הלכה בפרשה


הלכה בפרשה

פרשת פנחס: האם מותר למלא כרטיס לוטו?

בעקבות הגורל בפרשה, נעסוק השבוע בשאלה האם מותר לקנות כרטיס להגרלת הלוטו. מדוע משחק בקוביה פסול לעדות, והאם העובדה שמפעל הפיס (שהוא בעלי הלוטו) משתמש בחלק מהכסף לצדקה ובניית מבני ציבור, מהווה סברא להקל? (יהדות)

5
| יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת קרח: האם ניתן לומר את פרשת הקטורת בעל פה?

מהיכן הגיע המנהג לומר פיטום הקטורת במסגרת התפילה, והאם יש להקדים את אמירת פרשת התמיד להקטרת הקטורת? האם מותר לומר קטע זה בעל פה או שישנה חובה לאומרו דווקא מהסידור, והאם ניתן לכתוב את פרשת הקטורת על קלף? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת בהעלותך: האם לכל דג שיש קשקשת יש גם סנפיר

בעקבות התורה הכותבת על דרישת בני ישראל לקבל דגים לאכילה, נעסוק השבוע בכשרות הדגים ובסימניהם. האם בהכרח לכל דג שיש קשקשים יש גם סנפירים והאם יש סימנים נוספים מעבר לסנפיר וקשקשת לזהות איזה דג כשר? (הלכה)

1
| יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת שמיני: האם יקיימו מצוות אחרי תחיית המתים?

בעקבות המוות של נדב ואביהוא נעסוק השבוע בשאלה, האם כאשר בני האדם יקומו בתחיית המתים הם יהיו חייבים במצוות, או שלעתיד לבוא המצוות יתבטלו? (הפרשה)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

האם מותר לבקש מתימני שישים מרק קר על הפלטה?

האם מותר לספרדי או אשכנזי לבקש מתימני שיניח על הפלטה מרק שהתקרר, מחלוקת התלויה בשאלה עד כמה אדם כפוף למסורת אבותיו? (יהדות, הפרשה)

1
| יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

מדוע המכבים לא הדליקו את המנורה בשמן טמא?

מדוע ב'על הניסים' לא מוזכר נס פך השמן, ומוזכר רק ניצחון המלחמה? כיצד היוונים יכלו לטמא את השמנים, ומדוע לא הדליקו את המנורה בשמן טמא? (הפרשה)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת וישב: האם יש לקרוע את הבגד כאשר תלמיד חכם נפטר?

בעקבות קריעת יעקב על יוסף, נעסוק השבוע בשאלת דיני קריעה על המת; האם כאשר נמצאים בפטירתו של אדם צריך לקרוע, וההבדל בין איש מהשורה, לתלמיד חכם, ולרבו המובהק? (הפרשה)

יגאל גרוס |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר