הלילה - היארצייט

הצדיק הבטיח: מי שיפקוד את קברי תפילותיו לא ישובו ריקם

רבי ישראל דב בער מוולודניק, המכונה 'הצדיק מוולודניק', וקרוי גם על של ספרו ה'שארית ישראל', ציונו בעיירה וולעדניק שבצפון אוקראינה, ידוע כמקום שפועלים בו ישועות | מאמר לזכרו (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
ציונו של הצדיק מוולעדניק

ליארצייט של 'בעל הידית' רבי ישראל דב בער מוולודניק – כ"א טבת

איך 'עם הארץ' הופך לרבי עקיבא?

רבי ישראל דב בער מוולודניק, המכונה 'הצדיק מוולודניק', וקרוי גם על של ספרו ה'שארית ישראל', ציונו בעיירה וולעדניק שבצפון אוקראינה, ידוע כמקום שפועלים בו ישועות.

הבטחה בצוואתו: הבטיח בצוואתו, שכל מי שיפקוד את קברו, תפילותיו לא ישובו ריקם, ונכתב שאמר:

"אפילו אם לא יוכלו לגשת לקבר, יחזיקו בידית הדלת ויזכו להיוושע".

רבים יעידו שראו ישועות בציונו, בשנים שלא היה ניתן לגשת לציון, כמו בתקופת השלטון הקומוניסטי - שאטמו את אוהל ציונו, הציבור ראה ישועות מנגיעה בידית דלת ציונו, ומכאן כינויו 'בעל הידית’.

התפרסם בחייו וגם לאחר מותו: כבעל מופת ופועל ישועות!

ורבים יעידו שנושעו בציונו, וגם אנוכי הקטנה הייתי בציונו, וראיתי ישועות...

התגלות הצדיק מוולודניק - כפועל ישועות

האדמו"ר הצמח צדק פרסם את גדולתו, במעשה שהיה עם אישה עגונה, שהגיעה לצמח צדק, וביקשה לדעת היכן בעלה, ושלח אותה הצמח צדק וולודניקר, ואמר לה שתגיד לצדיק בשמו, שיאמר לה היכן נמצא בעלה.

הגיעה האישה לצדיק מוולודניק, ולאחר ששמע אותה, אמר לה: אם כן, בואי ואראך היכן בעלך, וקם מכיסאו לחלון ואמר לה: ראי! בעלך עומד על התורן שבספינה בעיר ליבוי שבקורלאנד, ועובד שם!

העגונה נגשה אל החלון והביטה, אבל, לא ראתה מאומה והתחילה לבכות. ואמר לה, סעי לליבוי ושם תמצאי את בעלך, וכך עשתה: נסעה לשם ומצאה את בעלה בין העובדים בספינה וקיבלה ממנו גט פיטורין.

מאז התפרסם הצדיק מוולודניק ל'בעל מופת', ורבים התדפקו על דלתותיו.

אם אין טיסה – איך אגע 'בידית' ציונו מהבית?

אומר ה'מאור עיניים': "משמיה דרבינו הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, שע"י העסק בתורת הצדיק נעשה 'התדבקות רוחא ברוחא', ממש כבשעת השתטחות על הציון הקדוש" (ישמח לב, בריש ביאוריו לגמ' שבת).

כשאתה לומד את תורת הצדיק, אתה מחיה אותו ש"שפתותיו דובבות בקבר"! כי אתה מחבר ומכניס את:

החיות והמוחין שלך, עם החיות והמוחין של הצדיק, וע"י זה אתה:

מחיה את המוחין של הצדיק! וזה נקרא: "התדבקות רוחא ברוחא".

עד שפתותיו של הצדיק דובבות בקבר (ממש), וזה ממש בחינת: 'השתטחות' על קברי הצדיקים.

התורה היא - חיות הצדיק בעולם הזה, והתורה היא – חיות הצדיק גם בעולם העליון, ולכן:

לימוד תורתו חשוב - כהשתטחות על קברו!

רבי עקיבא מעם הארץ הפך לצדיק – גם אתה!

הצדיק מוולודניק נותן הרבה תקווה וחיזוק לכל אחד:

לקום ולעלות מכל מקום שהוא נמצא – אף בתחתית שאול!

'בעל הידית' מסביר – שרבי עקיבא סלל לנו את הדרך, ומסביר:

אותיות שמו של רבי עקיבא: 'עקב', ועוד שתי אותיות – יוד ואלף, וזה מרמז על:

'עיקבא דמשיחא' - ימות משיח נקראים 'עקב' מכיון שבימים אלו יהיו ניסיונות קשים באמונה וקדושה, והאנשים יגיעו למקומות מאוד נמוכים, עד שיראה להם, שמהמקום הזה – אי אפשר לעלות...

אבל – לא כן! אפשר לעלות מהמקום הכי נמוך!

"מלכותו בכל משלה" – מלכות ה' מושלת בכל המקומות, אף במקומות הכי נמוכים, כפי שנאמר:

"השוכן איתן בתוך טומאתם" - דרשו חז"ל, אפילו שהם במקומות הכי טמאים – שכינה ביניהם, וזה שנאמר בפרשה הקודמת:

"אנוכי ארד איתך מצרים, ואנוכי אעלך גם עלה" – הקב"ה יורד עם כל אדם ל'מייצרים' שלו, לקומות הכי נמוכים, בשביל מה?

"ואנוכי אעלך גם עלה" – כדי לעזור לו לעלות משם! ולכן:

כל אחד עובר הרבה ניסיונות קשים ומייאשים, אבל - אסור לאבד את התקווה!

ולכן, תפנים חזק חזק בשכלך וליבך, ותרגיש:

שהקב"ה איתך, עימך ואצלך במטרה, להעלות אותו מכל מקום שנפל לשם!

כי רחמי ה' גדולים, ותמיד תבקש ישועה ורחמים, כי:

הקב"ה לא מתייאש מאף יהודי, ולכן, אף יהודי לא יכול לייאש את עצמו!

לכן, חזק דעתך ולאט לאט תשוב בתשובה, כי אין שום ייאוש בעולם כלל.

"חזק חזק ונתחזק" – אם האדם מתחזק פעם אחר פעם מבלי להתייאש, יזכה שמן השמים ישיבו ויאמרו לו:

'ונתחזק' – ה' יתברך בעצמו יסייע לו, ויחזקהו מן השמים (רבי אהרן מצ'רנוביל).

ההוכחה - רבי עקיבא: בתחילת דרכו היה רבי עקיבא עם הארץ, והיה אומר:

"מי יתן לי תלמיד חכם, ואנשכהו כחמור" – ואף לאחר שאמר כאילו מילים, הגיע - לדרגות הכי גבוהות עצומות, והיו לו 24.000 תלמידים!

מה מסמלת ה'נשיכה' של רבי עקיבא?

רבי עקיבא רצה לנשוך את התלמידי חכמים דווקא כמו נשיכה של חמור, וכאן רצה לרמוז בכח נשיכה זאת:

שבימות משיח - גם תלמידי חכמים:

יעשו חשבון נפש, ויכירו מה צריך תיקון - ויתקנו מעשיהם.

דווקא מתוך תיקון זה, יתחזקו ויעלו בתורה בחשק נפלאה, כמו שהוא למד!

חמור מלשון - חמורות: "ואנשכנו כחמור" – הצדיק מוולודניק בא לרמוז לאדם, שאומנם יש מצוות שנראות כ'קלות' אך הם – חמורות, אבל, ההרגל וחוסר הידע, גורם שאנו לא מספיק מקפידים לעליהם.

המשיח – עני רוכב על חמור: בא לרמוז על ימות המשיח:

כשהמשיח יתגלה, הוא יהיה בבחינת: עני רוכב על חמור.

רבי עקיבא נותן לכל אחד סיכוי ותקווה לקום מכל מקום, כמוהו ממש!

חמור – החומריות של העולם הזה, לא שווה את הימים הקרבים ובאים שמשיח יעיד על כל אחד "והריחו יראת ה'"... עיין ערך רבי עקיבא...

לע"נ רבי ישראל דב בער מוולודניק ה'שארית ישראל' בן רבי יוסף, ואימו הצדקת פערל גוטא, זכות כל צדיקי הדורות תגן על כלל ישראל, ויזכו כולם לישועות ברחמים, במהרה אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר