעצבן, ובלי לנקום או לשנוא...

הוא 'לא רואה ממטר' – אף אחד!

מי שמחובר לבורא עולם, לא יכול לשנוא – אף אחד!

'אין שום מציאות בעולם – חוץ מה' יתברך'!

שום דבר לא קורה בעולם – נגד רצון ה' יתברך!

כשאתה מאמין - אתה 'מנטרל' את כח השליחים – ממך!

אף אחד לא יכול להזיק לך, או לפגוע בך!

משהו עשה לך?... הוא 'אויר' – רק שליח!

הגר"ע פריד: איך יבנה בית המקדש השלישי (הקלטה: אפליקציית מאגר השו"ת)

הוא לא מזיז לך! מה הוא שווה - מול כוחו של בורא עולם? כלום!

תתחבר ותקרא לבורא עולם – והוא יהיה בעזרך!

אתה אחראי לגן עדן והגיהינום שלך!

מה קורה למי שחי בכל רגע בחייו, את מציאות ה'?

הוא לא 'סופר' אף אחד!

אף אחד לא מוציא אותו מאיזון!

אתה תחליט, איפה להיות במשך היום – בגן עדן או בגיהינום?

תברח מגיהינום... ותרוץ לגן עדן... אם רק תאמין בבורא עולם!

ברגע ניסיון תביט לשמים... ותחליט!

הלב שלי לא נכנע! יש בורא לעולם!

אין אדם נוגע במוכן לחברו – כמלוא נימה!

אין מלכות נוגעת בחברתה!

איך מחזקים את האמונה?

ישוב הדעת, הוא – מצרך יקר!

תרפה תירגע - תביט לשמים... איזה שיר אתה אוהב?...

תתפלל ותתקרב למי שבאמת 'מושך בחוטים'...

תחיה עם תקווה, רצון וחזון – תחזק את האמונה!

ואז, אין שנאת חינם! אין כעס! אין נקמה! יש ה' בעולם!

ואין עוד מלבדו! הוא רוצה להביא לך ישועות, אבל:

ולפני כן, קצת – כפרת עוונות!

מתי הודאת על הטוב שבחייך?!

תודה לה' יתברך, על כל הטוב שיש לך!

שום דבר - לא מובן מאליו, כך – תרגיש שהוא נוכח בחייך!

מי שמביא את הטוב, מביא גם את הניסיון!

צריך קצת ענווה כמו משה רבנו! 'נחנו מה' – תכיר באפסיותך!

תדע שהקב"ה לעולם - לא עזב ולא יעזוב אותך!

ה' – איתו עימו ואצלו – תמיד!

בכל רגע, בכל שעה, בכל מקום - ובכל מקרה! לעולמי עד!

כל שנאה היא - שנאת חינם.

אני שונא בצדק! - שקר! אף אחד לא יכול לעשות לי כלום!

הוא – אויר! הוא אפס אחד גדול – כמוני כמוך!

אם הקב"ה לא היה רוצה שהוא יעצבן אותך... זה לא היה קורה!

יש מי שמנהל את העולם, הוא מאפשר לך לבחור:

איפה אתה רוצה לטייל היום - בגן עדן או בגיהינום?!

כל דבר שקורה הוא - רצונו וחפצו של הקב"ה.

לא נקלט לך ולי, הוא רק – רצונו וחפצו של הקב"ה!

ולכן, אין לך שום עסק עם שליחיו... שאתה כל כך שונא!

גם זו לטובה - באמת?

הדרך להשפיע על המציאות היא, קרבת אלוקים, תפילה ותשובה ומעשים טובים...

כל מה שנעשה איתך הוא – לטובתך!

יש כל מיני סיבות: לכפר עוונותיו, לגביית חובות ישנים...

ל'הטיס' אותך אחרי מאה ועשרים:

למקום מאוד גבוה – ששם מחוללים הצדיקים, שישימו כתר לראשך ...

יש סיבות לקושי... לא צריך להבין - רק תאמין!

הלב של האדם הוא 'משכן ה''!

ה'פלא יועץ' אומר שהלב הוא – 'היכל' השכינה.

"ועשו לי מקדש - ושכנתי בתוכם"!

הקב"ה שוכן בלב של כל אחד!

אבל, אם יש בלב - כעס וקפידה, קנאה ושנאה... ושאר ירקות...

השכינה – בורחת ומסתלקת! מלבבך, כאילו:

הכנסת צלם ל'היכל' הלב! 'עבודה זרה' - ממש!

הקב"ה שוכן רק בלב טהור: "בלבבי - משכן אבנה".

כשהקב"ה בליבי – אף אחד לא יכול לעשות לי כלום!

שאני אירא? ממי אירא? לא אירא – כי אתה עימדי!

כולם רק שליחים – אין להם ממשות אמיתית!

מי שמעצבן אותך - הוא רק שליח!

הקב"ה מדבר איתך דרכו... תקשיב...

הקב"ה רוצה שתעשה משהו... תשפר... תתקן... תתקרב...

הוא רוצה לתת לך מתנות, אבל, אין בחינם!

קודם – ניסיון קטן או גדול...

אתה יכול ללמוד משהו, ממה שקורה איתך עכשיו?

מחכה לך משהו טוב – יש קשיים בדרך!

הקושי מרוקן את 'מכסת' העוונות – ושיהיה כפרה! אמן!

מידת הדין לא מוותרת על שלה, והקב"ה:

מחליף את מרירות חייך ברחמים, למשהו יותר קליל, וקצת - פחות מר!

להגיד שהוא מתוק? זה צריך אמונה חזקה! קשה – נכון!

תקבל את היסורין בשמחה, ואל תשנא אף אחד!

תכנע ותקבל את הצער, ואפילו... תודה עליו...

ואז, והוא רחום ויכפר עוון... היסורין הם התרופה והמתנה – וימחק חטאך!

שחרר את השנאה מחייך, כי כל שנאה היא – שנאת חינם!

אין לי עסק עם השליח, רק עם – המשלח!

השליח שאתה שונא – לא יודע את הדרך אליך!

השליח מגיע אליך – רק אם קיבל כזאת שליחות!

רק עוונותינו מבדילים בינינו לבין מלכנו, כי: "אין יסורין - בלא עוון"!

אם תאמין בזה – לא תשנא אף אחד!

ותחיה בגן עדן - עלי אדמות!

וזה צריך אמונה אמיתית בלב, לא לצפצץ אמונה... תחיה באמונה!

שורש שנאת חינם - חוסר אמונה!

לשנוא את מי שהזיק או הכעיס אותי, זה מוכיח:

שאני לא מאמין במה שאמר דוד המלך:

"הניחו לו ויקלל, כי כך ציווהו ה'".

שהשליח רק עושה את תפקידו!

"אנוכי ה' אלוקיך" – זה אני שכל הזמן מדבר איתך:

אני עושה זאת באמצעות - שליחים! רק תקשיב!

זה לטובתך, לכפר לך ולהרבות שכרך!

אני רוצה לטהר אותך, את אשר יאהב ה' – זה אני שמייסרך.....

הקב"ה מתחנן, שתפסיק לשנוא ולהתעסק עם השליח – שחרר אותו כבר!

בא תדבר איתי... תחזור אלי... תתקרב...

מחכה לך... בא שים לראשי – כתר מלוכה!

אומר בעל התניא, שמה שנראה רע: "זה טוב שהוא - מכוסה"!

תבין את המסרים ששלחתי לך!

חיבור אמיתי הוא – 'גן עדן' עלי אדמות!

אם תדבק בהקב"ה – תחיה בתענוג האמיתי!

הגן עדן זה - הקב"ה!

הוא תמצית - העונג, התענוג והחיות של העולם הזה.

להתחבר ולהדבק בו, זה – לחיות בגן עדן אמיתי!

אומר רבי נחמן, שחיים שמחוברים למציאות האלוקית, הם:

תמצית גן עדן של העולם הזה, ואין יותר מזה!

רק תסכים להכניס את הקב"ה למציאות חייך!

קדימה – לגן עדן

אם תסיר את ההסתרה – מהניסיון, ותדע ש'הכל אלוקות'!

אומר רבי נחמן: הבחירה בידך, יבחר בזה או בזה – הבחירה בידו!

לא תרצה לשנוא! כי אין שום - שנאה מוצדקת:

בטח לא צריך – שנאת חינם!

הקב"ה מנהל את העולם, בכל רגע ורגע!

קשה ליישם – שווה ליישם! זכית – אשריך!

זה לא רק בספרים – זו המציאות!

תתחיל לפסוע לגן עדן של חייך...

אז, יש שנאה בחינם, ולא בחינם? כל שנאה היא - שנאת חינם!

אל תיתן לשנאה שלך - להעביר אותך על דעתך!

למה אתה בוחר לחיות – בגיהינום???

"ויקח ה' אלוקים את האדם וינחהו בגן עדן":

ברגע שנולדת - הקב"ה הניח אותך בגן עדן...

למה אתה טועה בדרך, ופוסע לעבר – הגיהינום?!

רק את משנאך ה' אשנא, והיתר – אוהב! תעזור לי בכך!

'אין שום מציאות בעולם – חוץ מה' יתברך'!

קח את החיים יותר בקלות - אל תשנא אף אחד!

מגיע לך לחיות - גן עדן! כאן – בעולם שקרי ומתעתע!

תחייך – החיים יפים למרות שהם גם - קצת קשים!

כתבתי זאת עבורי, רק שיתפתי אותך...

כדי שנחגוג את הניצחונות ביחד...

נאהב ונשמח, בהצלחה...

לשנאה יש - סיבה! אני לא שונא בחינם! יש דבר כזה – שנאת חינם.אבל אני: אף פעם - לא שונא בחינם!אני שונא רק את מי: שמכעיס ומעצבן אותי, או מזיק לי!וזאת לא - שנאת חינם!היכן אתה חי - בגן עדן או בגיהינום?תבדוק מה אתה מרגיש – ותדע היכן אתה חי!יש גן עדן, ויש גיהינום, והם - בלב שלנו! הבחירה חופשית!מישהו מעצבן ומכעיס אותך, ואתה - מתחיל לשנוא אותו!וכשאתה שונא, היום שלך - הופך לגיהינום!השנאה שורפת את ליבך, כמו האש - בגיהינום!הגן עדן והגיהינום – פתוחים 24/7 ובכל רגע, צריך להחליט:איפה אתה בוחר להיות? חשבת שגן עדן או גיהינום – זה בעולם הבא? אז חשבת! טעית!אין מציאות שנקראת – כח עצמי!אין לי כח עצמי - אני תלוי רק בבורא עולם!אין לי כח עצמי – וגם לא לשליחים שפוגעים בי!אם לי אין כח עצמי – אז, למה שיהיה למישהו – כח עצמי?כולנו תלויים ועומדים - בחסדי ה' ורחמיו המרובים.יש רק אחד - שעשה עושה ויעשה לכל המעשים!הכל מונהג – במאמר פיו! ורק פיו – הוא האחד והיחיד! הקב"ה רוצה שתדע – שרק הוא פועל! בעולם יש רק מציאות אחת 'שמע ישראל' – ה' אחד! אם נחיה באמונה, נאמין באמת – בלי להבין!נחיה - בגן עדן עלי אדמות, נרגיש – 'אלוקות'!הלב יתמלא ב'אור' אמיתי, 'אור' ה' – אהבה ודבקות!רק מי שמאמין באמת, יכול לחיות כל מציאות:מבלי לכעוס או להתעצבן, ובלי לנקום או לשנוא...הוא 'לא רואה ממטר' – אף אחד!מי שמחובר לבורא עולם, לא יכול לשנוא – אף אחד! 'אין שום מציאות בעולם – חוץ מה' יתברך'!שום דבר לא קורה בעולם – נגד רצון ה' יתברך!כשאתה מאמין - אתה 'מנטרל' את כח השליחים – ממך!אף אחד לא יכול להזיק לך, או לפגוע בך!משהו עשה לך?... הוא 'אויר' – רק שליח!הוא לא מזיז לך! מה הוא שווה - מול כוחו של בורא עולם? כלום!תתחבר ותקרא לבורא עולם – והוא יהיה בעזרך!אתה אחראי לגן עדן והגיהינום שלך!מה קורה למי שחי בכל רגע בחייו, את מציאות ה'?הוא לא 'סופר' אף אחד! אף אחד לא מוציא אותו מאיזון! אתה תחליט, איפה להיות במשך היום – בגן עדן או בגיהינום?תברח מגיהינום... ותרוץ לגן עדן... אם רק תאמין בבורא עולם!ברגע ניסיון תביט לשמים... ותחליט! הלב שלי לא נכנע! יש בורא לעולם!אין אדם נוגע במוכן לחברו – כמלוא נימה!אין מלכות נוגעת בחברתה!איך מחזקים את האמונה?ישוב הדעת, הוא – מצרך יקר!תרפה תירגע - תביט לשמים... איזה שיר אתה אוהב?...תתפלל ותתקרב למי שבאמת 'מושך בחוטים'...תחיה עם תקווה, רצון וחזון – תחזק את האמונה!ואז, אין שנאת חינם! אין כעס! אין נקמה! יש ה' בעולם!ואין עוד מלבדו! הוא רוצה להביא לך ישועות, אבל:ולפני כן, קצת – כפרת עוונות!מתי הודאת על הטוב שבחייך?!תודה לה' יתברך, על כל הטוב שיש לך!שום דבר - לא מובן מאליו, כך – תרגיש שהוא נוכח בחייך!מי שמביא את הטוב, מביא גם את הניסיון!צריך קצת ענווה כמו משה רבנו! 'נחנו מה' – תכיר באפסיותך! תדע שהקב"ה לעולם - לא עזב ולא יעזוב אותך!ה' – איתו עימו ואצלו – תמיד!בכל רגע, בכל שעה, בכל מקום - ובכל מקרה! לעולמי עד!כל שנאה היא - שנאת חינם.אני שונא בצדק! - שקר! אף אחד לא יכול לעשות לי כלום!הוא – אויר! הוא אפס אחד גדול – כמוני כמוך!אם הקב"ה לא היה רוצה שהוא יעצבן אותך... זה לא היה קורה!יש מי שמנהל את העולם, הוא מאפשר לך לבחור:איפה אתה רוצה לטייל היום - בגן עדן או בגיהינום?!כל דבר שקורה הוא - רצונו וחפצו של הקב"ה.לא נקלט לך ולי, הוא רק – רצונו וחפצו של הקב"ה!ולכן, אין לך שום עסק עם שליחיו... שאתה כל כך שונא!גם זו לטובה - באמת?הדרך להשפיע על המציאות היא, קרבת אלוקים, תפילה ותשובה ומעשים טובים...כל מה שנעשה איתך הוא – לטובתך!יש כל מיני סיבות: לכפר עוונותיו, לגביית חובות ישנים... ל'הטיס' אותך אחרי מאה ועשרים:למקום מאוד גבוה – ששם מחוללים הצדיקים, שישימו כתר לראשך ... יש סיבות לקושי... לא צריך להבין - רק תאמין!הלב של האדם הוא 'משכן ה''!ה'פלא יועץ' אומר שהלב הוא – 'היכל' השכינה."ועשו לי מקדש - ושכנתי בתוכם"!הקב"ה שוכן בלב של כל אחד!אבל, אם יש בלב - כעס וקפידה, קנאה ושנאה... ושאר ירקות...השכינה – בורחת ומסתלקת! מלבבך, כאילו:הכנסת צלם ל'היכל' הלב! 'עבודה זרה' - ממש!הקב"ה שוכן רק בלב טהור: "בלבבי - משכן אבנה".כשהקב"ה בליבי – אף אחד לא יכול לעשות לי כלום! שאני אירא? ממי אירא? לא אירא – כי אתה עימדי!כולם רק שליחים – אין להם ממשות אמיתית!מי שמעצבן אותך - הוא רק שליח!הקב"ה מדבר איתך דרכו... תקשיב...הקב"ה רוצה שתעשה משהו... תשפר... תתקן... תתקרב... הוא רוצה לתת לך מתנות, אבל, אין בחינם!קודם – ניסיון קטן או גדול... אתה יכול ללמוד משהו, ממה שקורה איתך עכשיו?מחכה לך משהו טוב – יש קשיים בדרך!הקושי מרוקן את 'מכסת' העוונות – ושיהיה כפרה! אמן!מידת הדין לא מוותרת על שלה, והקב"ה:מחליף את מרירות חייך ברחמים, למשהו יותר קליל, וקצת - פחות מר!להגיד שהוא מתוק? זה צריך אמונה חזקה! קשה – נכון!תקבל את היסורין בשמחה, ואל תשנא אף אחד!תכנע ותקבל את הצער, ואפילו... תודה עליו...ואז, והוא רחום ויכפר עוון... היסורין הם התרופה והמתנה – וימחק חטאך!שחרר את השנאה מחייך, כי כל שנאה היא – שנאת חינם!אין לי עסק עם השליח, רק עם – המשלח! השליח שאתה שונא – לא יודע את הדרך אליך!השליח מגיע אליך – רק אם קיבל כזאת שליחות!רק עוונותינו מבדילים בינינו לבין מלכנו, כי: "אין יסורין - בלא עוון"!אם תאמין בזה – לא תשנא אף אחד!ותחיה בגן עדן - עלי אדמות!וזה צריך אמונה אמיתית בלב, לא לצפצץ אמונה... תחיה באמונה!
שורש שנאת חינם - חוסר אמונה!לשנוא את מי שהזיק או הכעיס אותי, זה מוכיח:שאני לא מאמין במה שאמר דוד המלך:"הניחו לו ויקלל, כי כך ציווהו ה'".שהשליח רק עושה את תפקידו!"אנוכי ה' אלוקיך" – זה אני שכל הזמן מדבר איתך:אני עושה זאת באמצעות - שליחים! רק תקשיב!זה לטובתך, לכפר לך ולהרבות שכרך!אני רוצה לטהר אותך, את אשר יאהב ה' – זה אני שמייסרך.....הקב"ה מתחנן, שתפסיק לשנוא ולהתעסק עם השליח – שחרר אותו כבר!בא תדבר איתי... תחזור אלי... תתקרב... מחכה לך... בא שים לראשי – כתר מלוכה!אומר בעל התניא, שמה שנראה רע: "זה טוב שהוא - מכוסה"!תבין את המסרים ששלחתי לך!חיבור אמיתי הוא – 'גן עדן' עלי אדמות!אם תדבק בהקב"ה – תחיה בתענוג האמיתי!הגן עדן זה - הקב"ה! הוא תמצית - העונג, התענוג והחיות של העולם הזה.להתחבר ולהדבק בו, זה – לחיות בגן עדן אמיתי!אומר רבי נחמן, שחיים שמחוברים למציאות האלוקית, הם:תמצית גן עדן של העולם הזה, ואין יותר מזה!רק תסכים להכניס את הקב"ה למציאות חייך!קדימה – לגן עדןאם תסיר את ההסתרה – מהניסיון, ותדע ש'הכל אלוקות'!אומר רבי נחמן: הבחירה בידך, יבחר בזה או בזה – הבחירה בידו!לא תרצה לשנוא! כי אין שום - שנאה מוצדקת:בטח לא צריך – שנאת חינם!הקב"ה מנהל את העולם, בכל רגע ורגע! קשה ליישם – שווה ליישם! זכית – אשריך!זה לא רק בספרים – זו המציאות!תתחיל לפסוע לגן עדן של חייך... אז, יש שנאה בחינם, ולא בחינם? כל שנאה היא - שנאת חינם!אל תיתן לשנאה שלך - להעביר אותך על דעתך!למה אתה בוחר לחיות – בגיהינום???"ויקח ה' אלוקים את האדם וינחהו בגן עדן": ברגע שנולדת - הקב"ה הניח אותך בגן עדן...למה אתה טועה בדרך, ופוסע לעבר – הגיהינום?!רק את משנאך ה' אשנא, והיתר – אוהב! תעזור לי בכך!'אין שום מציאות בעולם – חוץ מה' יתברך'!קח את החיים יותר בקלות - אל תשנא אף אחד!מגיע לך לחיות - גן עדן! כאן – בעולם שקרי ומתעתע!תחייך – החיים יפים למרות שהם גם - קצת קשים!כתבתי זאת עבורי, רק שיתפתי אותך... כדי שנחגוג את הניצחונות ביחד...נאהב ונשמח, בהצלחה...

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר