מאמר ליארצייט

הקב"ה מחכה לעשות לך נס – רק שתפנה אליו ותבקש!

היום מציינים עמך בית ישראל את יום פטירתו של האדמו"ר השני מקוסוב, הרה"ק רבי חיים הגר זי"ע • רויטל ישראל במאמר מיוחד על כח התפילה מתורתו של האדמו"ר (חסידים)

רויטל ישראל | כיכר השבת |
מתפללים | אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

ליארצייט של האדמו"ר השני מקוסוב הרה"ק רבי חיים הגר – כה' אייר

כיצד גדלות מוחין מביאה ניסים - 'מעל' הטבע?

האדמו"ר מקוסוב מבאר את ענין התפילה:

באיזה גישה צריך לגשת לתפילה? ואיך מגיעים לזה?

הרה"ק רבי חיים הגר אומר בספרו 'תורת חיים', שעיקר עבודת ה' של כל אחד מישראל, ושל הצדיקים היא:

"לעבוד את ה' יתברך, בגדלות מוחין, ובגדלות השכל, כי בקטנות יש ח"ו אחיזה לקליפות..."

גדלות מוחין – אני מאמין בניסים!

אדם נמצא במצב של גדלות מוחין, הוא מאמין בכוחו וגבורתו של הקב"ה ושלגדלותו אין חקר ומידה, ושהקב"ה מוכן ואף רוצה לשדד עבורו את כל מערכות הטבע, ולעשות לו ניסים - רק שיפנה אליו ויבקש.

גדלות מוחין גורמת לאדם להרגיש את גדלות ה', ורצונו להיטיב לבריותיו, ועל כן, הוא מאמין שהקב"ה עושה ניסים 'מעל' הטבע, ורוצה לעשות גם לו - ניסים 'מעל' הטבע.

רצון יראיו יעשה, ואת תפילתם – ישמע ויושיעם!

אדם מגיע לתפילה מתוך גדלות מוחין, הוא: רגוע ושמח, בוטח ומאמין שתפילתו תענה, ולכן, הוא מסוגל להתפלל בכוונה, למרות שעדיין לא נענתה בקשתו, אבל:

הוא בטוח שתפילתו תענה, ויראה ישועות - 'מעל' הטבע.

ולכן, הוא משקיע מאמץ גופי ונפשי תפילה:

מתרכז ומכוון באותיות התפילה - כפי שכלו והבנתו!

תפילתה כזאת עולה לעולמות העליונים, וללא ספק - פועלת את פעולתה.

קטנות מוחין – לא מאמין בניסים 'מעל' הטבע!

אדם שנמצא בקטנות מוחין, בד"כ הוא פסימי ומרגיש רגשות שלילים, כגון: בעצבות ודאגה, פחד וחרדה, אין לו סיכוי שירגיש ברגעים אלו, שהקב"ה יעשה איתו נס 'מעל' הטבע - כל כולו בקטנות, וקטנות שבקטנות.

אומר רבי חיים הגר: "כשאדם מתנהג עפ"י הטבע, ואינו מאמין בשידוד המערכות, שהוא - למעלה מן הטבע".

בזמן קטנות מוחין, האדם לא מאמין בניסים, ושוכח כמה נסים הקב"ה עשה עימו בעבר, וכמה ה' גדול ולגדולתו אין חקר, ורחמיו על כל מעשיו, וכל רצונו רק להיטיב לבריותיו.

על המצב הזה אומר האדמו"ר מקוסוב: "במצב זה נאחזים ה'קליפות' בתפילתו, ומעורבב בה פסולת" ('תורת חיים' סוף פר' תרומה).

איך מגיעים לתפילה מתוך גדלות מוחין?

תפילה מתוך גדלות מוחין, פועלת את פעולתה, ולכן: כל אחד שואף, להתפלל מתוך תקווה ואמונה, שאז, תפילתו נשמעת ופועלת את פעולתה, ואין תפילה ששבה ריקם, כי הכלל הוא:

הקב"ה מחכה לעשות לך נס – רק שתפנה אליו ותבקש!

הבעל שם טוב הקדוש נותן עצות איך להתרכז בתפילה, והתפלל בזמן קטנות מוחין, וע"י זה להגיע לגדלות מוחין.

לעורר את הלב - סוד הדבקות באותיות התפילה

להסתכל בסידור, ולנסות להתרכז באותיות התפילה, לקרוא את האותיות והמילים אחת לאחת, מתוך עיון בסידור, כפי שאומר הבעל שם טוב הקדוש, לדבק באותיות התפילה:

"צריך לדבק את עצמו בשטר, שהם האותיות הכתובין בספר, שנקרא שטר, בין באותיות התורה בלימודו, בין בתפילה" (עפ"י 'בן פורת יוסף').

הקשבה למילים מעוררת את - כוונת הלב: אומר הזוהר הקדוש:

"וצריך לשמוע בכל תיבה מה שאומר, שהשכינה היא עולם הדיבור", ולכן, צריך לומר את מיליות התפילה בבהירות, וזה עושה לקב"ה נחת רוח גדולה (פר' פינחס).

חיזוק האמונה ונתינת צדקה

חיזוק האמונה – וגדלות ה' יתברך: להתבונן בגדלות ורוממות הבורא, ומנגד לראות את אפסיות האדם, והתלות שלו בה' יתברך.

לחזק את האמונה ש"מלוא כל הארץ כבודו", 'ואין אתר פנוי מיניה', כך ניתן להתפלל מתוך יותר יראה ואהבת ה' יתברך.

נתינת צדקה: צדקה לפני התפילה היא סגולה להצלחת התפילה, ופותחת את הלב: "צדק יהלך לפניו" – וראוי לבקש מהקב"ה שיחזק את ליבך, ותצליח להגיע לגדלות מוחין ותפילה בכוונה.

תעורר את הגוף שיעורר – את הנשמה

לפעמים, ניתן להגיע לגדלות מוחין ע"י הנעת הגוף בתחילת התפילה, תנועת הגוף והנעתו גורמת לאדם להתלהב מהתפילה, והוא נזכר שהשכינה עומדת כנגדו, והתעוררות הגוף - מעירה את הנשמה וניתן להתרכז בתפילה, ולהתפלל מתוך גדלות מוחין.

מה הרצון שלך? "רחמנא ליבא בעיי"!

אדם שמגיע לתפילה בקטנות מוחין, אבל, עם רצון עז להתפלל בכוונה, צריך לזכור שהקב"ה בוחן כליות ולב, ואף אם הוא לא מסוגל לכוון בתפילה, אבל, הוא רוצה תפילה בכוונה חמה ולבבית:

הקב"ה רוצה ומעריך את הרצון שלו, ולכן, יזכור - 'רחמנא ליבא בעיי'...

אם האדם נמצא במצב של קטנות מוחין, שלא יחליט, שהיום לא יצליח להתפלל בכוונה, אלא, יתחיל את התפילה, והפסוקים כבר יעוררו את ליבו לאט לאט, ויוכל לכוון בתפילה מתוך גדלות מוחין.

תפילה אחת בכוונה, מעלה את - כל התפילות!

אדם שלא מצליח להגיע לגדלות מוחין, ותפילתו בלי כוונה, צריך לדעת כלל חשוב:

תפילה אחת בכוונה, מעלה איתה את - כל התפילות ללא כוונה!

גם תפילה ללא כוונה - אינה הולכת ריקם, כי כאשר האדם יתפלל בכוונה, תפילה זו, תעלה איתה את כל התפילות ללא כוונה, וכלל זה:

יכול לעודד ולחזק את האדם, ולהביא - לגדלות מוחין בתפילה!

הקב"ה רחמן, ומיטיב לבריותיו, ולכן:

כל התפילות עתידות לעלות עד כיסא הכבוד, ולפעול – את פעולתן!

ואם נסכם את דברי האדמו"ר מקוסוב: "ע"י זה, שה'עבודה שבלב' הוא התפילה, הוא ע"י גדלות המוח, ע"י זה גורם שלא יהיה שום אחיזה לבחינת ירח (לקטנות)".

יהי רצון שנזכה להתפלל מתוך גדלות מוחין, וכל תפילתנו יעלו לרצון לפני אבינו שבשמים, ותקובל שוועתינו ותענה בקשתינו, אמן.

בברכת מזל טוב חמה ולבבית, לביתי היקרה שהתחתנה אמש.

"בורא עולם בקנין השלם זה הבנין".

לע"נ הרה"ק רבי חיים הגר בן הרה"ק רבי מנחם מנדל, ואימו הצדקת שיינא רחל זכות כל הצדיקים תגן על כל עם ישראל, ויזכו לכל הישועות, אמן.

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות