הרב אהרון ראובן


סיפור למוצ"ש

איזה נס עוד יותר גדול מהניסים שעשה הבעל שם טוב הקדוש?

כמדי שבוע הרב אהרון ראובן עם סיפור מיוחד למוצאי שבת. והפעם - איזה נס היה גדול עוד יותר מהניסים הגדולים שעשה הבעל שם טוב הקדוש? • טור מעניין ומרתק (יהדות, חסידות)

2
| הרב אהרון ראובן |

כיצד האיר הבעש"ט הקדוש את עיני המבולבל?

להדליק את הלב והנשמה: לא קל, אבל, משתלם קצת להתאמץ ולהשקיע בדקות הראשונות של התפילה, כי כשהלב מתעורר, הוא נדלק ובוער כלהבת אש שמתחילה להידלק ועולה מאליה (יהדות)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הסיבה שהבעש"ט רושש את העני לחלוטין

במוצאי שבת אחד, הורה הבעל שם טוב הקדוש לעגלון הערל 'אלכסיי' לרתום את הסוסים לעגלה, למשוך בחבלים ולצאת לדרך, מבלי לדעת לאן הולכים

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כך הוכיח הבעש"ט לרבנים שסוכתו כשרה

הרבנים ראו את סוכתו של הבעל שם טוב הקדוש, ואמרו לו: ש'הסוכה שלו אינה כשרה על פי דין'. התווכח עימם הבעל שם טוב הקדוש, ואמר שסוכתו כשרה // סיפור למוצאי שבת (חגים)

5
| הרב אהרון ראובן |

מאמר ליארצייט

תיאור מרטיט לב מפטירתו של רבי נחמן זי"ע

וְהִנַּחְתִּיו עַל מִטָּתוֹ בְּנַחַת וְהָיָה תֵּמַהּ בְּעֵינַי עַל שֶׁהִצְרִיךְ אוֹתִי לְהַזְהִיר עַל זֶה עָנָה וְאָמַר, אֲנִי כָּבֵד עַתָּה עַל כֵּן הִזְהַרְתִּיךָ עַל זֶה // תלמידו של רבי נחמן מברסלב בתיאור רגע הפטירה (חסידי)

17
| הרב אהרון ראובן |

מאמר ליארצייט

המחלוקת על רבי נחמן תהיה עד ביאת משיח

כשדנו בפמליה של מעלה, האם להוריד את נשמת רבי נחמן לעולם,הגיע הס"מ וצעק: אם זה יבוא לעולם, מה יהיה לי עוד לעשות בעולם, ועל מה בראתני? // מאמר ליארצייט (חסידים)

19
| הרב אהרון ראובן |

מאמר מיוחד

האם אני רשע? אז מדוע קשה לי לסלוח?

כל מאמר שתקראו לפני יום כיפור, יסביר שצריך לסלוח, וזהו נכון! אבל, אולי כדאי להבין: מדוע יש אנשים ש'סוחבים' פגיעה במשך שנים - וקשה להם לסלוח? // מאמר ליום כיפור (יהדות)

3
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הבעש"ט שאל: כיצד מתוודים ביום הכיפורים

שאל הבעש"ט, איך הנהגתו בתפילה? השיבו לו, כי ביו"כ הוא אומר את הווידויים בניגונים שמחים. שלח הבעש"ט לקרוא לרב אליו, כי רצה לתהות על קנקנו // סיפור חסידי למוצ"ש (חגים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הסיפור המבהיל עם הבעש"ט ביום הכיפורים

הסיפור היה בימי הבעל שם טוב הקדוש, מקובל שעבר רבי מפי רבי, עד מורינו המגיד ממעזריטש שהיה נוכח באותו מעמד, מבהיל ומרעיד את מיתרי הלב // סיפור למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כיצד הבעל שם טוב ידע מה נעשה בעולם?

כשרבי יוסף מקמינקע הגיע לבעל שם טוב הקדוש, כשהגיע אליו, היה הבעש"ט באמצע נטילת ידיים לסעודה, וציווה את רבי יוסף גם ליטול ידיו לסעודה // סיפור חסידי למוצ"ש (חסידי)

1
| הרב אהרון ראובן |

מיוחד למוצ"ש

הסיפור מאחורי גילוי ציון אשת הבעש"ט

בחודשים האחרונים, התגלה מקום קבורתה של הרבנית הצדקת אשת הבעל שם טוב הקדוש, איך גילו את מקום קבורתה ומי היא הייתה אשת הצדיק? סיפור למוצ"ש (חסידים)

3
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כך ניצל הבעש"ט הקדוש מאיומיו של הפריץ

היה פריץ אחד, ששנא את הבעל שם טוב הקדוש, ואמר שכאשר יראה אותו, הוא יהרוג אותו ביריה ב'קנה' שריפה. יום אחד שניהם נפגשו במבצר // סיפור חסידי למוצאי שבת (ארץ)

2
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

הבעש"ט המליץ לעני היכן למצוא אוצרות

הלך העני מתחת לגשר, חיפש ולא מצא, ופגע בו חייט ושאל אותו: מה מבקש? וסיפר לו את דברי הבעש"ט, וסיכם את דבריו: אבל לריק יגעתי, ולא מצאתי // סיפור חסידי למוצ"ש (חרדים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מדוע שלשל הבעש"ט פרוטה נוספת לרועה

פעם אחת הבעל שם טוב הקדוש הלך עם תלמידיו בשדה, והנה הם רואים רועה שעומד ומחלל בחלילו, הבעש"ט נעמד, והקשיב לניגון הרועה בהתפעלות / סיפור חסידי למוצ"ש (ארץ)

הרב אהרון ראובן |

מאמר מיוחד

ליארצייט: מה עיקר תורתו של האר"י הקדוש

רבי לוי יצחק מברדיטשוב אומר, שתורת האר"י וממשיכי דרכו, הם: תורת המשיח, וכשהוא יגיע – תורת הנסתר תהיה נגלת לכל // מאמר מיוחד לרגל היארצייט של האר"י הקדוש (יהדות)

3
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כיצד גילה הבעש"ט הקדוש את הבן האובד?

אותו יהודי בא אל הבעל שם טוב הקדוש - צחק ואמר לו: אשתי אמרה שאתם יודעים איזה דברים, על כן, באתי כדי שתאמרו לי היכן בני נמצא עכשיו? // סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כשהבעל שם טוב קיבל מסר מהאור החיים

במ'זיבוז' בשבת פר' פנחס בשנת תק"ג בזמן סעודה שלישית, הלך הבעל שם טוב הקדוש ליטול את ידיו לסעודה, והתעכב ליד מקום הנטילת ידים זמן רב מהרגיל. סיפור למוצ"ש (חסידי)

3
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מה עשה הבעש"ט במנחה של ערב שבת?

רבי גרשון הגיע בערב שבת קודש למז'יבוז', והתפלל עמו את תפילת מנחה. והיה הבעל שם טוב הקדוש מאריך בתפילה עד צאת הכוכבים // סיפור חסידי ע"פ הבעש"ט למוצ"ש (בארץ)

הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מדוע הבעל שם טוב ניקה ושיחק עם הסוסים

כאשר הגיע הבעל שם טוב הקדוש לקהילת הקודש ברוד, הנגידים הגיעו להקביל את פניו, והיו לבושים במלבושי כבוד לכבודו // סיפור חסידי למוצאי שבת קודש (חסידים, יהדות)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

מדוע הבעש"ט הק' רושש את העני לחלוטין?

הוא מסר את חתיכת ה'חלה' בשמחה לצדיק כדי שיטול עליה ידיו לסעודת 'מלווה מלכה', חוץ מחתיכת לחם זו, הבית היה - ריק מאוכל // סיפור חסידי מהבעש"ט למוצאי השבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר