כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
לשמר את ההתחייבות

איך נוסיף עוד חומה לבניית בית המקדש? // מאמר החורבן

כשהיצר 'תופס' את הלב, המוח מתעורר למחשבות בלתי פוסקות, והרצון מגביר את הבלבול, המאבק שהולך וגובר נעשה – מתיש וקשה | מאמר מיוחד לתשעה באב (חסידים)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת |
תשעה באב תשפ"ג במערת צדקיהו (חיים גולדברג, פלאש 90)

ט' באב – איך אני מוסיף 'חומה' לבנין בית המקדש?

"וזכרתי להם ברית ראשונים..." - יצאנו ממצרים בזכות הברית שהקב"ה כרת עם האבות, שנאמר:

"וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור...".

מהי ברית? התחייבות בין הצדדים – לעד! יש ברית - יש התחייבות!

שאינה תלויה בשום דבר, אינה ניתנת להפרה, גם אם צד אחד לא עמד בהתחייבות.

"לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, אני ה' אלוקיהם".

לא מאסתים... ואף אם יפרו את בריתי – הקב"ה יגאל אותנו! מדוע?

ברית אהבה – קשר שאינו בטל לעולם!

ברית נישואין - קשר תמידי שאינו קשור לרמת האהבה העכשווית, לשכל או לרגש העכשווי,  מה שנקרא: 'למעלה מטעם ודעת', ולכן, קלקול - לא שובר את קשרי הברית, אלא נותן:

אפשרות לתקן והתרומם מכל 'נפילה' או משבר שפוגם ב'ברית'.

ברית האבות היציאה ממצרים, נטעה בלב כל יהודי, ואפילו - הכי חוטא או רחוק:

געגוע וציפייה פנימיים לחידוש קשרי הברית, ומילוי הנשמה ב'טעינה' של רצון ושמחה אמיתיים.

איפה המח והלב שלך נמצאים?

קלקול בשמירת הקדושה והברית, משאיר רושם עמוק ומשמעותי בנפש, יותר מכל תאווה אחרת, כי הוא 'תופס' את ישות האדם, וזה הסיבה:

שכישלון גורם לאדם להרגיש בושה וביזיון - מעצמו, שעושה לו רע...

הוא לא מרגיש שמדובר בנפילה רגעית וחולפת, אלא:

הוא מרגיש שמשהו פגום בו, והוא טועה לחשוב שזה - ה'אני' האמיתי שלו.

ובאמת, הנפש הבהמית השתלטה עליו, והוא שכח שהוא – בן מלך!

הלב מתגעגע – לחזור לארמון המלך

משל לבן מלך, שעשה דברים שאינם ראויים למעמדו, ונזרק מארמון המלוכה, ומתגלגל ברחובות, והפסיד את החיים הטובים בארמון המלוכה, ויכול להיות בשני מצבים:

או שהוא מתגעגע – לחיים בארמון המלוכה, או שמתרגל לחיי הרחוב, ושוכח את חיי הפאר והדר בארמון המלוכה.

אבל, הסוד שהוא אינו יודע, שבן מלך - לעולם לא יכול לחיות חיי רחוב:

הלב שלו - תמיד ירגיש 'חסר', ויישאר עם געגוע ורצון אמיתי – לחזור לבית המלך!

ולכן, אם בן המלך התרחק, הוא יכול לגלות מחדש את:

הגעגוע האמיתי ש'קבור' בלב, בעקבות - ה'נפילה' והירידה!

לבנות חומה - להוסיף אבן לבית המקדש.

הרבי מליובאוויטש התבטא, שדורנו צריך דרכי התמודדות לחזק את הפרצה שנוצרה,  ומדבר על גברים ונשים כאחד, קשה לשמור על הקדושה, ולא להפר את ה'ברית', ולפעמים - עד כדי ייאוש, אבל, צריך לזכור:

כל אבן שתוסיף לביצור חומת שמירת הברית, תגרום – לבניין בית המקדש!

האדמו"ר הזקן נותן עידוד ואומר, שאפשר להתייחס כל אבן ב'חומה':

לא רק כאתגר וקושי, אלא: כמעיין נובע של - שמחה והתחדשות.

אומר 'בעל התניא' ששמירת הקדושה אינה פגם רגיל, ולכן, אחרי תשובה צריך:

לחזק את 'חומת' הלב, שתבנה את חומת – בית המקדש.

שום פגם בברית – אינו מבטל את הברית!

לעיתים, הלב שולט על המוח מתבלבל ושוכח, וה'אגו' מכתיב מהלכים, ושוכח:

את הקשר והחיבור האמיתי – ל'חלק' האלוקי שבו.

תוקף הברית - לשני הצדדים: מצד המלך - אהבת ה' אלינו, וצד הבן המלך – אתה בן מלך ששייך לעם סגולה, וכך – תישאר לעולמים, ולכן:

הברית בין הצדדים – תקפה ומחייבת את שני הצדדים, ולא תופר לעולם!

פגם הברית – אינו מבטל את הברית! הלב תמיד ירצה לחזור לקשר האמיתי עם 'כורת' הברית, ולא משנה עד כמה פעמים 'נפלת' ופגמת בקשרי הברית.

איך מתקנים - פגם בקשרי הברית?

תורת החסידות אומרת, שצריך להבין עד כמה קשר ה'ברית':

ניצחי ועוצמתי, ולא ניתן לעולם - לוותר על הרצון והגעגוע אליו.

השלב הראשון בהליך התשובה הם וידוי וחרטה אמיתיים, ובניית 'חומה' שתעזור לא ליפול למרות שברור שתעבור תהליך של נפילה וקימה 'רצוא ושוב', אבל – אל ייאוש!

בכל פעם שעמדת בניסיון, ואפילו במעט, זהו - ניצחון האור על החושך.

כי יש לך רצון וגעגוע תמידי של הלב לחזור לקשרי האהבה עם הקב"ה.

בגלל שכריתת ה'ברית' היא תמידית, גם לכל יהודי יש - געגוע תמידי!

תבנה 'חומה' לבית המקדש

כשהיצר 'תופס' את הלב, המוח מתעורר למחשבות בלתי פוסקות, והרצון מגביר את הבלבול, המאבק שהולך וגובר נעשה – מתיש וקשה.

האדם מנהל מאבק שכולל הצלחות, וגם נפילות וכישלונות, אכזבה וייאוש, ולכן, חייב 'נשק' עוצמתי:

גילוי הרצון האמיתי הפנימי, שיבנה בחזרה את הקשר, שיביא – לשינוי אמיתי.

הוספת אבן, ובניית 'חומה' לבית המקדש נעשית בשני שלבים:

סור מרע – אי אפשר אחד לדון אותך, מדוע קשה להתמודד עם יצר החיים, רק שיש פתרונות: לעשות גדרים וסייגים.

עשה טוב: תעסיק את המוח והלב ברצונות הטובים, בלימוד תורה וקיום מצוות, ואף שהקושי רב – תשקיע מאמץ, ואל תשכח "לפום צערא אגרא".

חידוש ה'ברית' – לחזור להתגעגע לדבר האמיתי

מה שגורם לאדם להפר את הברית, הוא:

יצר הקיום – יצר החיים שהקב"ה טבע באדם, בשביל קיום העולם.

הפרת הברית מוכיחה שצריך איזון בשני הדברים המנוגדים שטבועים באדם:

היצר - ש'מפר' את הברית, וכנגדו - הגעגוע לקשרי האהבה והברית עם הקב"ה.

כדי לשמור על קשרי הברית יש לבנות 'חומה' שתקיף ותגן על האדם, מטרתה:

למנוע כיבוש 'חומת' הקדושה, להקיף ולהגן מפני אויבים, מקטרגים ומזיקים!

"והמים להם חומה מימינם ומשמאלם" – אין מים אלא תורה:

ששומרת ומגנה על האדם – כ'חומת' עיר מבוצרת, מוגנת ושמורה!

כך, מחדשים את הברית שלא תופר לעולם!

איך מצליחים לבנות 'חומה' שלא ליפול...

בניית 'חומה' – לעורר את ה'רצון הפשוט'!

יש בליבך רצון אמיתי שלא נתפס בשכל - להיות בקשר עם ה':

רצון – שאין לו הסבר, ואינו בשליטתך כי הוא מתנת שמים! ומה שנקרא:

ה'רצון פשוט' – געגוע ושאיפת הלב לרצון האמיתי שחבוי בו, חיבור למקור ולשורש האמיתי – לנשמתך לאלוקות שבך.

געגוע הלב – נמצא בתוכך, גם כשאתה מרגיש ב'תחתית' על הפנים.

כשהלב מתגעגע, הוא כבר לא מסכים להמיר את הגעגוע בשקר זמני.

מתנה – שלא נאבדת לעולם!

גם אם 'נפלת', געגוע הלב - לא אבד:

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין – שיכולים לתקן!

תתאבל על מה שאיבדת, נחם את ליבך, ועורר את רצון הלב והגעגוע מחדש, בכל יום ניתן להתחיל מחדש.

איך מגלים את רצון הלב - הגעגוע? תעצור, תרפה ותחשוב:

מה ריגש אותך בעבר, וגרם לך לרצות לקרבת אלוקים?

איזה ניגון מרגש? ואולי איזה תפילה או פרק תהילים? ומה עם שיחת חברים?

ויש גם מאמרים מכל הגוונים... תקשיב ללב שלך, והוא כבר - ידריך אותך,

מידה כנגד מידה: ברית כנגד - ברית! חומה כנגד - חומה!

ה'חומה' שתבנה ע"י שמירת הסייגים, יעוררו את הרצון העליון, ויורידו לך שפע עליון:

תוקף הרצון שלך להתקדש, מעורר את תוקף - הרצון העליון לגילוי מלכות השם בעולם.

בנית 'חומה' יציבה בנפש, ותוסיף אבן ל'חומת' בית המקדש.

מי יודע? אולי דווקא האבן שלך - תכריע את הכף?

ובית המקדש ירד בזכותך?

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר