פטירת הגר"ש בעדני זצ"ל

תנועת ש"ס: "אהה! חשך עולם בעדנו!" | ההספדים

אבל כבד הבוקר עם פטירתו של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל | תנועת ש"ס בהודעת אבל מיוחדת: "גאון הענווה והיראה" | הספדי הפוליטיקאים (דיין האמת)

שאול כהנא | כיכר השבת |
הכתבה פורסמה ב-י"ח בטבת תשפ"ג | 11.01.23
הגר"ש בעדני זצ"ל עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (צילום: יעקב כהן)

אבל כבד בכל שדרות היהדות עם פטירתו הבוקר (רביעי) של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצוק"ל, והוא בן 94 בפטירתו.

בהודעה מטעמה של תנועת ש"ס, נאמר: "אהה! חשך עולם בעדנו! תנועת ש"ס ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א, יו"ר התנועה השר אריה דרעי, נציגיה פעיליה ותומכיה, המומים, כואבים ומבכים מרה בעלותו בסערה השמיימה של מופת הדור והדרו, רב רבנן, נזר החכמים, משיירי כנסת הגדולה, גאון הענווה והיראה, מנקיי הדעת, מקים עולה של תורה בארץ ובתפוצות, לוחם מלחמות ה' בדרך ההשקפה הטהורה, פעל במסירות נפש נשגבה למען תנועתנו הק' וממנה ישקו כל העדרים, עמוד האמת והחסד מרן פאר הדור, הגאון האדיר רבי שמעון בעדני זצוקללה"ה, זקן מועצת חכמי התורה, ראש כולל "תורה וחיים" בבני ברק והוא בן צ"ד שנים. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף, ספד לרב ואמר: "שמעתי בצער רב על הסתלקותו לבית עולמים של זקן הדור, שריד אחרון לדור דעה, גדול ההנהגה והענווה תלמיד חכם, חריף ובקי בכל חדרי תורה הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל.

"לצד ענוותנותו, זכה הגאון זצ"ל ופעל ללא חת עשרות בשנים להעמדת יהדות ספרד על תילה והחזרת עטרה ליושנה, איבדה ירושלים כלי חמדתה.

"דלתו פתוחה לכולם, העמיד תלמידים הרבה והנחיל דרך לאלפים ורבבות במתן עצה תושייה ודרך הנהגה, חובה על כל אחד ואחד לבטל מלימודו ולעסוק בכבודו של זקן הדור שנסתלק מאיתנו, ובילע המוות לנצח ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים".

הרב הראשי לישראל, נשיא בית הדין הגדול הגאון רבי דוד לאו: "יחד עם כל בני ישראל בארץ ובגולה אנו כואבים עם הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן מועצת חכמי התורה, ראש כולל תורת חיים מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצ"ל.

"עם ישראל איבד אדם גדול, שתורתו, תפילותיו וברכותיו עמדו לימין כלל ישראל עשרות שנים. אוי לה לספינה שאבד קברניטה וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי: "חשך עולם בעדנו. שבור וכואב מהסתלקותו בסערה של זקן מועצת חכמי התורה, מורי ורבי, פאר הדור והדרו, גאון הענווה והיראה הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל, מקים עולה של תורה בארץ ובתפוצות, ממייסדי תנועת ש"ס, אשר פעל למענה במסירות נפש מופלאה. אוי לה לספינה שאבד קברניטה".

(צילום: יעקב כהן)

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "פטירתו של הרב הגאון שמעון בעדני היא אובדן עצום לעולם התורה. תמיד אזכור את פגישותינו, ואת דאגתו העמוקה לכלל החברה הישראלית.

"לצד גדלותו התורנית והאמונית, וענוותנותו הרבה, הנהגתו הרוחנית הייחודית הייתה מחוברת הן למסורת ישראל השורשית, והן לציבור שומעי לקחו, לעם ולמדינה. אני שולח תנחומים למשפחתו ולתלמידיו הרבים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "בלב דואב קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של הרב שמעון בעדני זצ"ל – תלמיד חכם עצום ומנהיג רוחני של רבבות בית ישראל. הרב בעדני, ששימש כנשיא מועצת חכמי התורה של הציבור הספרדי בארץ ובעולם, התאפיין כל ימיו בתכונת ההתמדה. מגיל צעיר הוא שקד על תלמודו, נתן שיעורים, הוביל ישיבות ושאף להחזיר את עטרת יהדות ספרד לתפארתה. תרומתו לפריחת עולם התורה בדורנו בולטת וחשובה.

"לא תהילה חיפש הרב בעדני, וגם לא את אור הזרקורים. הוא הפיץ תורה ברבים בשקידה כבירה ובענווה מופלגת. מביתו החם בבני ברק הוא יצא מדי יום לישיבת 'תורה וחיים', שאת רבניה ותלמידיה טיפח באדיקות. אהבת ישראל שפיעמה ברב בעדני תוסיף לשרות בתוכנו. אני מוסר את תנחומיי העמוקים למשפחתו ולכל מוקיריו. יהי זכרו ברוך".

(צילום: קובי גדעון / לע"מ)

שר הרווחה והביטחון החברתי, ח"כ יעקב מרגי: "'אָבִי אָבִי רֶכֶב יִשְׂרָאֵל וּפרשיו', 'נָפְלָה עֲטֶרֶת רֹאשֵׁנוּ', נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון ה', שר וגדול נפל בישראל, מורנו ורבנו מרן פאר הדור, הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל, זקן מועצת חכמי התורה. 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה''".

השר לשירותי מיכאל מלכיאלי: "עוֹלָם חָשַׁךְ בצער רב וכאב התבשרתי כעת על הסתלקותו של זקן מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל ענק בתורה, גאון בענווה, איש אלוקים אשר הנהיג את כלל ישראל בחכמה נדירה. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

השר יואב בן צור, הוציא גם הוא הודעת אבל על פטירת מורו ורבו: "נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, בלב שבור ורצוץ מבכה מרה את פטירתו של אבינו רוענו, מרן פאר הדור, איש האלוקים, גאון הגאונים משיירי כנסת הגדולה, סמל הענווה, שר התורה, עמוד ההוראה. מרא דכולא תלמודא אשר כל רז לא אניס ליה. כל ימי חייו התייגע באש התורה בהתמדה עצומה והזדכך בייסורים קשים. מרן פאר הדור, זקן מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי רפאל שמעון בעדני זצוק"ל, אשר התבקש לישיבה של מעלה ועלה בסערה השמיימה.

"כל חייו מרן זצוק"ל הסתופף בביתו בצניעות ופרישות והתעטר בכתרה של תורה. הסתופף בצילם של גדולי ומאורי הדור ובראשם מרן אביר הרועים מורנו ורבינו מרן הרב עובדיה יוסף זצוק״ל והנחיל לעם ישראל את עמל התורה בהתמדה ושקידה עצומה ומופלאה. החזיק את העולם בקדושתו ותפילותיו הזכות, לקח על לוח ליבו את עול הציבור והיה כאב רחום לכל פונה בעצה ותושייה.

"מי ייתן לנו תמורתו, מי ייתן לנו חליפתו, יתומים היינו ואין אב, יחד עם כל בית ישראל מתאבל על האבדן הגדול לעולם התורה ועם ישראל. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

השר חיים ביטון: "ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, בלב נשבר ונדכה אנו מבכים מרה את הסתלקותו של מרן מופת הדור והדרו הגאון הגדול עטרת ראשנו, עמוד האש לפני המחנה, שריד לדור דעה, זקן מועצת חכמי התורה מרן פאר הדור, הגאון האדיר הרב שמעון בעדני זצוקלה"ה, מרן היה גאון בתורה וכביר במעש, מידת הענווה הייתה נר לרגליו, הקים עולה של תורה ופעל כל חייו למען חינוכם של ילדי ישראל בדרך ה'. מי יתן לנו חליפתו ומי יתן לנו תמורתו . ת.נ.צ.ב.ה".

סגן השר ח"כ משה אבוטבול: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ‏נפלה עטרת ראשנו ותפארתנו, ‏נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון ה', ‏מורנו ורבנו פאר הדור והדרו הגאון הגדול ‏מרן הרב שמעון בעדני זצוקללה"ה, ‏זקן מועצת חכמי התורה. ‏כבה נר המערבי ושר גדול נפל בישראל, ‏וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה".

יו"רר סיעת ש"ס חה"כ ינון אזולאי: "נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים. בלב מוכה הלם ויגון נסתלק מאיתנו בסערה השמימה, מורנו ומנהיגנו, גדול הדור הרב שמעון בעדני זצוק"ל. ‏אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטה.

"הגאון הגדול הרב שמעון בעדני זצ״"ל היה גדול בתורה וסמל של אמת, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. חבל על דאבדין ולא משתכחין. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ויהיה מליץ יושר על כל עם ישראל".

חבר הכנסת אוריאל בוסו: "'נצחו אראלים את המצוקים, ונשבה ארון האלוקים'. בלב מוכה הלם ויגון נסתלק מאיתנו בסערה השמימה, זקן מועצת חכמי התורה הגאון הגדול הרב שמעון בעדני זצוק"ל".

חבר הכנסת יוסי טייב, יו"ר ועדת החינוך: "'נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש', בלב כואב ונשבר, אני מבכה יחד עם כל בית ישראל את פטירתו של האי חסידא פרישא, מרן פאר הדור והדרו הגאון הגדול רבנו שמעון בעדני זצוק"ל ראש כולל 'תורה וחיים' וזקן חברי מועצת חכמי התורה. הרב זצוק"ל היה שריד לדור דעה, גדול בתורה, ענוותן כהלל, העמיד תלמידים הרבה, אשר זכה ליצוק מים עשרות בשנים על יד מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל. 'אויי מי יורה לנו דעה, מי יבין לנו שמועה'. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

ח"כ יונתן משריקי: "בַּת עַמִּי חִגְרִי שָׂק, וְהִתְפַּלְּשִׁי בָאֵפֶר אֵבֶל יָחִיד עֲשִׂי לָךְ, מִסְפַּד תַּמְרוּרִים. הלב כואב ודואב על פטירתו של זקן מועצת חכמי התורה, מורנו ורבנו מורה דרכנו, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצוק"ל, שמסר נפשו כל חייו בהרבצת והגדלת תורה מתוך שקדנות, התמדה וענווה. שולח תנחומים למשפחתו הרוממה לבניו וחתניו הרבנים הגאונים שליט"א, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

שר הבינוי והשיכון והשר במשרד ראה"מ יצחק גולדקנופף, יו"ר יהדות התורה והשבת: "העולם היהודי אבל ושבור. הסתלקותו של זקן מועצת חכמי התורה, מרן הגר״ש בעדני זצוק"ל היא אבידה אדירה של שריד לדור דעה. עמד כחומה בצורה אל מול המבקשים לפרוץ פרצות בקדושת השבת, הרביץ תורה לעדרים עשרות בשנים. כל הליכתו בצניעות וענווה שאין להן אח ורע".

שר ירושלים ומסורת ישראל ח"כ מאיר פרוש: "ברוך דיין האמת. יחד עם כל בית ישראל אני מביע צער רב על הסתלקותו לשמי מעלה של מרן הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל, מענקי הדור, גדול מעתיקי המסורת השורשית. מרן הרב זצוק"ל, למרות צניעותו המופלגת זכה והיה מורה דרך לרבבות וסמל למסירות נפש למען לימוד התורה, גם בתקופת חולשתו נשא את עול ההנהגה ודאג לכלל עם ישראל. בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה ה' דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים".

סגן השר אורי מקלב: "מבכים יחד עם כל בית ישראל את פטירתו של הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצוק"ל, שהיה מתלמדיהם של גדולי ישראל זצוק"ל והעביר את תורתם לאלפי תלמידים. היה מרביץ תורה לרבים יומם ולילה, דמות תורנית צנועה וענווה שהשפיע כל כל עולם התורה בכל החוגים והעדות".

ח"כ יעקב אשר ביקש להקדיש את פתיחת הדיון בוועדת הכנסת לזכרו של הגר"ש בעדני זצ"ל: "יהודי גדול עם עוצמת הנהגה אדירה, אלפים המתינו למוצא פיו, ומנגד הייתה אצלו פשטות וענווה שאין בנמצא. יש לו חלק גדול באחדות בעם ישראל בכלל ובציבור החרדי בפרט. בשנה האחרונה איבדנו כמה מעמודי האש, נייחל שנזכה לעשות להם נחת רוח".

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'', מבכה יחד עם כל בית ישראל את עלייתו השמימה של הרב בעדני זצ"ל. כמה תורה, כמה יראת שמים עם ישראל איבד רק בשנה האחרונה. תנחומים מעומקא דליבא למשפחתו, לתלמידיו ולמשפחת ש"ס האבלה".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, ח"כ יריב לוין: "יחד עם כל עם ישראל, כואב את פטירתו של הרב שמעון בעדני, זקן מועצת חכמי התורה. שולח תנחומים מעומק ליבי למשפחתו ולתלמידיו הרבים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "בצער רב קיבלתי את הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון הגדול הרב שמעון בעדני זצ"ל, זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס ומגדולי רבני דורנו, שהאיר את העולם בתורתו. חבל על דאבדין. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים".

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "יחד עם כל בית ישראל כואב את הסתלקותו של זקן מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. זכיתי לברכותיו ועצותיו במשך שנים ארוכות, ודמותו האצילית הייתה חוליה חשובה בשרשרת ההנהגה של העם היהודי. אני בטוח שהרב ימשיך להיות מליץ יושר על כולנו. יהי זכרו ברוך".

שרת התחבורה מירי רגב: "כואבת את הסתלקותו של זקן מועצת חכמי התורה של ש״ס, הרב שמעון בעדני זצ"ל. הרב זצ"ל הקדיש חייו לתורה, קירב את עם ישראל, האיר את העולם היהודי והעמיד תלמידים רבים. ברוך דיין האמת".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף: "ברוך דיין האמת. קיבלתי בצער רב את הבשורה הקשה על פטירתו של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. בעצה ותבונה מתוך ענווה ודרך ארץ הדריך ולימד תלמידים לתפארת בדרך התורה והיראה בדרכי נועם ואחדות עם ישראל. ת.נ.צ.ב.ה.".

השר למורשת עמיחי אליהו: "'ניצחו אראלים את המצוקים' קיבלתי בדקות האחרונות את הבשורה הקשה על פטירתו של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. הרב היה גאון בתורה ובמידות, מנהיג משכמו ומעלה, העמיד תלמידים רבים והיה מגדלור תורני לצד ענווה ודרך ארץ. חבל על דאבדין ולא משתכחין".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "בוקר קשה לעם ישראל. יחד עם רבים מאזרחי ישראל, כואב את פטירתו של זקן מועצת חכמי התורה הרב שמעון בעדני זצ"ל, שפעל כל חייו לקרב ולחבר יהודים למקורות ונודע בזכות חכמתו הרבה וגאונותו בתורה ובהלכה. יהי זכרו ברוך".

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר: "'ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש'. כואב על לכתו של הרב הגאון הרב שמעון בעדני זקן רבני מועצת חכמי התורה של ש"ס. ענק בתורה ובמידות. הרביץ תורה לאלפים והעמיד תלמידים רבים".

יו''ר מפלגת נעם סגן השר ח"כ אבי מעוז: "'ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש'. כואב על לכתו של הרב הגאון הרב שמעון בעדני מעמודי התורה בארץ ישראל. גאון בתורה ובמידות. הרביץ תורה לאלפים והעמיד תלמידים רבים".

יו"ר המחנה הממלכתי, חה"כ בני גנץ: "מבקש להביע צער עמוק על פטירתו של זקן מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס, הרב שמעון בעדני. אני בטוח כי מפעל חייו ימשיך לחיות ולהיבנות בקרב אוהביו ומאמיניו".

יו"ר 'תקווה חדשה' ח"כ גדעון סער: "הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של זקן מועצת חכמי התורה הגאון הרב שמעון בעדני. הרב בעדני הקדיש את חייו לתורה, לימודה והנחלתה. זכיתי להכירו ולהוקירו בפגישות במהלך השנים בהן התוודעתי לאהבת ישראל הגדולה שפיעמה בו ולחוכמתו. תנחומי מעומק לב למשפחתו ותלמידיו הרבים. יהי זכרו ברוך".

מפכ"ל המשטרה רב ניצב יעקב שבתאי: "קיבלתי בצער את דבר הסתלקותו של הגאון הרב שמעון בעדני זכר צדיק לברכה. הרב היה סמל ודוגמה למסירות נפש ייחודית עבור הקמת מוסדות תורה, זה חסרון עצום וצער גדול. ביקרתי אותו בביתו, וכן בבית החולים וקיבלתי מחכמתו הגדולה ומעצותיו. תנחומיי למשפחתו, לתלמידיו, לנציגי הציבור שתחת הנהגתו ולכל מוקיריו. יהי זכרו ברוך".

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
הגאון רבי שמעון בעדני זצוק"ל (צילום: יעקב כהן)

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות