הבית אהרון מקרלין


מאמר ליארצייט

כשה'בית אהרון' חזה את הבעיות של ימינו

ה'בית אהרן' מקרלין 'חזה' את הקשיים של ימות משיח. והוא מלמד, איך 'לנצח' את הנפילות, ולזרז את הגאולה, ואומר: לפני גילוי משיח, נעבוד את הקב"ה - כ'שושנים' // מאמר ליארצייט (חסידים)

3
| רויטל ישראל |

מאמר מיוחד

רבי אהרן מקרלין זי"ע חזה את ימות המשיח

יש ימים שאתה מרגיש אהבת ה' ו'מחובר' לקב"ה: יש ימים שאתה עובד את הקב"ה מתוך אהבה, שמחה ותענוג. בימים אלו, אתה רק רוצה להיות טוב לכל // ליארצייט של רבי אהרן מקרלין (מאמרים)

3
| ורד שאלתיאל |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר