וולוז'ין


מאמר ליארצייט

איך תזכו לניסים? סגולת הגר"ח מוואלוז'ין

ר' חיים וולאז'ין, שהיום, הוא יום פטירתו, מביא את סגולת 'אין עוד מלבדו', ואומר, שעל ידה: אדם יכול לבטל את כל הדינים – לזכות לניסים היפך הטבע! // מאמר מיוחד ליארצייט (ישיבות)

7
| רויטל ישראל |

פולמוס לימודי הליבה

או בחירה או ליבה - אי אפשר את שניהם | דעה

לקחו את המודל של וולאזין והעתיקו אותו. הבעיה היא, שבימינו הוסיפו שכל בחור ובחור חייב ללמוד בישיבה. לא הגיוני שהמודל שהונהג בישיבת וולאזין והותאם ליחידים, יהיה המודל של ימינו (דעה)

15
| דוד אומן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר