הלכות יום טוב


הלכה ב-60 שניות

האם מותר לטבול במקווה חם ביום טוב? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לטבול במקווה חם ביום טוב? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מותר להדליק נרות יום הולדת מאש לאש ביום טוב? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר להדליק נרות יום הולדת מאש לאש ביום טוב? • צפו (יהדות)

7
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

דיני "בישול שלא לצורך" ביום טוב • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: דיני "בישול שלא לצורך" ביום טוב • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

כך תכבו את הגז ביום טוב - לכתחילה וללא חשש • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: כך תכבו את הגז ביום טוב - לכתחילה וללא חשש • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מותר לכבות את הגז ביום טוב על ידי סגירת ברז הגז? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מותר לכבות את הגז ביום טוב על ידי סגירת ברז הגז? • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

דיני הנמכת והגבהת האש - ביום טוב • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: דיני הנמכת והגבהת האש - ביום טוב • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה בפרשה

חג השבועות: האם מותר להשתמש במקלף ביום טוב?

האם ניתן לקלף במקלף ביום טוב כיוון שהותרו צורכי אוכל נפש? נראה המחלוקת האם האיסור לקלף הוא משום בורר או משום דש? לאחר מכן נעבור למחלוקת בעניין זה הקשורה ליום טוב, ונראה עוד מספר דינים בהלכות בורר ודש (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה ב-60 שניות

האם מותר לטבול במקווה חם ביום טוב? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: דיני רחיצה ביום טוב: האם מותר לטבול במקווה חם ביום טוב? • צפו  (יהדות)

1
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

דיני רחיצה ביום טוב: מותר להתקלח במים חמים בחג? • צפו  

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: דיני רחיצה ביום טוב: האם מותר להתקלח במים חמים בחג? • צפו  (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מקלחת או מקווה ביום טוב לכבוד שבת - האם מותר? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות יום טוב: מקלחת או מקווה ביום טוב לכבוד שבת - האם זו הכנה אסורה או מותר? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

תפילת שחרית ב'מנין פועלים' בחג השבועות - מותר? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות יום טוב: תפילת שחרית ב'מנין פועלים' בחג השבועות - מותר? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

ערב חג השבועות

כל הלכות יום טוב שחל בערב שבת - בשיעור אחד • צפו

הפוסק הגאון רבי בנימין חותה בשיעור מיוחד ומסכם עם כל דיני יום טוב שחל בערב שבת - כפי שהשנה חל חג השבועות בערב שבת קודש | מדיני עירוב תבשילין ועד עריכת שולחן השבת - בחג ודיני הדלקת נרות • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

איך מחברים פלטה חשמלית ביום טוב - לכבוד שבת? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות יום טוב: איך מחברים פלטה חשמלית ביום טוב - לכבוד שבת? • צפו (יהדות)

4
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

אפשר לעשות עירובי תבשילין עבור מי שישכח לעשות? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות יום טוב: האם אפשר לעשות עירובי תבשילין עבור מי שישכח לעשות? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

הלכות יום טוב: למה עושים עירוב תבשילין? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הוראת קבע לצדקה - לכמה זמן זה? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

בגד שבת ובגד יום טוב - מי יותר חשוב? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: בגד שבת ובגד יום טוב - מי יותר חשוב? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

הלכות יום טוב: שימוש ב'מיני בר' בחג כשהוא במצב יום חול • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות יום טוב: שימוש ב'מיני בר' בחג כשהוא במצב יום חול • צפו • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

הלכות יום טוב: דיני השימוש בשעון שבת - בחג • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות יום טוב: דיני השימוש בשעון שבת - בחג • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

הלכות יום טוב: האם מותר להדליק נר נשמה בחג? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות יום טוב: האם מותר להדליק נר נשמה בחג? • צפו (יהדות)

3
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

הלכות יום טוב: האם מותר להנמיך את האש בגז ביום טוב? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות יום טוב: האם מותר להנמיך את האש בגז ביום טוב? • צפו (יהדות)

4
| כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר