מאמר ליארצייט

רוצה להיות בבחינת 'משיח'? תלמד זכות על רשעים!

תתארו לעצמכם את קדושתו וגדולתו של רבי פנחס מקוריץ, שאם היה:טובל במקווה בערב החג, היה ניתן לבטל את גזרת פטירתו של הבעש"ט הקדוש | מאמר מיוחד לרגל היארצייט מתורתו של רבי פנחס מקוריץ זי"ע (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
הציון של רבי פנחס מקוריץ זצ"ל (גוגל מפות)

ליארצייט של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ - י' אלול

רוצה להיות בבחינת 'משיח'? תלמד זכות על רשעים!

רבי פנחס מקוריץ היה מתלמידיו הראשונים של הבעש"ט הקדוש ביחד עם המגיד ממעזריטש, ה'תולדות', ורבי יחיאל מיכל מלוטשוב, והיה קדוש עליון, ותלמידו האהוב של הבעל שם טוב הקדוש, בשנה שנפטר הבעל שם טוב הקדוש (תק"כ), הגיע רבי פנחס מקוריץ לשבות את שביעי של פסח במז'יבוז', אצל הבעש"ט הקדוש, ומשמים גילו לו משמים, שהבעל שם טוב הקדוש יסתלק בקרוב.

רבי פנחס ניסה להתחזק ולהתעצם בתפילות החג כדי למנוע את הגזרה, אך ראה שלא הועילה תפילתו לביטול הגזרה, באותו שביעי של פסח, היה רבי פנחס חלש, ולא יכל לטבול במקווה בערב שביעי של פסח.

אחרי תפילת החג, הבעל שם טוב הקדוש שאל את רבי פנחס, אם אתמול טבל במקווה, וענה לו, שנמנע מלטבול מחמת חולשתו.

השיב לו הבעל שם טוב הקדוש: 'כבר נעשה מעשה, ואין אחר מעשה כלום, ואם היית טובל במקווה, הייתי יכול לבטל את הגזרה'.

תתארו לעצמכם את קדושתו וגדולתו של רבי פנחס מקוריץ, שאם היה:

טובל במקווה בערב החג, היה ניתן לבטל את גזרת פטירתו של הבעש"ט הקדוש...

משפט זה שיצא מפיו של הבעל שם טוב הקדוש, והוא אומר הכל...

ומכאן ניתן להבין, עד כמה:

אין בשכלנו להבין את נוראות מעלתו וקדושתו של רבי פנחס מקוריץ...

אם תלמד זכות, אתה - בבחינת 'משיח'

ב'אמרי פנחס' רבי פנחס מקוריץ מדבר על מצות בן אדם לחברו (שער ז):

# המשיח ילמד זכות על הרשעים – ויחזרו בתשובה: "משיח ילמד זכות על כל ישראל, אפילו על רשעים שהם צדיקים, ומחמת זה:

יחזרו בתשובה ועל ידי זה - תהיה הגאולה, כי בתשובה נגאלין.

# האם אתה יכול ללמד זכות על כל הברואים? "אדם שיכול ללמד זכות על כל הברואים, הוא:

בחינת משיח, כי - צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, וצדיק גדול אוהב רשעים גמורים" והוסיף שם בסוגריים, שמשיח אוהב אפילו את הרשעים הגמורים הגדולים (ס"ח).

# תראה רק את הטוב בחברך: "היה מזהיר לדון כל אדם לכף זכות, ולא לראות שום רע על שום אדם, רק להסתכל תמיד על רע שלו, ועל טוב חברו" (ס"ה).

# ביזו אותך? טוב מאוד: "גם מידתו להסתכל בכל אדם, רק על הטוב שלו, ולדון אותו לכף זכות, ומאד היה מזהיר על זה, וגם היה:

מזהיר מאוד לקבל עלבונות מכל אדם בשמחה!

ושיהיה חביב מאוד אצלו, מה שביזהו אדם:

והיה מצחק כשהיה אדם קובל לפניו שפלוני ביזהו, והיה אומר הלא טוב מאד" (שם, ס"ז).

# לא לשנוא אף אחד מישראל: והיה מזהיר, שלא לשנוא אף אחד מישראל. ואמרו בשמו שהיה אומר, מוטב להניח כמה מצוות, בכדי שלא יהיה שום פירוד הלב על בר ישראל, והיה מלמד זכות על כל ישראל, כי:

הרשעים - שהרשעות שלהם מחמת התגברות הטבע.

# אוהב שלום ורודף שלום: ואמר על משנה: 'הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום' - שכל אחד מעם ישראל, יכול להגיע למידתו של אהרן הכהן ולהיות 'אוהב שלום ורודף שלום', והיה מסביר את הדברים בנעימות, ואומר:

"אם אני אעשה בכוחי, בוודאי אין אני מגיע לקרסולו של אהרן".

אבל, כאן סוד הדברים, האדם צריך להמשיך ולומר לעצמו:

"אבל, כיוון שרק השם יתברך בעצמו הוא המסייע ועוזר, רק הבחירה הוא בידו, בוודאי אין מעצור לד' להושיע לכל" (מדרש פנחס).

# עד כמה להשקיע במצות אהבת ישראל? ואמר בשם ר' חיים קראסנער זצ"ל, שאמר שטרח על 'ואהבת לרעך כמוך' - חמש שנים (ע"ד).

# אם ראית אדם ששונא אותך – תאהב אותו ביותר: רבי פנחס מקוריץ האריך מאוד בענין אהבת ישראל, והיה אומר שצריך לאהוב כל אחד מישראל, וכשרואה אדם ששונא אותו - צריך לאהבו ביותר!

# איך ניתן דווקא לאהוב יותר את מי ששונא אותי? האדם צריך לזכור כי עם ישראל בכללותו הם כיסא לשכינה ולקדושה, וכשח"ו יש ביניהם פירוד:

"ח"ו כביכול, נעשה חלל ומקום פנוי בכיסא, ונופל דרך שם קדושה בהקליפה ח"ו".

ולכן, אם תצליח לאהוב את האדם שקשה לך לאהוב:

אתה תזכה 'לסתום' את המקום הפנוי בכיסא של השכינה הקדושה!

ומוסיף על כך ואומר, אם האדם אומר שלא יכול לבוא למידה זאת, זה שקר! כי באמת:

"בוודאי מצד עצמו אינו יכול וכו', אבל, בעזר השם יתברך לו יוכל להשיג בעבודתו".

ומידה זו מקרבת את המשיח, דהיינו לאהוב אף את הרשעים הגמורים, כי שנאת חינם החריבה בית מקדשנו, ועוון זה עדיין מרקד בינינו, ע"כ: צריך מאד לטרוח בזה.

# הערך של שלום בית: רבי פנחס עסק הרבה בעשית שלום בין אדם לחברו, ואף היה הולך לבתים לדבר עם הנשים, כדי שיהיה שלום בבית בבתי ישראל (ס"ו).

# בגיהנום מקלסים את הקב"ה כמו שבגן עדן: בשם ר' שמעריל זצ"ל שאמר בשם הבעש"ט הקדוש, דאיתא במדרש:

"כשם שקילוסו של הקב"ה עולה מגן עדן, כך עולה מגיהנום".

והתכוון הבעש"ט הקדוש, שהרשעים אומרים בגיהנום:

"ואתה צדיק על כל הבא עלינו" – וגם כך, בעולם הזה כשיש לרשע מפלה, ע"י זה, כל הרשעים חוזרים בתשובה:

"ועולה קילוסו של הקב"ה מהם".

נשאלת השאלה: מפני מה זוכה הרשע שיגרם על ידו, כזה דבר גדול: להחזיר בני אדם בתשובה?

והתשובה לדבר היא, כי כאשר הרשע עושה מצוה גדולה, והוא מקלס את הקב"ה שדינו אמת, דווקא המפלה שגרמה לו להיות בגהינום, עומדת לו עליו, והוא:

מודה שדינו של הקב"ה אמת, ומקלס את הקב"ה וע"י זה זכותו גדולה. ועוד אומר על כך הרמח"ל הקדוש, שאם מאמין שהקב"ה יוציאו מגהינום, הקב"ה מוציאו משם, וזה: "יעלו איבר כנשרים" הקב"ה שולף אותו מגהינום בזכות שמאמין ובוטח בו.

ויזכו כל בית ישראל לכתיבה וחתימה טובה.

לע"נ רבי פנחס מקוריץ בן רבי אברהם אבא, שימליץ טוב על כל עם ישראל, ונזכה לגאולה במהרה בימינו, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר