כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה

שיעורי הרב עובדיה יוסף


יביע אומר

הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: עשיית אוהל בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עשיית אוהל בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: איסור תחומין בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור תחומין בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: הפסק לדברים שבקדושה בשעת התפילה

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסק לדברים שבקדושה בשעת התפילה (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודה

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין קידוש אלא במקום סעודה (יביע אומר)

1
| כיכר השבת |

יביע אומר

הפינה של מרן: צידת חרקים בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: צידת חרקים בשבת (יביע אומר)

1
| כיכר השבת |

ראש חודש

"מִשֶּׁנִּכְנַס אַדָּר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה"; מרן מסביר. צפו

מִשֶּׁנִּכְנַס אַדָּר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה" • צפו במרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל מסביר בשיעורו היומי • "מי שאין בידו ללמוד תורה, יחזק את התורה, הקב"ה יחזק אותו" (יהדות)

7
| ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: מלאכה שאין צריך לגופה

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה שאין צריך לגופה (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: ספר תורה ותפילין שנפלו

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ספר תורה ותפילין שנפלו (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תיקון כלי ביום שבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: חימום מאכלים בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חימום מאכלים בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: דין שעון שבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שעון שבת (יביע אומר)

1
| ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: דיני תפילין בפרטות

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני תפילין בפרטות (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: דין קיפול הטלית בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין קיפול הטלית בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: עיקר מצוות טלית קטן היא מתחת לבגדיו

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עיקר מצוות טלית קטן היא מתחת לבגדיו (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציות

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציות (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: סחיטת משקין בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סחיטת משקין בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: מלאכת כיבוי בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת כיבוי בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

שיעורי הרב עובדיה יוסף

שיעורי תורה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל - ריכוז מיוחד של שיעורי תורה מיוחדים שנאמרו על ידי מרן הרב עובדיה יוסף במוצאי השבת

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר