כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
מאמר מיוחד

מחר נציין את 'פסח שני'; מה הוא סודו של היום הגדול הזה?

מה החידוש של פסח שני? 'נפלת'? נכשלת בקדושה? קבל הזדמנות שניה, ויש גם שלישית...! הקב"ה רוצה ונהנה לתת לכל אחד – עוד הזדמנות!| מאמר מיוחד לפסח שני (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
חוגגים פסח שני (יעקב לדרמן, פלאש 90)

פסח שני – סוד הרצון!

מה עושה מי שלא הקריב קרבן הפסח בזמן? מקבל פסח - במהדורה שניה! כן, יש דבר כזה הזדמנות שניה שלישית וגם - פעם האלף!

איזה אומץ! איזה הברקה! בקשה - 'גדולה' מהחיים, שהקב"ה - נענה!

למה בכלל לתת הזדמנות שניה? כי יש לך רצון!

"המחדש בטובו בכל יום..." - הקב"ה מחדש. והחידוש הוא:

שכל יום, גם אתה - יכול להתחדש.

אני 'רוצה'! למה יגרע חלקי?

היו בעם ישראל אנשים שלא הקריבו את קרבן הפסח, מכיון שהיו טמאים. אבל, הם באו למשה רבנו בטענה:

"למה נִגָּרַע לבלתי הַקְרִיב את קרבן ה' במועדו"?

למה שחלקנו ייגרע, ולא נקריב את קרבן הפסח?

מה בכלל השאלה? בזמן הקרבת הקרבן:

הייתם טמאי נפש! ויש כלל ידוע - "עבר זמנו בטל קרבנו"!

התשובה – מאוד מובנת בשכל! אבל, הלב – ממאן להסכים!

ללב יש - חוקים אחרים, והם מתנגדים לחוקי - השכל וההיגיון!

רצון הלב – מנצח את השכל וההיגיון

ללב יש חוקים ורצונות משלו, ורצונו להקריב את קרבן הפסח, וכשהלב מאוד רוצה, הוא גם – מנצח!

הרצון שבלב – עולה על השכל, ולא משתף פעולה עם המציאות!

הלב הטוב שבלב - מרדים את השכל – ומנצח אותו!

פסח שני מלמד את - סוד החיים, שאין שום יאוש בעולם כלל!

לעולם! אל תשלים עם מצבך, תמיד - תשאף ליותר...

הלב שלך רוצה עוד קצת קדושה? ה'בית ישראל' אומר דבר מאוד חזק:

"וזה הכח שיכול לפתוח את השערים, אף שנראה לו - שנסגרו" (בהעלותך תשכ"ג). נדמה לך שהשערים - נסגרו בפניך!

לך נראה שהשערים נסגרו, אבל, רצונך פותח כל שער – ומיד!

סוד הרצון – קיום משאלת הלב!

"למה נגרע חלקנו": המילה 'למה' מסמלת את - משאלת הלב!

הלב שלי רוצה להיטהר – ולהקריב קרבן, עוד קצת קדושה...

"רחמנא ליבא בעי" – הקב"ה רוצה את הלב שלך, וזה בדיוק מה שאתה רוצה לתת לו...

הרצון – מנצח את השכל, וכל עיכוב ומניעה – בטלים ומבוטלים!

כשיש לך כיסופין ושאיפה לטהרת הלב, הקב"ה ימציא עבורך - מציאות חדשה!

עושה נפלאות גדולות לבדו - לליבך!

משה רבנו 'אהב' את השיח המתנצח של המבקשים, ואמר להם:

"עִמדו ואשמעה" חכו כאן, ואספר לקב"ה מה בקשתכם.

מבאר ה'נועם אלימלך' את הדברים בצורה נפלא:

"אלך ואתפאר בדבריכם – לפני הבורא".

משה רבנו ידע, שהקב"ה יענה במקום – לכזאת בקשה!

ולכן, אמר להם "עִמדו ואשמעה" – תעמדו כאן ותחכו לתשובה...

והקב"ה – נענה מייד! משה רבנו רצה ללמד אותנו, שהקב"ה:

מתפאר ומשתבח בהם.

מה החידוש של פסח שני?

'נפלת'? נכשלת בקדושה? קבל הזדמנות שניה, ויש גם שלישית...!

הקב"ה רוצה ונהנה לתת לכל אחד – עוד הזדמנות!

בכל רגע, אפשר להתחיל מחדש! הירידה – תכלית העליה!

דווקא אחרי 'נפילה' כשאתה נמצא בחושך של חייך, הקב"ה יגלה לך את האור, כי הוא רוצה את ליבך שרוצה ונכסף, וזה - עולה על הכל!

דווקא אחרי נפילה, תגיע - להשגות גבוהות ונפלאות!

הזדמנות שניה – לדורי דורות!

אין דבר יותר עוצמתי - מהרצון הלב!

ומסיים ה'נועם אלימלך': "ויחודש תמיד מעלה מעלה – עד אין סוף", והבן!

והקב"ה עונה לבקשת משה רבנו, לא כפי שחשבנו:

יש הזדמנות שניה וגם שלישית ורביעית...

יש עוד מיליון הזדמנויות – לשוב הביתה, לשוב לאבא...

הרצון - יוצר מציאות חדשה!

המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, בשביל שגם אתה תחדש את רצונך, בכל יום, דע לך - תמיד יש תקווה חדשה!

רצון הלב חזק מהשכל, הוא - 'השכל מעל השכל'! תתעורר - ותקום!

לרצון הלב אין גבולות ומגבלות! הקב"ה עונה למשה רבנו:

"כי יהיה טמא לנפש... לדורותיכם ועשה פסח לה'"

הדרישה חסרת ההיגיון, סללה - דרך לדורות! כולל דורנו...

הרצון שלך מוליד - מציאות חדשה, שהוא חג שמגיע - מלמטה ללמעלה.

"לעושה נפלאות גדולות לבדו..." – אתה תרצה והקב"ה יברא עבורך ניסים ונפלאות.

אם תרצה – הקב"ה יסלול לך דרך חדשה

והקב"ה יסלול לך דרך בשבילי הלב הנסתרים – שיובילו אותך אליו...

יש לקב"ה שבילים סודיים ונסתרים, עוקפי שכל ומציאות, וזוהי:

ההנהגה אלוקית - "בדרך שאדם רוצה לילך – בה מוליכין אותו"...

גם משאול תחתיות - יש דרך יציאה...

"משאול אִוִּיִתיךָ"... שובה אלי בני אהובי, כי לעולם לא אשכחך...

סוד הניצחון - 'נצחוני בני'

הקב"ה רוצה שתתווכח ותתנצח איתו, ותאמר לו – אני רוצה אותך!

אומר הבעל שם טוב הקדוש:

"את אשר יאהב ה' יוכיח" - יוכיח לשון: "ויכוח".

הקב"ה רוצה שתתווכח איתו, הויכוח הוא - 'כלי' עוצמתי!

הקב"ה שמח ומתאווה שהאדם – יבקש ממנו, יתווכח ויתנצח – בלי לוותר!

אם תשכנע אותו – הוא ישתכנע!

לי יש כח להתנצח ולנצח את מלך העולם? ח"ו - ממש לא!

'נצחוני בני' – דרך שעוקפת את השכל הישר...

משה רבנו סלל, דרך נוספת בעבודת ה' - "נצחוני בני".

ואמר: "למה הרעותה לעם הזה... והצל לא הצלת את עמך".

"למנצח מזמור לדוד" – זמרו למי שנוצחין אותו ושמח" (פסחים קי"ט).

לקדוש ברוך הוא יש תענוג מה'התנצחות' שלך:

הקב"ה כביכול, שם לאדם בלב ובפה - טענות ומילים חכמות וטובות!

כדי שיתנצח איתו - וינצח אותו!

מדוע? כי דווקא אלו הדיבורים, מביאים - קרבת אלוקים.

איך מתנצחים עם הקב"ה - והוא שמח?

תגיד לריבונו של עולם: נפלתי! אני רק בן אדם...

שחי בן קודש לחול... עם האמת שמשתוללת בי...

בין המציאות לשיגעון... והמסע הזה קצת כבד, וגם - גדול עלי..

אני צריך לגדול מזה ודי... אני רוצה לחזור אליך... לשוב הביתה!

יצרי הרע, אינו נח לרגע, אבל אני - רוצה להתקרב אליך...

לא יכול לבד, שמור נא עלי... נער אותי, ועזור לי לקום מהעפר...

רחום וחנון יקרא שמך – נכון?

נכון שאתה נקרא רחום וחנון? וימינה פשוטה?

והקשר בינינו - לא ינתק לעולם?

אתה אבא שלי – ואני – הבן שלך! ובאמת, רוצה – רק אותך!

כי נפלתי קמתי, ואתה תהיה אורי וישעי! אני בטוח – אני בוטח!

תספר לקב"ה שנפלת אלף פעם... ועוד תיפול, אבל:

הלב שלך רוצה - לשוב הביתה...

ככה! ממש ככה! תתנצח – ותנצח!

אני רוצה! לא מגיע לי... "זמרו למי שמנצחים אותו ושמח..."

הרצון - הכח המנצח!

"כי ידעתי כי - גדול ה'"! זאת גדלותו של ה' יתברך!

רק מלך גדול, שמח שעבדיו יתנצחו עימו- וינצחו אותו!

בשביל מה? – שיחזרו אליו! שהרי כל רצונו – להיטיב עימם.

יש לקב"ה שעשוע ונחת רוח - מכזה דיבור...

יש אוצר מתנת חינם - מעתיקא קדישא, יש אהבה – והיא תנצח!

פסח שני נודע לדורנו – וממש עבורך!

הזוהר הקדוש מדגיש את מעלת פסח שני, ואומר:

ביום זה נפתחים שערי שמים – למלא לאדם את כל משאלותיו!

האדם יכול לבקש ולקבל, מה שפספס - בפסח ראשון.

"רצון יראיו יעשה, ואת שוועתם - ישמע ויושיעם"

הרצון שלך מוליד – מציאות חדשה!

"זמרו למי שמנצחין אותו – ושמח"...

כל הישועות – לכולם!

בהצלחה, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר