היסטוריה ואקטואליה

עדות האדמו"ר הריי"צ על הגאון מוילנה

האם רבן של ישראל הגר"א מווילנה לא זיהה את האסון ב'ביאור' של משה מנדלסון שר"י? עדותו של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש רבי יוסף יצחק שניאורסון זי"ע על הגאון (היסטורי)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
האדמו"ר הרייצ' מליובאוויטש והגאון מוילנה (צילום: בארי גוראריה Jewish Educational Media (jem), CC BY-SA 3.0, | מאת Winograd | ויקיפדיה)

אמש ציטטנו טענה של רב מלונדון (שביקש לבל נפרסם את שמו), שהיו גדולי ישראל שלא זיהו ולא התנערו מהמשכילים, וכך לשונו: "יש הרבה להאריך (בכאב) על בני הדור תחילת שנת ת"ר שלא התנערו מן תנועת המשכילים והרפורמים למיניהם".

בסיום הכתבה, ביקשנו מהקוראים עזרה בזיהוי ב"בני אותו דור" שלא התנערו מהמשכילים.

אחד מהקוראים, תושב כפר חב"ד קורא קבוע של מדור 'היסטוריה ואקטואליה' שלח לי תגובה בהאי לישנא: "על מה הוא מדבר, אותו רב מלונדון עלום השם, והרי רבן של ישראל הגר"א מווילנה לא זיהה את האסון ב'ביאור' של משה מנדלסון שר"י!".

אחת מהתגובות של גולש כיכר השבת קורא מדור 'היסטוריה ואקטואליה'

המעיד על שמועה זו על אדונינו הגר"א, הוא לא אחר מאדמו"ר הרייצ' מליובאוויטש רבי יוסף יצחק שניאורסון זי"ע, כפי שהובא ב"דברי הימים ההם" שראה אור בהעתקה ממכונת כתיבה במספר עותקים מצומצם בירושלים בשנת 1962. (הובא בספר יחיד ודורו, ע' אטקס, ירושלים תשנ"ח עמ' 52).

נביא את הדברים כלשונם כפי שכתב הרייצ' מליובאוויטש:

"רבות בשנים הביע הגר"א את צערו הגדול לפני תלמידיו כבוד אחיו הגאון ר' יששכר ז"ל וכבוד בנו הגאון ר' אברהם ז"ל על אשר חמישה חומשי תורה לא נעתקו לשפת יהודית המדוברת – אידיש – עם ביאור קל ההבנה באופן מסודר שיהיה דבר השווה לכל נפש.

"הגאונים אחי הגר"א ובנו הנ"ל, נוסף על גאונותם העצומה היו בעלי דעה רחבה בחכמות שונות ומדברים בשפה פולנית אשכנזית וצרפתית. ובהשמע אשר בברלין נמצא תלמיד חכם מופלג וזהיר במצוות שתרגם חמישה חומשי תורה ללשון אשכנז בשפה ברורה, בחרו בחמישה בחירי התלמידים... וישלחום לברלין לתהות על קנקנו של התלמיד חכם מתרגם החמישה חומרי תורה, ולהעתיקם.

"התלמידים השלוחים התעכבו בברלין יותר על שנה ויעתיקו הרבה גליונות מתרגום התורה ויביאום אל הגאונים הנ"ל, התרגום מצא חן בעיניהם ויהללו אל כבוד הגאון נוחו עדן וברשותו ניתן לבני התורה ולהעתיקו בכמה עשרות העתקות ויפיצום בקרב יודעי ספר ויקבעו זמני לימוד ברבים לפני ההמון".

ממשיך הרייצ' מליובאוויטש: "הפצת תרגומו של מענדלסון בקרב בני התורה יודעי ספר, הנה לבד זאת אשר כהה אור קדושת התורה וזויה, היה לגשר מעביר לכמה עשרות בני תורה בעלי כישרונות מצוינים בבתי המדרש בווילנא שקלאוו סלוצק בריסק ומינסק לכתת רגליהם לברלין להתלמד שפת אשכנז וחכמת הרפואה התכונה וההנדסה, ומהם ר' ברוך שיק, ר' בנימים זאב ריבלין משקלאוו ר' מנשה מאליא, ר' פנחס אליהו מווילנא – בעל ספר הברית- והמדקדק הנושע ר' שלמה דובנא".

המשך יבוא...

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות