אבן סנפירינון


היסטוריה ואקטואליה

המעשה עם 'אבן סנפירינון' ודעתו של הגר"ח קנייבסקי

אחד המאמרים שעוררו פולמוס רב היה המעשה על אדונינו הגר"א זצוק"ל ועל להבדיל משה מנדלסון שר"י עם אבן סנפירינון; מה חשב מרן שר התורה זצ"ל על המעשה? (חרדים)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מי חיבר את ה'ביאור' שנדד מברלין לווילנה?

דבריו החריפים של הרייצ' מליובאוויטש זי"ע כנגד אדונינו הגר"א ותלמידיו היו מחמת הפצת התרגום של מנדלסון, אך האם את הביאור המסעיר חיבר בכלל ר' שלמה מדובנא? (טור)

29
| ישראל שפירא |

מאמר תגובה

עדות הריי"צ על הגאון: מי אנחנו שנחקור?!

ישראל שפירא כתב על עדות הרבי הריי"צ על הגאון מוילנה, שלא זיהה את האסון ב'ביאור' של משה מנדלסון שר"י? • ורד שאלתיאל במאמר תגובה - "קטנים אנו לחקור מה שהיה" (חרדים)

6
| ורד שאלתיאל |

היסטוריה ואקטואליה

עדות האדמו"ר הריי"צ על הגאון מוילנה

האם רבן של ישראל הגר"א מווילנה לא זיהה את האסון ב'ביאור' של משה מנדלסון שר"י? עדותו של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש רבי יוסף יצחק שניאורסון זי"ע על הגאון (היסטורי)

81
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הרב מלונדון מגיב: מי היה משה מנדלסון?

סדרת המאמרים אודות פירושי אדונינו הגר"א זי"ע, ולהבדיל משה מנדלסון שר"י על צורת הנפת מטה משה רבנו בקריעת ים סוף, קבלה תגובות רבות; זו תגובת הרב מלונדון (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"אי פעם התבטא 'הגאון' בצורה חריפה כזו?"

האם משה מנדלסון היה "שר"י", או יהודי ירא שמים? הרב יוסי רוזמן, בוגר 'בית מתתיהו', טוען שהגר"א עצמו התבטא על מנדלסון "אפיקורס" - כפי שלא התבטא מעולם נגד אדם (טור)

28
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כולהון יהון שר"י או אפיקורוס?!

הכתבה אודות המשכיל משה מנדלסון שנקט עמדה שונה מהגר"א מווילנה בסוגית מטהו של משה רבנו, עוררה תגובות רבות; זוהי תגובתו של בוגר 'חברון' הרב אלחנן זומר (חרדים)

32
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"אפיקורוס"; 'הגאון', המשכיל וקריעת ים סוף

בשנת תשנ"ט הובא סיפור מפעים בקובץ ישורון שאירע בימי הגר"א מווילנה, עם אבן קטנה שנמצאה ברוסיה, עליה נטען שהיו לה סגולות נדירות; ומה הקשר לקריעת ים סוף? (היסטורי)

28
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר