הגאון מוילנה


מאמר מיוחד

ליארצייט של הגר"א: הויכוח על איזו דרך יותר נכונה - הוכרע?

היום - י"ט תשרי, מציינים עמך בית ישראל בכל מקום, את יום פטירתו של הגאון רבי אליהו מוילנא זכרו יגן עלינו | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד ומקיף לזכרו (יהדות, חרדים)

9
| ורד שאלתיאל |

היסטוריה ואקטואליה

ה"נבואה" של הגר"א על יום ה' באייר - יום שבו הקליפה לא שולטת ומסוגל לבניין הארץ

מסורת בידי חלק מתלמידי הגר"א שעלו לארץ ישראל, שישנם שני ימים בספירת העומר שהקליפה אינה שולטת בהם, והם מסוגלים לבניין הארץ ולהחשת הגאולה - הראשון שבהם הוא יום העשרים לעומר - ה' באייר | המקורות להגותו זו של הגר"א, ועל ה"נבואה" שתאריך ה' באייר מסוגל לישועת ישראל, הוא לא מאת כל תלמידיו כמובן | סקירה היסטורית מרתקת (חדשות, חרדים)

468
| ישראל שפירא |

"הנני מהרהר בסוף כל אדם"

כיצד התמודד הגר"ח מבריסק עם החרדה מהמוות?

הגאון רבי יוסף דב סולובייצ'יק במסתו הידועה 'איש ההלכה', הסיק שההלכה מתנגדת למוות מכל וכל | עדות מבהילה מספר הגרי"ד על חרדת המוות של סבו הגר"ח שאירע בפונדק בליבו על חוף היה הבלטי (חרדים)

10
| ישראל שפירא |

פֶּתִי יַאֲמִין לְכָל דָּבָר

הַרְרֵי קֹדֶשׁ נחלקו - האם השדים הם יצור טבעי שאפשר לפגוש?

בימינו יש שנקטו בגישת הרמב"ם ולא מאמינים בשדים כיצור טבעי שבני אדם יכולים לפגוש - לעומת אלו שנקטו בגישת הגר"א, ומאמינים בשדים ביצור טבעי, שבני אדם יכולים לפגוש ולהינזק ממנו; ומה סבר רבי נחמן מברסלב? (היסטוריה)

52
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"רבם הידוע אשר התיר דמינו"; האגרת של בעל התניא - מזויפת?!

רבי משה בן מרדכי מייזליש מחסידיו של רבי שניאור זלמן מלאדי, נמנה עם מנהיגי קהילת וילנה; כשחזר לתפקידו, ספג את זעמם של התושבים; האם האגרת שכתב בעל התניא בנושא - מזויפת? (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מהיחס של בעל התניא לגאון ועד המחלוקת בפוניבז'

את אופי התנהלותו של בעל התניא כלפי הגאון מוילנה, דווקא הליטאים יישמו במאבקיהם מאות שנים לאחר מכן, במחלוקת בישיבת פוניבז' (היסטוריה)

32
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הסתייגות בעל התניא מהתנהגות החסידים - שהובילה לשלום

באגרת שנכתבה בשנת תקע"א (סתיו 1810), שלושים ושמונה שנים לאחר החרם המאורגן הראשון של ה"מתנגדים" כנגד ה"חסידים" כותב בעל התניא הסתייגות מהתנהלות החסידים בוילנה כלפי המתנגדים דשם, וכך הוא סולל את הדרך לבקשת שלום (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הדרישה של בעל התניא מחסידיו: לא לבזות את גאוני ליטא

אחת הפעולות שכ"ק אדמו"ז הגרש"ז מלאדי פעל למען השלום, הוא למנוע מצעירי חסידיו לבזות את גאוני הליטאים, תלמידי הגר"א. זה מה שכתב באגרת, כנראה לפני שנת תקס"א (1811) (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

גישת רבי חיים מוולוז'ין שסיימה את המחלוקת עם החסידים

המחלוקת בין ה"חסידים" ל"מתנגדים" הסתיימה לאחר פטירת הגר"א משלל סיבות, ואחת מהן היא גישתו של תלמידו המובהק הגר"ח מוואלזין, שהוא ובנו רבי איצלה פעלו ביחד עם רבוה"ק נשיאי חסידות לובביץ' (חסידים)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשנתניהו נאם בביה"כ המפולג בין המתנגדים לחב"דניקים

לאחר שסיפרנו את סיפור הקמתו המרתק של בית הכנסת הווילנאי "טהרת הקודש" בידי משכילי העיר, כך חידוש בית הכנסת לאחר שבירת 'מסך הברזל' ומאבקי חב"ד והמתנגדים בוילנה גירסת המאה ה-21 (היסטוריה)

15
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ההספד בוילנה שהוביל להקמת "טהרת הקודש" של המשכילים

מוסדות "טהרת הקודש" אינם רק של 'הפלג הירושלמי' או 'העדה החרדית' אלא גם של המשכלים, בוילנה | ישראל שפירא עם הסיפור המלא (היסטוריה)

6
| ישראל שפירא |

מאמר ליארצייט

על פי תורת הגאון מוילנה: מה מסמל עבורנו חג סוכות?

היום מציינים ברחבי העולם היהודי את פטירתו של הגאון מוילנא, במאמר מיוחד מנסה ורד שאלתיאל להתחקות אחר מצוות חג הסוכות על פי תורתו של הגר"א (יהדות)

2
| ורד שאלתיאל |

היסטוריה ואקטואליה

ההסבר המבהיל של ה'שפע חיים' על מכתב הגאון מוילנה

חס אדמור"י צאנז לגר"א הוא לא פחות מ"קדושה עילאית", ובאידיש הוא מכונה "דער הייליגער ווילנער גאון", אך עדיין רחוק מהבעש"ט; סקירה מיוחדת (היסטוריה)

81
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה קרה כשהביאו את נשמת הגר"א לפני בי"ד של מעלה?

בספר 'אוצר אגדות החסידים' שכתב הרה"ח ר' מנחם גוטמן, הובא שביום ג' של חג הסוכות הבחינו חסידי ברדיטשוב שרבם דואג ומיצר; זה מה שחשף בפניהם (היסטוריה)

56
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

החסידים חגגו בהלוויה והמתנגדים יצאו למסע נקמה

תאריך י"ט בתשרי חול המועד סוכות בשנת תקנ"ח נפטר הגאון מווילנה, ונשבתה שמחת החג בעיר, זולת החסידים שהמשיכו בחגיגות שמחת בית השואבה | זה מה שקרה בעקבות כך (היסטוריה)

43
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשבעל התניא הציע שחכמי הספרדים יכריעו את הוויכוח

לאחר שהגר"א לא הסכים לפוגשו הציע בעל התניא שחכמי הספרדים יכריעו את הוויכוח בין המתנגדים לחסידים; איך זה נגמר? (היסטוריה)

22
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

החסיד שהתחזה לבנו של הגאון מוילנה וטען שאביו מתחרט

כשהחסידים העמידו איש שסיפר שהוא בנו של הגר"א, ועבר בקהילות וטען שאביו מתחרט על מלחמתו כנגד החסידים, הגר"א ישב וכתב אגרת הכחשה (היסטוריה)

20
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האגרת החריפה נגד הגאון מוילנה - אמינה או מזויפת?

לאחר שפרסמנו את אגרתו החריפה של הגרש"ז מלאדי כנגד הגר"א: "שאינו מאמין בקבלת האר"י בכללה שהיא כולה מפי אליהו ז"ל", מתברר שישנם שמערערים על מהימנות אגרת זו (היסטוריה)

32
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מחלוקת הענקים על תורתו של האריז"ל הקדוש

אחת הטענות החריפות שהפיצו החסידים, היא שאדונינו הגר"א לא מאמין שכל תורת האריז"ל היא מאת אליהו הנביא; האמנם כך סבר? ומה דעת גדולי ישראל? (היסטוריה)

15
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

החסידים שרפו את הקונטרס והמתנגדים נאלצו להבליג

כשפורסם הקונטרס 'זמיר עריצים' כנגד החסידות, תושבי העיר גרודנא החסידים נפגעו ביותר, ויש ששרפו אותו; פרנסי קהילת וילנא זעמו ביותר, אך לא נקמו; זו הסיבה (היסטוריה)

34
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר