מאמר ליארצייט

על פי תורת הגאון מוילנה: מה מסמל עבורנו חג סוכות?

היום מציינים ברחבי העולם היהודי את פטירתו של הגאון מוילנא, במאמר מיוחד מנסה ורד שאלתיאל להתחקות אחר מצוות חג הסוכות על פי תורתו של הגר"א (יהדות)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
הגאון מוילנה (צילום: ויקיפדיה)

ליארצייט של הגאון מווילנא – י"ט תשרי

מה מסמל עבורנו חג סוכות?

לאחר חטא העגל, משה רבנו שהה במרום ארבעים יום, והקב"ה התרצה לתחנוניו וסלח לעם ישראל, ולימד אותו את י"ג המידות, וביום כיפור, הקב"ה חזר להשרות את שכינתו בתוכם.

מבאר ר' יצחק מלאצאן תלמיד ר' ישראל סלנטר בספרו 'שיח יצחק':

מדוע אומרים בתפילה שלוש לשונות?

"אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, ורצית בנו".

אתה בחרתנו – בזמן יציאת מצרים, הקב"ה בחר בעם ישראל מכל העמים.

אהבת אותנו – במעמד הר סיני קיבלנו את התורה, בזכות אהבתו הרבה של הקב"ה לעמו ישראל.

ורצית בנו – לאחר חטא העגל, הקב"ה התרצה למשה לאחר ארבעים יום, וכיפר לעם ישראל על עוון חטא העגל, והשראה עליהם את שכינתו, וכל זה הושלם בחג סוכות.

חג סוכות – זכר לענני הכבוד!

מבאר הגר"א, שעיקר תוכן חג הסוכות הוא:

זכר לענני הכבוד שהתרצה הקב"ה לעם ישראל, וחזר להשרות את שכינתו בתוכם.

כותב הגר"א בפירושו על שיר השירים, שענני הכבוד הם הביטוי של השראת שכינת ה' על עם ישראל, לעיני כל העמים, וזה בזכות 'רצית בנו' שהתרצה הקב"ה לסלוח.

הסליחה ביום כיפור – לעד ולעולמי עולמים!

הגאון מוילנא מבאר בספרו 'אדרת אליהו' (שמות, לד, י')את הפסוק:

"וסלחת לעוונותינו לחטאתנו ולנחלתנו" – לאחר הארבעים יום, שהתרצה הקב"ה לישראל, אמר הקב"ה למשה רבנו:

"ויאמר הנה כורת ברית" (שמות, לד', י').

הבטחת הברית נאמרה למשה רבנו בלשון הווה, כדי:

להודיע לעם ישראל, שברית זו - לא תופר לעולם!

כל חטא היה יכול למנוע את ההתחייבות בין הצדדים, אבל:

כריתת ברית מחייבת, אף אם יחטא ישראל – הברית לא תופר!

עם ישראל קיבלו – ברית לדורות, שכוללת גם - סליחה לדורות!

ונאמר בהמשך: "כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו - בכל הארץ, ובכל הגוים".

ענני הכבוד – מגנים וסוככים על עם ישראל

הקב"ה השרה את שכינתו על המשכן, והענן היה הולך לפני עם ישראל, והיה נראה לעיני כל עם ישראל, ואף לעיני כל הגויים, ועל זה נאמר:

"אשר עין בעין נראה אתה וגו' ועננך".

כל הגויים היו תמהים על כך, כמו שנאמר בשיר השירים:

"מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן" (ג, ו) – ענני הכבוד היו נראים לעיני הגויים, כעשן המיתמר מלמטה עד למעלה, וכך היה מסוכך ומגן על עם ישראל.

גם ביציאת מצרים היו ענני כבוד! מה החידוש?

אומר הגאון מוילנא שענני הכבוד סוככו על עם ישראל מרגע שיצאו ממצרים, עד שנכנסו לים סוף:

"וגם לא היה לעיני כל ישראל, רק לפני הנביאים שבהם".

לא כולם ראו אותם - רק הנביאים.

אבל, כשנחנך המשכן, נאמר: "לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם".

עיני כל עם ישראל, ועיני כל אומות העולם - ראו את ענני הכבוד!

הפלא היה נורא ועצום, עד שהגויים חשבו: שענני הכבוד הם בעצמם 'אלוהים' כפי שכתוב: "אין אלו אלא אלוהים!" (שהש"ר ג, ה)!

עין בעין – נראו נפלאות ה'!

אמר על כך משה רבנו: "ונפלינו אני ועמך מכל העם" (לג, טז).

מבאר הגר"א: 'ונפלינו' - לשון פלא, והבטיח הקב"ה למשה רבנו:

"נגד כל עמך אעשה נפלאות" – הקב"ה הבטיח למשה רבנו, שיעשה נפלאות לעיני כל ישראל.

"והיה הולך לפניהם במסעיהם, וחונה בחנייתם" – כולם ראו איך ענני הכבוד מהווים הגנה צמודה לעם ישראל, והיה זה פלא גדול, כפי שכתוב:

"את מעשה ה' כי נורא הוא, אשר אני עושה עמך".

ומבאר הגר"א: "שהכל בשבילך וברצונך" – כל הפלאות הללו הקב"ה עשה עבור משה רבנו, וזאת היתה טובה גדולה:

"אשר - אין אחריה, ולא היתה - כזאת"!

איך שאנו רגילים לומר: אין דברים כאלה...

ולכן, נאמר על זה: "אשר עין בעין" – כל עם ישראל והגויים ראו עין בעין את שמירת ה' ונפלאות על עמו.

"כי עין בעין יראו" – נפלאות ה' בגאולה העתידית!

על הגאולה העתידית נאמר: "כי עין בעין יראו"! (ישעיה נב, ח)

הפלא ופלא! שוב חוזרות המילים - "עין בעין"!

אומר הגר"א בספרו, שאותו כפל לשון מעיד:

שגם בגאולה העתידית, כולם יראו - עין בעין! איך ענני הכבוד סוככים ומגנים על עם ישראל, כמו שהיה לעם ישראל במדבר.

ואם יחטא עם ישראל – יראו עין בעין?

לאחר שהקב"ה סלח אחרי חטא העגל, כרת ברית, ונתן את הלוחות השניים:

הקב"ה לעולם לא – יפר בריתו! אף אם – יחטא ישראל!

הברית מוכיחה: שיש תמיד לעם ישראל - דרך תשובה!

הברית – הבטחה לניסים ונפלאות עין בעין!

כריתת הברית היא ההוכחה, שהקב"ה לעולם לא יעזוב את עם ישראל, ולכן:

בגאולה העתידית, ענני הכבוד יחזרו לסוכך ולהגן על עם ישראל!

והקב"ה יעשה ניסים ונפלאות, שיראו כולם – עין בעין!

בכל שנה, עושים סוכה זכר לענני הכבוד, מה שמוכיח:

שהקב"ה בחר בנו – מכל העמים, אוהב אותנו – ורוצה אותנו – תמיד!

לעד ולעולמי עולמים, ועוד נזכה לראות - ניסים ונפלאות.

בקרוב ממש, אמן!

לע"נ הגאון מווילנא רבי אליהו שלמה זלמן זכותו וזכות תורתו הקדושה תגן על כל עם ישראל, ולראות במהרה ניסים ונפלאות, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר