בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן


חקלאות (וטכנולוגיה) בשירות ההלכה

כשאסור להיכנס לשטח עויין בגלל סכנה ביטחונית, עומדת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לרשות מפקחי הכשרות. תצלומי אוויר מתקדמים, רחפות שמצלמות מלמעלה ומשדרות בזמן אמת לניידת הניצבת במחסום, ומצלמות צמודות לגוף החקלאים בשטח, פוקחים "עין טכנולוגית" שאיננה נעצמת 24 שעות ביממה, כדי למנוע העברת תוצרת יהודית ליש"ע והחזרתה מבעד ל"דלת מסתובבת" כ"יבול נוכרים" • טכנולוגיה של שמיטה (יהדות)

2
| בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן |

הכר את הרב / כתבה שניה בסדרה

'מי שמביע היום תמיכה במישרין או בעקיפין במועמדותו של הרב שטרן לרבנות ירושלים, כאשר דבריו עומדים בעינם, עושה ללעג ולקלס בחוצפה ובעזות מצח את דבריהם של גדולי ישראל', אמרה לנו אישיות רבנית חשובה שעסקה בשעתו בעמדתו כי גוי הבא להתגייר אינו צריך לקבל תורה ומצוות בשלמות, נגדה יצאו מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א ובראשם רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל • בפרק השני בסדרה, מביא בנימין י. רבינוביץ שורת ציטוטים נוספת מתוך מאמריו של הרב שטרן בשנים האחרונות • הכר את הרב (חרדים)

40
| בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן |

מהקור הרוסי, בלהב אש

רבינו מרן זצוק"ל כינה את הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל כאחד מל"ו צדיקים של הדור. יבדלחט"א מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א הספידו: "הגדלות שלו היא 'מויראדיק' (נוראה)" • לקראת יום היארצייט העשירי, כינסנו בבית "תולדות ישורון" בירושלים סביב שולחן אחד, את בנו וממשיך דרכו, ומי שעומד בראש הארגון החשוב ורב העשיה, שהולך ומתרחב באופן ניכר כל העת, הגאון רבי בנציון זילבר שליט"א, חתניו הרב אברהם קופרמן הי"ו והרב יוסף שוינגר הי"ו, הרה"ג רבי צבי פטלס שליט"א ומנכ"ל הארגון ותלמידו הקרוב הרב אברהם כהן הי"ו, מהם שמענו סיפורים מרתקים, ועוד כהנה דברים, כאשר כל אחד ואחד מהדוברים מגדיר מי היה אותו צדיק וגאון בתורה (חרדים)

8
| בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן |

נתנו גט להלכה

פרשת "הגט מצפת" הסעירה את כל עולם הדיינות • בית הדין בצפת העניק גט לאישה שבעלה הוגדר כ"צמח" אחרי שנפצע קשה ואין כל דרך לתקשר עמו • הפסק ניתן בלא התייעצות עם גדולי הדור וזקני הדיינים, כמקובל בדורות עברו • מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מחו במכתב נוקב. גדולי הדיינים נזעקו והתבטאו בחריפות נדירה נגד הפסק התקדימי המחריד שעלול להרבות ממזרים בישראל • זעקה (חרדים)

28
| בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן |

הכר את הרב

תדהמה גדולה נפלה השבוע, כשהתברר שישנם גורמים חרדיים הפועלים לבחירתו של הרב אריה שטרן, מועמד הציבור הדת"ל לכהונת רבה של ירושלים, ואף הביעו את תמיכתם באופן פומבי בכלי התקשורת, כאשר במקביל פורסם אודות הסכם רשמי שנחתם בין הצדדים • מסע בעקבות עמדותיו והתבטאויותיו של הרב שטרן בנושאים הלכתיים עקרוניים ביותר, כשהרב שטרן לא מתנער מהדברים החמורים המובאים בשמו • הכר את הרב (חרדים)

89
| בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן |

"בורא רפואות"

הרב שמעון רגובי, מנהל המחלקה לייעוץ והכוונה רפואית ב"עזר מציון" רואה ביומיומו שלא נחש ממית ולא נחש מחייה אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה • למה השיב מרן ראש הישיבה לשני השואלים תשובות הפוכות? מה קובע המדע לגבי ההבדל בהחלמתם של מאמינים ולא מאמינים? וכיצד ברא הקב"ה תרופה מיוחדת בשביל ילדה אחת • מבט מקרוב "כלפי מעלה ושעבוד הלב לאבינו שבשמים" • ראיון (מעניין)

6
| בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן |

שערוריית דוד סתיו: יהודים בסרט נע

הם חושפים בעצמם את תוכניתם ההרסנית: בקובץ מיוחד, מדווחים "רבני צהר" כי הם מתכננים להקים בתי דין מיוחדים לגיור קטינים מגילאי הגן ועד 13 • במסגרת הפרויקט יוקמו קייטנות ומחנות קיץ, בהם יופעל סרט נע בו יכנסו מצד אחד ילדים גויים ומצידו השני יצאו ילדים "יהודים" • רבנים אלה קובעים, כי הילדים יגוירו גם אם האם אינה מתגיירת • תעשיית הגיורים הפיקטיביים, מאיימת לשבור שיאים חדשים והגר"א שרמן שליט"א שב ומזעיק • פרויקט התבוללות (חרדים)

41
| בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן |

גדולי ישראל והשמיטה • מיוחד

מרנן ורבנן גדולי ישראל יצאו מגידרם כדי לחזק את שומרי השמיטה. פעם אחר פעם יצאו אל החקלאים אשר בשדות, בדרום בצפון ובמרכז, או קיבלו את פניהם בחיבה מיוחדת במעונותיהם, כשהם מקדישים זמן רב וניכר למטרה נשגבה ונעלה זו של חיזוק "גבורי הכח" - אלפי החקלאים בכל רחבי הארץ השומרים את מצוות השביעית כהלכתה, אשר ניצבים ועומדים מול ניסיונות קשים • בנימין י. רבינוביץ על יחסם של גדולי הדור זצוק"ל ויבדלחט"א לשומרי שבת הארץ (חרדים)

3
| בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר