מאמר מיוחד

מדוע רשב"י מציע לזוג שמגיע להתגרש - לעשות מסיבה?

זוג מצידון, חיכו 10 שנים לילדים ו'אין'... הלכו לרבי שמעון, ואמרו לו, שהברירה היחידה היא להתגרש... וענה רבי שמעון: כשם שהתחתנתם בשמחה ובסעודה, במאכל ובמשקה, כך גם תיפרדו... שמעו הזוג - ועשו | מאמר מיוחד להילולת הרשב"י (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
מתפללים במירון, השנה | אילוסטרציה (דוב בער הכטמן)

לחגוג לפני הגירושין? רבי שמעון אומר – אין להרהר אחריו!

איך יתכן שרשב"י מציע לזוג שמגיע להתגרש, לפני הגט - לעשות מסיבה?

מוכר הסיפור על הזוג מצידון, שעשר שנים חיכה לילדים ו'אין'...

והלכו לרבי שמעון, ואמרו לו, שהברירה היחידה היא להתגרש...

וענה רבי שמעון: כשם שהתחתנתם בשמחה ובסעודה, במאכל ובמשקה, כך גם תיפרדו... שמעו הזוג - ועשו...

הכינו הזוג סעודה גדולה שכללה כל מטעמי עולם... והזמינו למסיבת הטרום גרושין הגדולה שנערכה ברוב פאר והדר, את כל החבר'ה, ובשר ויין כיד המלך...

הצדיק אמר – אין להרהר אחריו...

המסיבה היתה שמחה במיוחד, איך אישה טובה משמחת את בעלה?

מביאה לו את היין הכי טוב ומשובח, הכי הכי ישן נושן...

והבעל היה שיכור, אמר לאשתו, בתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, קחי אותו, ולכי לבית אביך.

מה עשתה האישה? חיכתה שבעלה ירדם, וזה קרה... מהר מאוד, ואמרה לעבדים שירימו את בעלה, וייקחו אותו לבית אביה.

התעורר הבעל בחצי הלילה ויינו פג, התפלא הבעל ושאל את אשתו:

מה אני עושה פה? ענתה לו האישה:

אמרת לי לקחת את החפץ הכי יקר שאני רוצה, עמד רשב"י והתפלל עליהם ונפקדו בבנים (עפ"י מדרש ש"ש, א - ד).

הסיפור הזה הוא – קושיה עצומה: מדוע רשב"י לא להתפלל על הזוג שיפקדו בילדים, כשהגיעו להודיע לו שהם הולכים להתגרש?

ועוד לומר לזוג האומלל, לעשות מסיבה שמחה טרום גירושין?

מסיבה - מה זו עושה? על מה ולמה?

להתגרש במסיבה? זה לא דבר שקורה כל יום...

רק מי שיש לו 'סופר' אמונת חכמים, מסוגל לעשות...

הזוג נאלץ להתגרש - אהבו זה לזה, ולא היו מסוכסכים...

והיו מעדיפים להתגרש מתוך צום, בכי ומספד...

לעשות מסיבת גירושין כמסיבת חתונה... על מה ולמה?

הקושיה מתעצמת אם נוסיף את הידיעה, שבני הזוג ידעו שהאישה לא תוכל ללדת לילדים לעולם...

איך מסיבה זאת, משמחת את האישה האומללה, שתישאר גלמודה?

ובעלה יתחתן - ויהיו לו ילדים?

מה התכוון רשב"י - במסיבה שמחה?

רשב"י רמז וביקש מהאישה - שתמחל לבעלה, ותשמח - בשמחתו העתידית שיתחתן בשנית, ויזכה לילדים...

רבי שמעון ידע, שאם האישה תצליח לשמוח באמת, בזכות זה, ימחלו לה כל העוונות, וגם היא תזכה לבנים לזרע בר קיימא.

כמה דרגות יש - בסליחה?

אדם שמוחל וסולח - שכרו רב מאוד, והקב"ה אוהבו.

אבל, יש לסליחה דרגה יותר גבוהה, אדם מתרצה למחול ולסלוח, וחושב:

איך אוכל להיטיב, עם מי שהרע והזיק לי?

מי שמצליח למחול ולסלוח בדרגה זאת, מרחמים עליו מהשמים, וזוכה:

לגילוי אור מעתיקא קדישא, ועולה למקור הרחמים שהוא - מעל הטבע!

ידועה סגולת ר' חיים וולאזין: "אין עוד מלבדו" שכתוב בהמשך: "...שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל... רק לו יתברך, הכל שווה בכל רגע! אם לפעול סידור כוחות הטבע שקבע, או היפוך סידור כוחות הטבע" ונכון הדבר, כי "אין עוד מלבדו"!

הקב"ה - נושא עוון, למי - שעובר על פשע

"נשא עוון ועובר על פשע" - מי שמוחל על הפשעים שנעשו נגדו, זוכה שהקב"ה נושא עוונו ומעביר על פשעיו.

קל יותר לסלוח לאדם השני נגד פשעים שעשה נגדי, מאשר לסבול נזק גדול שקשה להשלים עימו, כגון: מחלות ויסורי גוף ונפש (הרה"ג פינטו שליט"א).

אדם שמעביר על מידותיו וסולח - נמחלים לו כל עוונותיו.

כל עוונותיו נעלמים ונמחקים, כאילו - לא היו בכלל!

מי מוותר בימים אלו - על כזאת מתנה?

מתנה נוספת: מחילה בלב שלם, מעלה אותך לדרגות מעל הטבע, ששם הכל אפשרי, ובלי ניתן להשגה בדרך אחרת.

גילוי אור עתיקא קדישא, הוא דרגה שיש עליה מחיר, אך:

מי שמגיע לדרגה זאת, הקב"ה משלם לו במזומנים – והכי ניסי ומעל הטבע!

סליחה ומחילה – מזמינה ישועות מעל הטבע

רשב"י הקדוש ביקש שייפרדו בשמחה ובמסיבה, כי ידע:

שלאישה אין מזל של בנים, ולעולם לא תוכל ללכת ילדים.

ולכן, אמר לה רשב"י הקדוש - תתגרשי בשמחה.

רשב"י ידע עלה לספירות העליונות, וידע רזי רזין, ולכן, ביקש מהאישה להיפרד מבעלה במסיבה:

כדי שתוכל להעביר על מידותיה, למחול לשמוח, ועוד לשמוח - בשמחת בעלה!

רק אחרי שהאישה דמיינה, איך היא שמחה שבעלה ינשא ויהיו לו ילדים:

היא עלתה למקום שחוקי הטבע לא שולטים בו, מעל המזל - מעל הטבע!

ורק אז, הברכה - חלה עליה! היה כח לברכה להתקיים!

ורק לדמיין את הבושות, מכזאת מסיבה... להתגרש ברוב פאר והדר...

לומר כפרת עוונות - זה 'בקטנה'...

אויה לאותה בושה... ומה שכר הביזיון והבושה?...

הישועה מגיעה, כשהלב - נרמס מדמם ומתרומם!

בחנות של החיים - אפשר לקנות הכל, אבל, לכל דבר צמודה תווית...

יש לשלם מחיר... ואולי 'קורע' לשלם את המחיר, אבל המחיר שווה?

אם האישה לא הייתה מעבירה על מידותיה, ברכת רשב"י - לא היתה תקפה!

אדם המעביר על מידותיו, כל הדינים - מתמתקין מעליו! והבן!

תעביר על מידותיך, וכל שערי שמים - יפתחו לפניך...

תעלה מעל כל הרקעין, ותגיע עד כיסא הכבוד.

תואר מאור: "בעתיקא תליא מילתא" שם אין שום תוקף – לטבע!

והישועה שתבקש - בדרך אליך...

יודע לעשות עסקאות, ולעשות חשבון של רווח והפסד?

מה שווה יותר? החכם – קוטף ישועות...

ויש עוד בונוס עצום למעביר על מידותיו, שאין לשער עד כמה הוא אדיר ונורא, ושווה – כל הון שבעולם! הוא גורם:

לייחוד קודשא בריך הוא - ושכינתא!

הוא זה, שמוציא וגואל את השכינה מגלותה...

וכשהשכינה נגאלת - גם הוא נגאל...

ענווים, הגיע זמן גאולתכם... במהרה ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר