הרב יצחק מאיר יעבץ


השבוע בפרשה

פרשת תזריע עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת תזריע • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת שמיני עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת שמיני • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פורים עם הרב יצחק מאיר יעבץ • צפו

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: חג הפורים • צפו בפינה (יהדות)

2
| כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת ויקרא עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת ויקרא • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת פקודי עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת פקודי • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת ויקהל עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת ויקהל • צפו בפינה (יהדות)

2
| כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת כי תשא עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת כי תשא • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת תצוה עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת תצוה • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת תרומה עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת תרומה • צפו בפינה (יהדות)

2
| כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת משפטים עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת משפטים • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת יתרו עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת יתרו • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת בשלח עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת בשלח • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת בא עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת בא • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת וארא עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת וארא • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת שמות עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע • והשבוע: פרשת שמות • צפו בפינה (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת ויחי עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע, פרשת ויחי - כל אחד ותפקידו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת ויגש עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע, פרשת ויגש - שמחת חיים בכל מצב (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת 'מקץ' עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע, פרשת 'מקץ' - חיינו הם תהליך גלוי מול תהליך סמוי (יהדות)

כיכר השבת |

חג החנוכה עם הרב יצחק מאיר יעבץ

הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, המגיש בכל שבוע ב'כיכר השבת' פינה מיוחדת על פרשת השבוע, מביא כעת זווית מעניינת לחנוכה • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

השבוע בפרשה

פרשת 'וישב' עם הרב יצחק מאיר יעבץ

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יצחק מאיר יעבץ - ר"מ בישיבת ההסדר החרדית, דרך חיים - גן יבנה, בפינה מיוחדת על פרשת השבוע, פרשת 'וישב' - צמחיה על גבי נבילה (יהדות)

כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר