"הכל משחק בעולם!"

מה השייכות בין פורים קטן, רצועת עזה ובית המקדש?

הקב"ה 'משחק' איתך את המשחק. הוא שולח לך בכל פעם 'אתגר' אחר כדי לנסות אותך, ולגלות את הטוב שבך הכל משחק - בעולם הזה! זה סיפור מגילת אסתר, זה - סיפור חיינו! | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד על פורים קטן (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
ילדים מחופשים בפורים קטן (צילום: נתי שוחט/פלאש 90)

מה הקשר בין – פורים, עזה ובית המקדש?

מעשה בגביר חסידי שופע כסף כל החצר עמדה עליו, ולגביר היתה 'חולשה' לא נעימה, הוא אהב כבוד... וזה מאוד הפריע לו, כי הוא ידע שבאמת אין בכבוד כלום...

המוח ידע, אבל - ליבו לא ויתר על שום 'פיסת' כבוד!

כשנכנס הגביר לרב'ה ליחידות, הוא סיפר לו שה'חולשה' לכבוד גורמת לו להתנהג כמו ילד קטן, והכעס שנלווה לזה, גם הוא מידה מגונה, שמע הרב'ה את הדברים וענה: כעס זה שום דבר... ויצא החסיד מהרב'ה מאוכזב...

קרא הרב'ה לגבאי, ואמר לו: אל תעלה את הגביר במפטיר, דווקא לגלילה שפחות חשובה, נבהל הגבאי וחשב בליבו, איך יתן לגביר דבר פחות מכובד? בטח הוא יתעצבן, וכסף מאין?

חשב הגבאי ונזכר שהרב'ה לא הזכיר, שלא לספר התוכנית... והכין את  הגביר מראש, כך שיכעס כמה שפחות...

העלה הגבאי את הגביר לגלילה, וראו איזה פלא – מחייך הגביר!

ביום ראשון הזמין הרב'ה את הגביר, ואמר לו:

אתה רואה לא קשה לך להתמודד עם הכעס?

ענה הגביר: נו, זאת לא חוכמה, מראש ידעתי שהרב'ה נתן כזאת הוראה, והתכוננתי לכך... הבנתי שזה 'משחק' ומטרתו להעביר לי מסר, ושיתפתי פעולה גם בלי להבין... ענה לו הרב'ה:

הקב"ה 'משחק' איתך את אותו משחק!

הוא שולח לך בכל פעם 'אתגר' אחר כדי לנסות אותך, ולגלות את הטוב שבך (ליקוטי שיחות).

הכל משחק - בעולם הזה!

זה סיפור מגילת אסתר, זה - סיפור חיינו!

במגילה מגלים את הטוב שיש בכל יהודי, וכנגדו את הצד הרע.

תפקיד הרע רק ל'אתגר' אותך, בדיוק כמו תפקידו של יצר הרע:

שניהם שליחים של הקב"ה - להעמיד אותך בניסיון!

אם תדע את הדברים מראש - הכל יראה אחרת.

מדוע משתכרים בפורים?

בפורים משתכרים כדי שהשכל יתבלבל, ולא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, שיכור מפסיק לחשבן חשבונות ואומר כל מה שעולה על רוחו, דווקא היין שמבלבל את שכל:

מגלה את הנשמה האלוקית שבך, שהיא – האמת הפנימית שלך.

לפורים יש מסר חשוב, המן ומרדכי הם שני שליחים למקום – באותה מידה:

מרדכי והמן נמצאים - בתחפושת, המן כמו מרדכי, הוא רק:

שליח של הקב"ה - לקרב אותך אליו, ולגלות את הטוב שבך.

לכל 'המן' שקיבלת בחייך, יש תפקיד ראשי ב'הצגת' חייך, שמאתגר אותך:

"ונהפוך הוא" – להפוך אותו ל'ברוך' מרדכי!

זה דורש עבודה... להכניס את הקב"ה למציאות חייך, עד שלא תבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, עד שמי שמרע לך, יהיה שווה בליבך, כמו מי:

שמיטיב עימך - כי הכל הוא 'לבוש מלכות'!

למה בא לי 'המן 'הרע הזה?

הקב"ה שולח 'המנים' לחייך כדי לאתגר ולנסות אותך, ולאפשר לך לבחור ולשלם שכרך:

לעלות לדרגה יותר גבוה - ולזכות לישועות!

אל תתבלבל – כמו 'נחום תקום' פעם תקום ופעם תיפול, העיקר הרצון התמידי להתגבר, כי זה עושה לקב"ה 'נחת רוח' גדולה.

אם תדע ותרגיש כמה ה' אוהב אותך, תוכל לחזק את האמונה, ולהבין שהמן הוא נציג ההשגחה לגלות את הטוב שבך, ובעצם:

המן הוא לא כזה רע... כי אין לו שום מציאות עצמית, כי אין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך, ודווקא המן:

שיביא לך את הישועה שלה - אתה מחכה זמן רב!

המן – גילוי האלוקות בעולם הגשמי

פורים מגלה ש'המן' הוא רק 'קליפה' שצריך לקלף:

לגלות את האלוקות - ולהכניס אותה למציאות חייך.

כל גילוי 'אלוקות' בעולם הגשמי, מכניס את הקב"ה:

לשכון בתוכך, ועושה לו 'דירה' - בעולם הגשמי!

המן ועמלק הם שליחי ההשגחה, ולכן, צריך תפילה:

"וכי ידיו של משה עושות מלחמה" - משה רבנו לימד את הפתרון:

תפילה וזעקה עם מבט לשמים, מביא - ישועות מעל הטבע!

עמלק - רק שליח, ומי שהביא את הבעיה, יביא גם - פתרון.

המלחמה בעזה - קדושה כנגד טומאה

"והבית שבנה שלמה 60 אמה" - רבי לוי יצחק שניאורסון אומר ב'תורת לוי יצחק' שיש כאן רמז למה יקרה באחרית הימים, ומסביר:

"זה לעומת זה עשה אלוקים" – מלחמת הקדושה כנגד הטומאה, כשאחד נופל השני קם.

מלכות דקליפא: עזה - מלשון עזות פנים, וזה: עזות מלכות דקליפה והס"א.

מלכות דקליפא: אומרת הגמרא במס' סוטה, שהשערים ששמשון הגיבור עקר בעזה היו של 60 אמה, וזה כנגד:

מלכות דקדושא: 60 מסכתות שבש"ס שלומדים בחורי הישיבה, שנלחמים עם:

החיילים שבעזה שלוחמים בעזות דקדושא - ומרסקים את הטומאה.

המשתתפים בקרב משולים ל - 60 גיבורי ישראל, ששמרו על המלך שלמה כשבנה את בית המקדש.

מלכות דקליפא: 60 שערים שהפיל שמשון הגיבור בעיר עזה, וזה כנגד:

מלכות דקדושא: ההיכל בקודש הקודשים 60 אמה, כמו שכתוב:

"והבית שבנה שלמה שישים אמה".

זה כנגד זה עשה אלוקים – הקליפה נופלת ומתגלה הקדושה!

מלכות דקליפא: כותב הגאון מוילנא שטומאת קליפת פלישתים מעכבת את גאולת ישראל, כי כל הקליפות מעורבבים באומת ישמעאל: פלישתים ועמלק שמעכבים את הגאולה (תהילים פ"ג).

לכן שמשון הגיבור ביקש במותו: "זוכרני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה... ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלישתים".

פלישתים עקרו לו את שתי עיניים, למה הוא מבקש לנקום רק על עין אחת?  עונה רש"י: "ושכר העין השנית הנח לי לעולם הבא, וכאן פרע לי שכר אחת מהן".

שמשון הגיבור ביקש שהנקמה על העין השניה:

תהיה בזמן הגאולה, שבשכרה - עזה תיפול!

כשעזה תיפול - יבנה בית המקדש ונזכה לגילוי משיח.

משיח בפתח - "אין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא"

כתב רבי נתן את לשונו של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן נ"ז: "שאלו תלמידיו את רביו יוסי בן קסמא אימתי בן דוד בא וכו', אמר להן לכשיפול השער הזה ויבנה, ויפול ויבנה, ויפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא" ורבי נחמן מסביר את דברי הגמרא (סנהדרין צ"ח), ונראה שפעמים יפול ויקום משול לשתי מלחמות העולם הקודמות, ואחרי מלחמת העולם השלישית:

"אין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא" - והדברים פשוטים!

רגע לפני הגאולה - נצל כל רגע! צעק ובקש גאולה ומשיח, ויש שנוהגים לומר 40 יום לפני פורים:

"הצילנו מקליפת המן עמלק, וזכני לקדושת מרדכי ואסתר".

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" במהרה, אמן!

פורים קטן שמחחח...

כל הישועות, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר