כדאי להדפיס!

כל הסגולות המיוחדות שיש בקטעי ההגדה השונים בליל הסדר

בליל הסדר - יצר הרע 'עובד' קשה בלילה זה, כדי למנוע ממך את השפע, ויהיו לך ניסיונות של: כעס, חוסר סבלנות ועוד | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד ומקיף של הסגולות בלילה המסוגל ביותר (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
עריכת שולחן הסדר (צילום: ארכיון כיכר)

ליל הסדר - סגולות בקטעי ההגדה

בליל הסדר יורד אור ושפע עצום, תוכל לקבל ב'מתנת חינם' כל ישועה שתבקש:

בריאות ופרנסה, זיווג ושלום בית וכל מה שתבקש בגשמיות וברוחניות...

בלילה זה, אפשר לזכות לאמונה שתביא לך את כל הישועות...

כעס ושפע – שני הפכים: בליל הסדר - יצר הרע 'עובד' קשה בלילה זה, כדי למנוע ממך את השפע, ויהיו לך ניסיונות של: כעס, חוסר סבלנות, והילדים שיהיו בריאים...  שישו ושמחו...

הכעס יכול לבטל לאדם את השפע שנגזר עליו, והחכם עיניו בראשו.

קריאת ההגדה לפי ה'סדר' 

עיקר המצוה בליל הסדר: לספר, להאמין ולשמוח בכל ניסי וסיפור יציאת מצרים. 

המרבה לספר, הרי – זה משובח: הסיפור מחזק את אמונת הלב שרחמי ה' וחסדיו גדולים, והוא רוצה להושיע את בניו, אף אם גם אינם ראויים כפי שהיה עם אבותינו במצרים.

אופן קריאת ההגדה: מצוה לקרוא את ההגדה בקול, מילה במילה, לא רק בעיניים, האמונה חודרת לאוזן וללב, וליבך מתמלא:

תקווה ושמחה, וישועתך קרובה לבוא – כהירף עין!

ויש ענין שהכל יתהפך לטובה, ברגע אחד!

ליל הסדר - תיקון הפה: בלילה זה, הפה 'עובד' במרץ: בדיבור, אכילה ושתיה, וע"י זה מגלה: הארת הרצון, ומקבלים כח להתגבר חטאי הפה - 'גונבי' הישועות...

רוצה שכל השנה ילך לך חלק - כ'סדר'? היצמד לטקסט, ואל תשנה את סדר ההגדה, ואל תדלג על קטעים מההגדה, ויש בנושא סיפורי ישועות רבים...

עצותיו של 'כף החיים' – לפני קריאת כל חלק בהגדה:

1) להזכיר את כל חלקי ההגדה, קדש ורחץ כרפס וכו'...  

2) לומר פעמיים "ויהי נועם...". 

ליל הסדר - בקש כל מה שליבך חפץ!

סיפור ניסי יציאת מצרים ליד שולחן שערוך במטעמי החג, מביא לשמחה וגדלות מוחין ומחזק את התקווה, אמונה ובטחון בה' הכל יכול, שיעזור לך:

לפסוח ולדלג על כל מכשול, מעל - הטבע וההיגיון!

הרמח"ל אומר, שהקב"ה רוצה שהאדם יבקש, ורק אז – לקבל!

אל תשכח את הפתגם הידוע:

אל תספר לקב"ה כמה הצרות שלך גדולות, תספר לצרות שלך כמה הקב"ה גדול...

הודיה קודמת לבקשה: להודות על הטוב שהקב"ה נתן לך, מוכיח שאתה יודע מי באמת מושיע אותך, וכך מושכים עוד ניסים וישועות.

סגולות מיוחדות בקטעי ההגדה

כל קטעי בהגדה חשובים ויקרים, ויש לקרוא לקול רם מילה במילה.

שתית ארבע כוסות: שתית ארבע כוסות תוך כדי סיפור ניסי יציאת מצרים, מחדיר ללב שהמרירות היא חלק מתהליך הגאולה, ולכן:

יש לשתות בשמחה, כי: השמחה פועלת ישועות...

סגולות – בקטעים מיוחדים בהגדה

# בשתיית הכוס הראשונה: אומר הרבי מסלונים, לכוון על זוגיות טובה ושלום בית, או על מציאת הזיווג.

# "הא לחמא ענייא": להתפלל על פרנסה ברוגע ובשפע, בקלות בלי להרגיש עוני ומרירות.

להצטער בצער השני: לכל אחד יש 'מכסת' צער, ומי שמצטער בצער חברו, מצמצם את 'מכסת' הצער שלו, ולכן:

להקדיש בקטע זה, כמה רגעי מחשבה על ה'לחם עוני' - הצער של הקרובים לך, ועל הצער של עם ישראל.

אומר הזוהר הקדוש, שבלילה זה:

הקב"ה בא לבקר כלים שבורים, ועובר - ומנגב את דמעת העשוקים, שאין להם מנחם.

# "כל דכפין": דכפין - למי שחסר בפרנסה, להוסיף כאן עוד תפילה, אל תחסוך במילים, זה הזמן...

# "ייתי ויכול": ברגעים אלו, מושפע לאדם שפע פרנסה, לבקש...

# "כל דצריך": לבקש כאן ישועה בכל תחום שצריך...

# "ייתי ויפסח": ברגעים אלו, הקב"ה מרחם וממלא כל בקשה, ע"י:

ש'מדלג' ו'פוסח' על כל הקשיים והעיכובים שיש לאדם - בדרך הטבע!

לפני קריאת – 'מה נשתנה'

# "וכאן הבן שואל": כתוב בחלק מההגדות לפני "מה נשתנה" אומרים הצדיקים:

כאן לבקש בתמימות, רק - על דבר אחד!

מה אתה בנו של מלך העולם שואל ומבקש? המלך מחכה למלא בקשתך...

# מה נשתנה: אמירה ושירת 'מה נשתנה' בליל הסדר, היא:

סוד גדול לשפע - ברכות וישועות בגשמיות וברוחניות! 

'מה נשתנה' – היא תפילה גבוהה מאוד! כדברי ה'אור החיים' הקדוש: הקב"ה רוצה לגאול אותך מ'מכסת' הצער בחייך, אבל, אתה צריך לרצות להיגאל, ולהאמין שהלילה הזה הוא:

הלילה האחרון שאתה אוכל 'מרורים' בחייך, ומהיום רק - אושר ושמחה.

וברגעים אלו, חודרת ללב הארה של אהבה ויראת ה', ואהבת התורה ועוד... ויש לומר "מה נשתנה" בריכוז ושימת לב. ו... אל תשיר כמו שנה שעברה...

ב'מה נשתנה' – מקובל לבקש על: זיווג ושלום בית, זרע של קיימא וצער גידול בנים, ושילכו בדרך התורה, וכו'.

# כנגד ארבעה בנים דיברה התורה: ה"בני יששכר" כותב שיש כאן סוד נפלא, אם יש בן שלא הולך ממש בדרך ה'. 

במילים 'אחד רשע' – לומר את המילה 'אחד' כמו בקריאת שמע: 'אאאאחד רשע' – ולכוון מה שמכוונים ב"אחד" ב'קריאת שמע' ולחשוב על הבן.

באותו הרגע יורד על הבן המבולבל (הוא לא רשע!!!) עול מלכות שמים (לא לגלות לו), ומתלבש בו יראת שמים. 

# "בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו" – למה להזכיר את גנות אבותינו? כי ברגע זה, יכול להתבטל מליבך:

כל מחשבת כפירה, ובמקומה נכנסת - אמונה תמימה ופשוטה.

ברגעים אלו, הקב"ה עוזר למי שרוצה להוציא מהמוח ומהלב את הקושיות הכפרניות, ומכניס לליבו אמונה פשוטה, ולא תרגיש צורך לשאול:

למה הזיווג שלי מתעכב? איך יהיה לי כסף לדירה? וממה אתפרנס?

אתה תאמין שהקב"ה אוהב אותך ונמצא איתך,  ובכל רגע משגיח עליך, ועושה הכל לטובתך, ואתה – מקווה לישועתו במהרה, אמן!

# "ונצעק אל ה'": הרב אלימלך בידרמן מספר על ניסים ונפלאות שאנשים זכו בחלק זה של ההגדה, וצריך:

לצעוק מתוך ביטול, הכנעה והשענות מוחלטת רק על - ישועת ה'!

ומי שעשה כן – זוכה לישועתו.

# אכילת ה 4 כ'זית' מצה: 2 כזיתות ראשונות - מדאורייתא, וברגעי אכילת שני ה'כזיתות' הראשונות:

יורדים לעולם כל ההשפעות הטובות שיש למצה.

מסופר על רבי נחמן מברסלב שתפס בידו את המצה, ואמר:

"כשאוחזים מצה ביד, אוחזים אלוקות ביד". 

מצה ראשי תיבות - "מכל צרותי הוציאני": אומר דוד המלך:

אכילת מצה מביאה - אמונה ורפואה, ומסוגלת להוציא אותך מכל צרה!

# אכילת 'מרור': סגולה גדולה לפרנסה (לבדוק מתולעים), לחשוב בזמן אכילת המרור על קושי ומרירות הפרנסה, ולהרים עיניים למי שזן ומפרנס את העולם, ולבקש את פרנסתינו בנחת, ברוגע ושמחה.

# "הרי זה משובח": כמה שתספר יותר את ניסי ה', יעקרו מליבך יותר שאלות וקושיות על ה' יתברך, ו'תשתבח' באמונה שתחזק ותרפא את ליבך, ותכניס בו שמחה.

בלילה זה, ניתן ל'דלג' ולהגיע לדרגות רוחניות, בפחות מאמץ מהרגיל.

# הודיה פרטית: מצוה בליל הסדר להודות על הניסים הפרטיים שהקב"ה עשה ועושה לנו, במילים אמיתיות ופשוטות. ההודיה מושכת עוד ניסים שיהיה על עוד מה להודות... והקב"ה מקבל מזה נחת רוח ותענוג גדול, אומר השל"ה הקדוש:

הודיה בליל הסדר - סגולה להינצל כל השנה מצרות וסכנות.

# כולנו מסובין: רבי שמשון רפאל הירש אומר שקטעי ההסבה מסמלים:

שכל דור מתחנך ונשען על הדור הקודם, ולכן, חשוב שיהיה שלום בין הדורות, וזה הזמן לשחרר את ה'חמץ' שמחמיץ את היחסים בין בני המשפחה.

# "אחד מי יודע" – יש הבטחה! באמירת "אחד מי יודע" מחזירים לחיינו את ה'סדר'.

כל מה שהלך - לא כ'סדר', יחזור להיות - כ'סדר'.

# שמירת חלק מהאפיקומן: הרבה סגולות מיוחסות לשמירת האפיקומן: לשמירה ולהינצל מכל מיני גזרות, גזלות וכו'.

אומר בעל ה'מאור ושמש': "כשאוכלים אפיקומן, צריך לבקש על פרנסה ורפואה, כי 'אפיקמן', בלי האות וו' בגימטריא: 'רפא' שהוא פרנסה:

פרנסת הנפש ופרנסת הגוף.

'אפיקמן' גימטריא - "כן ירבה", ולכן, הוא - סגולה לזרע של קיימא.

# "שפוך חמתך": פתיחת הדלת באמירת 'שפוך חמתך' הוא:

אחד הרגעים הכי גבוהים - בליל הסדר! 

כותב על כך ה'חתם סופר': בלילה זה, יעקב 'גנב' את הברכות מעשיו. בשעה שיעקב עמד בפתח הדלת, הגיע עשיו וזעק:

"אבא, לא השארת לי ברכה"? ולכן, גם היום זהו:

רגע עצום! שאפשר לגנוב בו, כל ברכה - שאתה לא ראוי לה, והבן!

# "שפוך חמתך" – הקב"ה יורד לבקר: אומר האר"י הקדוש, בשעה זו הקב"ה יורד לבקר, ונכנס עם פמליה של מעלה לכל בתי ישראל, וכל בית שהכינו בו 'כלי' לברכות – מתברך.

מהו ה'כלי'? "אין לך 'כלי' מחזיק ברכה אלא השלום" ולכן:

חשוב שתהיה אווירה שמחה של שלום בין כל בני המשפחה.

# נרצה: להרגיש בצורה מוחשית בסיום ההגדה:

שהקב"ה שמח ומרוצה ממעשינו, לשמוח בכך, ולהודות ולבקש עוד...

אומר האדמו"ר מסלונים, ברגעים אלו ניתן:

לשנות כל מזל, וכל מה שנגזר עלינו – יתהפך לטובה.

# חצות הלילה, ליל שימורים: שעת רצון - הכי גדולה! 

"נפתחו השמים ואראה מראות לאלוקים" - מרגישים את הטוהר והקדושה, לאחר עריכת הסדר בכל בתי ישראל...

השמים פתוחים 'להמטיר' - ברכות וישועות לרוב, אל תרפה, תמשיך לבקש על הכל - בגשמיות וברוחניות! 

בליל הסדר, אין שום מזיקים, ומביא שמירה לאדם לכל השנה, כתוב בזוהר הקדוש, שאף אם נגזרה גזרה על האדם, בלילה זה:

ניתן לבטל כל גזרה שאינה טובה, והבן!

סיפור מהחיד"א - מה קרה לאשה שלא האמינה בניסי יציאת מצרים?

החיד"א אומר, שסוד גדול לספר סיפור שקרה בימי האר"י הקדוש:

בימי האר"י הקדוש נכנס דיבוק באישה אחת, וקרובי משפחתה פנו לאריז"ל שיוציא לה אותו, אך מכיון שהיה טרוד, הפנה אותם לרבי חיים ויטל (המהרח"ו), ואמר למהרח"ו עם איזה ייחודים להוציא אותו. 

נכנס המהרח"ו לבית האישה, וברגע שהאישה ראתה אותו, היא סובבה את ראשה לקיר, שאל אותה המהרח"ו - מדוע?

ענה הדיבוק: אני לא מסוגל לראות את פני קודשו. 

שאל המהרח"ו את הדיבוק: מה חטאת? 

ענה: המון המון חטאים... יש דין ויש דין, העולם הוא לא הפקר, ואני נע ונד, ולכן, נכנסתי באישה זו.

ולמה נכנסת באישה הזאת? 

ענה: פעם אחת רצתה האישה להדליק אש, ולקחה שתי אבנים והקישה אותם זו בזו, והאש לא נדלקה. 

היא התרגזה, וזרקה את האבנים בכעס, ואמרה משפט לא מכובד, משהו עם המילה רוח... ובאותו הרגע, קיבלתי משמים רשות להיכנס בה.

שאל המהרח"ו: כזה צער על כזה מעשה? 

ענה הרוח: היא לא בסדר, האם אתה רוצה לדעת למה? 

וסיפר הדיבוק: אישה זאת, כשילדיה מספרים בליל הסדר את ניסי יציאת מצרים, היא לא מתייחסת ברצינות, וקצת מלגלגת... ואף חושבת שח"ו סיפורי ניסי יציאת מצרים לא אמיתיים, ולכן, קיבלתי רשות להיכנס בה, ולצער אותה.

שאל המהרח"ו: אם היא תקבל על עצמה להאמין בכל ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף, האם תסכים לצאת ממנה? והרוח הסכימה. 

האישה קיבלה על עצמה להאמין בכל נפלאות ה' יתברך, והמהרח"ו הוציא ממנה את הדיבוק.

אומר החיד"א הקדוש: סגולה גדולה לספר סיפור הזה בליל הסדר, כדי שיתאמת בלב כל אדם מישראל שכל מה שמספרים בליל הסדר, הכל אמת ויציב.

נבקש גילוי מלכות שמים, וביאת משיח בן דוד, בנית בית המקדש, ונזכה כולנו במהרה לגאולת הכלל והפרט, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר