מאמר ליארצייט

כשה'בית אהרון' חזה את הבעיות של ימינו

ה'בית אהרן' מקרלין 'חזה' את הקשיים של ימות משיח. והוא מלמד, איך 'לנצח' את הנפילות, ולזרז את הגאולה, ואומר: לפני גילוי משיח, נעבוד את הקב"ה - כ'שושנים' // מאמר ליארצייט (חסידים)

רויטל ישראל | כיכר השבת |
חסידים בטיש יארצייט | ארכיון (צילום: שאטרסטוק)

ליארצייט של רבי אהרן מקרלין נכד ה'בית אהרן' – י"ז סיון

מה הדרך 'לנצח' ולהביא את המשיח?

ה'בית אהרן' מקרלין 'חזה' את הקשיים של ימות משיח...

והוא מלמד, איך 'לנצח' את הנפילות, ולזרז את הגאולה, ואומר:

לפני גילוי משיח, נעבוד את הקב"ה - כ'שושנים'.

המלך מבקש כתר מלוכה – מ'שושנים'!

משל למה הדבר דומה? באחת הממלכות, נתיני המלך רצו להכין למלכם 'כתר': מאבנים טובות, כסף וזהב.

אמר להם המלך: כל הכסף והזהב שיש במדינה – שייך לי, ולכן, אין לי צורך בכתר מכסף וזהב, אבל, אני מבקש::

תעשו לי כתר – מ'שושנים'.

הנמשל: הקב"ה לא צריך כסף וזהב, כי: "לִי הַכֶּסֶף וְלִי הַזָּהָב" - הכל שלו! הוא מבקש שנעשה לו - כתר מלוכה, ע"י שנעבוד אותו - כ'שושנים'.

עבודת המלך - ככסף וזהב? או כ'שושנים'?

יש ימים שאתה 'מחובר' לקב"ה, ועובד אותו מתוך אהבה, תענוג ושמחה.

אתה לומד ומתפלל ומרגיש תענוג ושמחה, עושה בקלות את רצון ה', והגשמיות לא ממש 'קורצת' לך, ואינך מנהל מלחמת עולם עם יצרך...

אתה פועל מתוך 'גדלות מוחין', ועבודה זאת משולה – לכסף וזהב.

ויש ימים, שאתה 'מנותק' – כמו שקורה כל אחד...

אתה מתנהל בקושי - והכל 'כבד' עליך, כל תפילה או מצוה היא במאמץ רב, ואתה מנהל מלחמת עולם ל'נצח' את הרצון הלא רצוי שלך...

זוהי עבודת ה' מתוך 'מוחין דקטנות', והיא משולה - ל'שושנה'.

"לי כסף לי זהב" – רוצה אתכם – כ'שושנים'.

בני קורח רצו לעבוד את הקב"ה מתוך ניתוק מהגשמיות, לשכוח לגמרי מהעולם הזה, ולעבוד את הקב"ה מתוך גדלות, שמשולה - לכסף וזהב, ומה הקב"ה עונה להם?

"לי כסף לי זהב" – יש לי את מלאכי מרום שעובדים אותי בניתוק מהגשמיות ובגדלות, אני רוצה שתעבדו אותי, בדרך אחרת - כ'שושנים'!

מה מייחד את השושנה?

ה'בית אהרן' מסביר - מה מייחד את השושנה:

מידת הנצח מושלת ב'שושנה, היא - נלחמת לחיות גם ללא תנאים - בשדה קוצים, כל שאיפתה להיות ניצחית – ולנצח!

תנאי חייה מאתגרים וקשים:

היא צומחת ופורחת בשדה קוצים, על - קרקע יבשה וצחיחה.

והיא שנותנת את 'חינה' וחיותה – בשדה הקוצים!

לשושנה יש חמישה עלים – שיונקים את חיותם מהמרכז:

העלים – מביטים כלפי מעלה למקור האור והחיים.

השושנה 'נבדלת' מהקוצים, היא חיה מתוך 'ברור' ובידול בינה לבין הקוצים:

היא עושה - ברור הטוב מהרע, ולכן היא – מנצחת!

בימות המשיח נעבוד את הקב"ה – כ'שושנים'!

ידוע שימות משיח יהיו ימים קשים, שמלאים בניסיונות אמונה, עם כבדות וקושי, ודווקא במצב הזה, הקב"ה רוצה שתעבוד אותו:

בלי תנאים, בזמן ובמקום - שהכי קשה לנו!

כשאתה מרגיש – 'מיובש' מכל חשק ורצון בעבודת ה', אהבה ויראת ה' שלך קצת מדממים, כי הם - 'נדקרו' בקוצים, ואתה חסר חיות...

ואתה מרגיש כמו - אדמה 'צחיחה', וקצת ב'נפילה' תרתי משמע...

דווקא בימים אלו, הקב"ה רוצה שתעבוד אותו - ללא תענוג, ותדבק בו מתוך ה'אין':

תאמין שהקב"ה ברא את העולם, באמונה פשוטה ממש, ושהוא מלך גדול שמחיה ומהווה את כל הבריאה, אפילו שכרגע, הוא נסתר ממך, ודווקא:

עבודת ה' בימים אלו - תזרז את ביאת המשיח!

תגלה את ה'אלוקות' - בעולם שנה נפש:

הקב"ה רוצה שתגלה אותו, והוא – יתגלה אליו, דווקא - ברגעים אלו, שאתה מבולבל, עייף וייגע, ואינך ירא אלוקים... והדימיון מתעתע בך, תעבוד את הקב"ה בשלושה מישורים:

עולם – שנה - נפש.

עולם: העולם כמעט טובע במבול של אינפורמציה, אי וודאות וחוסר יציבות, וממש מבולבל... גם העולם הפרטי חסר יציבות ולא ברור, ומי יודע מה יקרה ברגע הבא...

שנה: זמן - בכל רגע מתחדש משהו, אירוע רודף אירוע, ויש הרגשה של איבוד 'שליטה', וחוסר וודאות, מה תהיה ה'חדשה' הלא משמחת הבאה...

נפש: כתוצאה מכך, האדם מרגיש שחלקי הנפש התפרקו והתפזרו, כפי שאומר דוד המלך - "ונפשי נבהלה מאוד..."

דווקא בימים אלו, הקב"ה רוצה שנגלה אותו בתוך ההסתרה, ונכניס אותו לחיינו על אף כל הקושי, נחיה את מציאותו האלוקית:

ואור הגאולה – יעלה ויבציר מתוך האפילה.

מתי כבר תבוא הגאולה? "הכל ממכם"!

הגאולה מגיעה, אם תסכים לעבוד את הקב"ה, בעולם שנה נפש:

בזמן, במקום, ובמצב הנפשי - הכי נמוך ואפל!

אם תרגיש שגם במקום הזה השכינה איתך - תבוא הגאולה...

ה'בית אהרן' אומר, זה אפשרי – כבר עכשיו! תסתכל על - השושנה!

"כשתכוונו ליבכם למעלה – כשושנה זו – אני גואל אתכם".

אל תשכח ש"מלוא כל הארץ כבודו" ו"אין אתר פנוי מיניה", וכשאתה נמצא ברגעי 'נפילה' נמוכים, אל תחפש להבין שום דבר, רק:

תקבל עול מלכות שמים בהכנעה – ותבוא הגאולה!

וזוהי תובנה אחת, ממאמרו הנפלא של ה'בית אהרן' על פר' קורח:

כשעם ישראל יעבדו את הקב"ה כ'שושנה בן החוחים' – תבוא הגאולה, וזה תלוי: בכל אחד ואחד - מאיתנו!

אומר על כך ה'בית אהרן':

"למעלה למשכיל - מי שמכוון את ליבו ללמעלה, הוא יבוא - לאורח חיים" ימצא את הדרך הנכונה – שתעלה אותו למעלה...

עבודת ה' מתוך – ניצוח התנצחות וניצחון!

תחיה עם מידת ה'נצח' – בדרך של ניצוח, תנצח את כל המניעות, עם הרצון החזק של מידת הניצוח, ותתחבר לה' על אף הקושי.

בימים של 'קטנות מוחין' –תשלוף את 'נשק' הניצוח:

ותשתמש בו בתקיפות ועוז, והדרך לניצחון - מובטחת!

מאיפה לוקחים כח – לימים הקשים?

בימים שאתה מרגיש שמח ו'מואר', הקשר והאהבה לקב"ה מתעצמים, כי:

מידת ה'נצח' מקבלת עוד – עוז ותוקף בלב ובנפש!

האמונה בהירה וברורה, ונותנת לך 'מטעני' עוז וכח:

שאיתם תוכל לעבוד את ה' בימים של 'מוחין דקטנות'!

וגם כשתהיה 'בהסתרה בתוך ההסתרה' – תדע שזה זמני...

אין לך טעם ותענוג? תתנצח!

אומר ה'בית אהרן': "כשאין לו טעם ותענוג בעבודה" יש פתרון:

"מתנצח למעלה מן הטעם - ודעת המושג" (אור התורה להצ"צ).

וזוהי עבודת ה'ברור', בכל זמן ומקום, תפריד:

את ה'קליפות' שנותרו, ותעלה אותם - אל הקדושה! וזה:

להעלות את העולם לשורשו – ואז, יבוא המשיח!

עלית העולמות וביאת המשיח - תלוי בך!

אומר ה'בית אהרן' שהקב"ה רוצה שנהיה כמו השושנה:

"מה השושנה הזה ליבה מכיוון למעלה, כך אתם:

תעשו יחוד גמור ממטה - למעלה".

תעלה איתך את כל העולם, ע"י - קבלת עול מלכות שמים.

ה'בית אהרן' אומר, שכל אדם צריך לדעת:

"שעליית כל העולמות תלוי הכל - בזה העולם"!

וממשיך: "וצריך כל אדם לראות, שלא יהיה ח"ו שום - מניעה מצידו".

כי עיקר הגאולה, שיהיה ע"י כל - אנשי הדור, כי "אין מלך בלא עם".

תתעורר ולזכור, המשיח לא בא בזכות המלאכים...

הוא בא - דווקא בזכותך... אם תסכים לעבוד אותו כשושנים.

תנצח את הקושי – ותביא את הגאולה!

תחיה בעולם הגשמי, ובתוך הגשמיות, ותעלה אותם – למעלה!

תייחד ותמליך את הקב"ה – במקום והזמן הכי נמוך!

זאת מלחמה בין - הטוב לרע! מלחמת - קיום!

יש לך את זה... זה 'טבוע' לך בגנים – תתחיל להתנצח ולנצח!

דווקא החושך הסמיך, מוכיח – שעוד מעט יזרח האור הכי גדול...

אור גדול יתגלה לך - בקצה המנהרה... אל תתבלבל!

"כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך – ה' אור לי"

במקומות הכי נמוכים... תגלה את מלכות ה':

"ונשגב ה' לבדו - ביום ההוא"...

בזכות מי ינצל הפרדס?

מסופר על מלך שביקש מעבדו לטפח את הפרדס.

לאחר זמן, הגיע המלך לראות איך הפרדס פורח, והוא ראה שהעבד לא טיפח את הפרדס, והפרדס מלא - עשבים וקוצים.

כעס המלך על העבד - ורצה להענישו, אך פתאום:

"והציץ באותן החוחין וראה בו 'שושנה' אחת של 'ורד' - נטלה והריח בה, ושבת נפשו עליה:

אמר המלך- בשביל שושנה זו – ינצל כל הפרדס" (ויקרא רבה כג', ג').

כל אחד הוא – שושנה של 'ורד'!

כל אחד מאיתנו, הוא - 'שושנה' של 'ורד'!

ובזכותו – ינצל כל הפרדס! בזכותך ינצל - כרם ישראל...

תנצח את הרגע הזה... ותכריע את כל העולמות...

יהי רצון שננצח ונפרח כ'שושנה'... ונגלה את 'אור' ה' לעולם...

לע"נ רבי אהרן בן רבי אשר מסטולין והרבנית הצדקת פייגא.

יהי רצון שיעמוד לפני כיסא הכבוד, ויהיה מליץ יושר על כל עם ישראל, ונזכה להיגאל במהרה ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר