מאמר ליארצייט

איך תזכו לניסים? סגולת הגר"ח מוואלוז'ין

ר' חיים וולאז'ין, שהיום, הוא יום פטירתו, מביא את סגולת 'אין עוד מלבדו', ואומר, שעל ידה: אדם יכול לבטל את כל הדינים – לזכות לניסים היפך הטבע! // מאמר מיוחד ליארצייט (ישיבות)

רויטל ישראל | כיכר השבת |
ישיבת וולוז'ין (צילום: ויקיפדיה מאת לא ידוע - נחלת הכלל)

ליארצייט של ר' חיים וולאזי'ן – יד' סיון

איך יתכן שחומץ דולק?

רבי חנינא בן דוסא היה צריך שמן כדי להדליק את הנרות, ולא היה לו, ולכן, שם חומץ במקום שמן, ומבחינתו: שמן וחומץ דולק – אותו דבר!

רבי חנינא היה מלומד בניסים, לא בזכות תורתו או מעשיו הטובים, הוא זכה לניסים, מכח:

האמונה שהיתה באמת – קבועה בליבו! ולכן הוא אמר:

"מי שאמר לשמן – וידלק, יאמר לחומץ - וידלק".

מבחינתו טבע או היפך טבע – הכל שווה ואותו דבר!

ואין שום בעיה, שהטבע ינהג – ההיפך מטיבעו!

במה האמין רבי חנינא בן דוסא?

רבי חנינא האמין באמת ובתמים: ש'אין עוד מלבדו'!

# הקב"ה הוא - בעל כל הכוחות כולם.

# האדון היחיד של העולם - שממלא כל עלמין.

# אין לשום כח אחר שליטה בעולם, חוץ - מה' יתברך.

# מחשבתו היתה דבוקה רק - בה' יתברך!

# הכל אחד, ואין שום פרוד בין דין וחסד - הכל ממנו יתברך.

# הכל טוב ולטובה! וניתן להוסיף עוד כמה מעיקרי האמונה...

ולכן, הוא היה מלומד בניסים, וזה רק אחד מהם...

איך להחדיר ללב ש'אין עוד מלבדו'?

ר' חיים וולאז'ין, מביא את סגולת 'אין עוד מלבדו', ואומר, שעל ידה:

האדם יכול לבטל את כל הדינים – לזכות לניסים היפך הטבע!

כל אחד יודע, שפרוש המילים: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" – שהקב"ה מנהיג לבדו את העולם - 'ואין עוד מלבדו'.

אבל, המרחק בין ידיעת המוח ללב - רחוק יותר מהמרחק בין השמים לארץ, ובזמן ניסיון - הלב ממאן להאמין באמת...

מאמין ש'אין עוד מלבדו'! אבל, מתבלבל?

למה הקב"ה מעמיד אותך ב'מבחני' אמונה תמידיים?

'למען אנסנו' – לא כדי להקשות עליך! אלא כדי:

ולשלם לך שכר רב על עמידתך בניסיון, להעלות אותך בדרגה.

בחלק מהניסיונות תמעד ותכשל - זה חלק מהענין...

ככה זה עובד: נכשלים... קמים מתחזקים – ומתחילים מחדש!

ושוב נכשלים – וקמים... עד יומנו האחרון... 'שבע יפול צדיק וקם'.

איך ידיעת האמונה בשכל - תחזק את האמונה בלב?

סגולת 'אין עוד מלבדו' – החדרת האמונה ללב!

אומר ר' חיים וולואזי'ן שבכוחה של אמירת סגולת 'אין עוד מלבדו' לקבע את האמונה בלב, אם האדם יחזור וישנן בקביעות:

"ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים, שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו שום רושם כלל".

"כשהאדם 'קובע בליבו' לאמר: "הלא ה' הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך, שום כוח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו".

"ומבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל, על שום כח ורצון בעולם. ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה".

"כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל".

"וגם יגזור אומר ויקום לו, לפעול עניינים וניסים נפלאים, היפוך סידור כוחות הטבעיים".

"וכיון שמשעבד ומדבק טוהר אמונת לבבו באמת! בל תמוט, רק לו יתברך לבד, ואצלו יתברך הכל שווה כל רגע, אם לפעול סידור כוחות הטבע שקבע או היפוך סידור כוחות הטבע".

איך אמירת 'אין עוד מלבדו' – מחוללת ניסים?

נבאר כמה הארות שכותב ר' חיים וואלוזי'ן בספרו נפש החיים (שער ג, פרק יב'):

# בכח האמונה לבטל כל דין או רצון שאינו לרצון האדם: האדם יאמין בלב שלם, עד שלא ישנה או יפריע לו, כל רצון שרוצה לפעול בניגוד לרצונו, וישאר שלוו ורגוע, כי קבע בליבו שיש רק לכח אחד שליטה על העולם - 'ואין עוד מלבדו'.

# 'ענין גדול' – לעמוד בניסיון ולקבע את האמונה בלב, להתגבר על כח הדימיון, זה קשה – ועבודת חיים! ולכן, חשוב שהאדם יעריך כל ניסיון באמונה שהצליח לעמוד בו – אף הכי קטן.

# התמדה באמירת הסגולה: מחדירה ללב את האמונה, עד שכל הדינים בטלים מהאדם, וזוכה:

שלא ישלוט בו – שום 'טבע', 'מקרה' או - 'מנהג' העולם'!

קביעת האמונה בלב - עבודה איטית ומשתלמת

# 'קובע בליבו' את האמונה: 'קובע' – לשון הווה, את כשלונות העבר תשאיר בצד,ומהיום:

תשנן ותקבע את האמונה בליבך בכל יום מספר דקות!

עד שבאמת, המציאות - לא תעשה עליך רושם...

מה לשנן בכל יום כדי לקבוע את האמונה?

ר' חיים וואלוזי'ן מפרט מה צריך לשנן כל יום:

# "הלא ה' הוא האלוקים האמיתי": יש רק אמת אחת, שהקב"ה – הוא השליט היחיד של העולם, וכל כח אחר שנראה כשולט בעולם, הוא: שקר ו'אחיזת' עיניים!

# "ה' הוא האלוקים": כל מה שקורה בעולם, הוא - רצון ה', ונמצא תחת שליטתו והשגחתו הבלעדית של ה' יתברך!

הקב"ה מנהיג את העולם בשתי מידות: דין וחסד, אבל - הכל 'אחד'!

# 'אין עוד מלבדו' - אם האדם חושב שיש לגורם אחר כח לפעול נגד רצון ה', לטוב או למוטב, הקב"ה ח"ו:

מוסר את האדם בידי אותו הכח שמאמין בו...

ולכן, חשוב לזכור את: יחוד ואחדות ה' – שכולל את כל העולמות!

המאמין רק ב'אחד' – נמצא תחת השגחת ה'אחד'!

# "שום כח בעולם וכל העולמות כלל": אומר ר' חיים מוולאז'ין, שאם יש גורם שיש לו כוח לפעול, זה מכיון שהקב"ה בחר בו לשליח, כי:

לאף גורם אין - כח עצמי! הכל רק שלוחים למקום, 'לבוש' - לרצון ה'!

# ביטול השפעת כל הכוחות: אם האדם לא משייך כח עצמי לשום גורם, הוא: מבטל את כח ההשפעה של גורם זר עליו, שלא יוכל - לשלוט בו!

# "והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו": יאמין האדם:

"הלא את השמים ואת הארץ – אני מלא נאום ה'".

הקב"ה 'ממלא כל עלמין' - ש"מלא כל הארץ כבודו".

איך הלב יצליח לבטל את המציאות - שנראת לעין?

הקב"ה אוהב כל יהודי – אהבת עולם, כמו אבא אוהב, ואין לו ענין - להעניש אף אחד, וכשהאדם מאמין ובוטח בקב"ה, ומקווה לישועתו:

הקב"ה – תמיד מושיע אותו, ואף פעם - לא יאכזב את האדם!

"לא איש - אל ויכזב" – הקב"ה לא מאכזב את מי שמקווה לו ולישועתו! כמושנאמר: "וידעת כי אני ה', אשר - לא יבושו קוי".

רק לחזק את הלב בכח האמונה, הביטחון והקיווי לישועת ה':

ולהאמין שהקב"ה הוא: השליט היחיד שפועל בעולם - לבדו!

ומשעבד ומדבק – אם האדם ישעבד את ליבו כמו 'עבד' ש'דבק' באדונו: יאמין שאין שום מציאות בעולם – חוץ מה' יתברך!

אף כח לא יכול - לפעול עליך!

בדרך שהאדם רוצה לילך מוליכין אותו: אתה תשכנע את ליבך, שיסכים להאמין, וע"י זה:

כל הכוחות והרצונות שבעולם – היו בטלים ומבוטלים עבורך!

ומכיון שלא נתת כח אלוקי – לאף כח, אף כח – לא יוכל לשלוט בך!

ואפילו לא - פעולת היזק קטנה, כי הקב"ה יעשה לך: ניסים - מ'על' הטבע!

לפעול ניסים – היפוך ה'טבע'!

ניסים הפך הטבע: אם תשעבד את ליבך לה' יתברך, כל כח זר יתבטל מעליך, והקב"ה:

יפעל ניסים וישועות עבורך – היפוך המציאות וכוחות הטבע!

כי אצל הקב"ה: טבע ומעל הטבע, זה - בדיוק אותו דבר!

ה' אחד – חסד ודין הם אחד!

ב'שמע ישראל' - מכוונים שהקב"ה הוא השליט היחיד, על כל המציאות:

בשבע הרקיעים וארבע כנפות הארץ!

'שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד' – מכסים ב'שמע ישראל' את העיניים, כדי ששום כח לא יעשה 'רושם', אומר הזוהר הקדוש שצריך לזכור:

ש"ה' הוא האלוקים" – הקב"ה מנהיג את עולמו בשתי מידות:

ה' - מידת החסד, ואלוקים – מידת הדין, ושניהם 'אחד'!

ומי שמתחזק בזה, זוכה:

"כל הכוחות בטלים, וגם הס"א - יסתלק מהעולם, והבן" (בהקדמה לזוהר דף י"ב סוף ע"א).

"איש אמונות – רב ברכות" – אם תחזק את האמונה, כל הברכות מוזמנות לך, תצפה לישועת ה', גם אם לפעמים, תצטרך קצת להמתין, וסבלנותך כמעט 'פגה'... תזכור: "ישועת ה' כהרף עין"! בקרוב – אמן!

ר' חיים וולאזי'ן מדריך בספרו 'נפש החיים' - איך להתחזק ולהתקדם באמונה, כל אחד כפי כוחו ודרגתו... טוהר ליבו והשגתו, שנזכה, אמן!

לע"נ ר' חיים וולאזי'ן, זכותו תגן על כל ישראל, ונזכה במהרה לגאולת הפרט והכלל ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר