ישראל במלחמהישראל במלחמה

יגאל גרוס


הלכה בפרשה

פרשת דברים: האם יש לשנות את נוסח תפילת 'נחם'?

האם בזמן הזה שאין גזירות שמד, חובה לצום את ארבעת הצומות כפי שצמו בעבר, ואם כן מדוע, וכן מה ההבדל בין שאר הצומות לבין תשעה באב? וגם, האם יש מקום לעדכן את נוסח 'נחם' שאומרים בתפילה? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשות מטות - מסעי: האם ניתן למלא מקווה בקרח?

על מנת שכלי ייצא מרשות הגוי לרשות היהודי, ניתן לפרקו ולהרכיבו מחדש, שאז הדבר נחשב שהיהודי יצר את הכלי. אפשרות אחרת היא להטביל את הכלי במקווה המכיל ארבעים סאה מי גשמים | האם ניתן למלא מקווה עם קרח או שלג? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת פנחס: האם מותר למלא כרטיס לוטו?

בעקבות הגורל בפרשה, נעסוק השבוע בשאלה האם מותר לקנות כרטיס להגרלת הלוטו. מדוע משחק בקוביה פסול לעדות, והאם העובדה שמפעל הפיס (שהוא בעלי הלוטו) משתמש בחלק מהכסף לצדקה ובניית מבני ציבור, מהווה סברא להקל? (יהדות)

5
| יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת בלק: באלו מקרים מותר למכור בית כנסת?

בעקבות בלעם שרצה לעקור את בתי הכנסיות והמדרשות, נעסוק השבוע בשאלה מתי מותר למכור בית הכנסת ובית מדרש? מדוע במקרים מסוימים אסור למכור בית כנסת? מה יש לעשות בכספי המכירה? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת חוקת: האם מותר לכהן להיכנס לבית חולים 

בזמן הזה שאין מקדש, דיני טומאה וטהרה אינם רלוונטים לאדם מהשורה. לכהנים לעומת זאת, המצווים שלא להיטמא למת גם בזמן שבית המקדש חרב, חלק מדיני טומאה וטהרה רלוונטים גם כיום | האם מותר לכהנים להיכנס לבקר חולה בבית חולים שיש שם מת (או חשש מת)? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת קרח: האם ניתן לומר את פרשת הקטורת בעל פה?

מהיכן הגיע המנהג לומר פיטום הקטורת במסגרת התפילה, והאם יש להקדים את אמירת פרשת התמיד להקטרת הקטורת? האם מותר לומר קטע זה בעל פה או שישנה חובה לאומרו דווקא מהסידור, והאם ניתן לכתוב את פרשת הקטורת על קלף? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת שלח לך: האם חובה לומר תחנון?

האם נפילת אפיים היא חובה או רשות? האם יש נפילת אפיים במקום בו אין ספר תורה, ומה דין תחנון בלילה? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת בהעלותך: האם לכל דג שיש קשקשת יש גם סנפיר

בעקבות התורה הכותבת על דרישת בני ישראל לקבל דגים לאכילה, נעסוק השבוע בכשרות הדגים ובסימניהם. האם בהכרח לכל דג שיש קשקשים יש גם סנפירים והאם יש סימנים נוספים מעבר לסנפיר וקשקשת לזהות איזה דג כשר? (הלכה)

1
| יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת במדבר: האם צריך לשים שומרים סביב המקדש בזמן הזה?

בעקבות הפסוקים המורים על שמירת הלווים בבית המקדש, נראה מי מצווה לשמור, היכן שומרים ומדוע נצטוו על השמירה? האם גם בזמן הזה שבית המקדש חרב יש עניין שימשיכו לשמור, והאם יש לברך על מצוות השמירה? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשות בהר-בחוקותי: האם יש איסור ריבית בהלוואה הצמודה למדד?

בעקבות העיסוק בדיני ריבית בפרשה, נעסוק השבוע בשאלה האם כאשר אדם מלווה לחברו כסף, עליו להשיב לו לאחר זמן את אותו הסכום בתוספת ההצמדה למדד? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

אחרי מות - קדושים: מותר לשתול שני מיני ירקות באדנית?

בעקבות העיסוק בכלאיים בפרשה, נעסוק השבוע בהלכות כלאי זרעי ירק ועשבי תבלין כאשר שותלים אותם בגינה פרטית (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשות תזריע - מצורע: דיני ברית מילה בשבת קודש

בעקבות הפסוק ממנו למדים שיש למול אפילו בשבת, נעסוק השבוע בהלכות מילה בשבת. נראה את מחלוקת הפוסקים האם מותר לחזור על חתיכות שאינן מעכבות את המילה, האם מותר ששני מוהלים ישתתפו בתהליך המילה ועוד (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת שמיני: האם יקיימו מצוות אחרי תחיית המתים?

בעקבות המוות של נדב ואביהוא נעסוק השבוע בשאלה, האם כאשר בני האדם יקומו בתחיית המתים הם יהיו חייבים במצוות, או שלעתיד לבוא המצוות יתבטלו? (הפרשה)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת ויקרא: מה מברכים על שוקולד?

בעקבות התורה המזכירה את הדבש, נעסוק השבוע בשאלה מה מברכים על שוקולד? והאם יש לברך על קפה ושוקו בורא פרי העץ? (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

האם מותר לעבור ליד מנורה הנדלקת מחיישן?

האם מותר לעבור בשבת ליד מצלמה הרושמת את הנכנסים והיוצאים, או ליד מנורה הנדלקת כאשר עוברים לידה? כפי שנראה נחלקו בשאלה זו האחרונים (יהדות)

1
| יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת כי תשא: אגרות הרמב"ם המרכזיות - חלק ג'

השבוע נעסוק במספר איגרות שנכתבו בעקבות מספר מחלוקות בין הרמב"ם לראש ישיבת 'גאון יעקב' בבגדד, רבי שמואל בן חפני, כאשר המחלוקת המפורסמת ביותר היא האם מותר לשוט בנהרות בשבת. כמו כן נעסוק באגרת תחיית המתים (פרשת שבוע)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת כי תשא: אגרות הרמב"ם המרכזיות - חלק ג'

השבוע נעסוק במספר איגרות שנכתבו בעקבות מספר מחלוקות בין הרמב"ם לראש ישיבת 'גאון יעקב' בבגדד, רבי שמואל בן חפני, כאשר המחלוקת המפורסמת ביותר היא האם מותר לשוט בנהרות בשבת. כמו כן נעסוק באגרת תחיית המתים (פרשת שבוע)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת תצווה: אגרות הרמב"ם המרכזיות - חלק ב'

השבוע נמשיך באגרות הרמב"ם ונראה את האגרת לרבי עובדיה הגר. אגרת זו עוסקת במעמד הגר, היחס לבחירה חופשית, ומעמד הישמעאלים. כמו כן נראה את האגרת בעניין לימוד משנה תורה, ואת האגרת לרבי פנחס הדיין המשלימה דיון זה, ומתייחסת לביקורת שנאמרה על משנה תורה, וכן לסוגיות האם יש לרחוץ לפני התפילה, ולהגדרת המושג 'דברי סופרים' (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת תצווה: אגרות הרמב"ם המרכזיות - חלק ב'

השבוע נמשיך באגרות הרמב"ם ונראה את האגרת לרבי עובדיה הגר. אגרת זו עוסקת במעמד הגר, היחס לבחירה חופשית, ומעמד הישמעאלים. כמו כן נראה את האגרת בעניין לימוד משנה תורה, ואת האגרת לרבי פנחס הדיין המשלימה דיון זה, ומתייחסת לביקורת שנאמרה על משנה תורה, וכן לסוגיות האם יש לרחוץ לפני התפילה, ולהגדרת המושג 'דברי סופרים' (יהדות)

יגאל גרוס |

הלכה בפרשה

פרשת תרומה: אגרות הרמב''ם המרכזיות - חלק א'

בעקבות הזכרת משה רבינו, נעסוק השבוע, וכן בשתי הפרשיות הבאות באגרות הרמב"ם, עליו נאמר 'ממשה עד משה לא קם כמשה', והשבוע נראה את העיסוק באגרת השמד ואגרת תימן. בכל אגרת נפתח ברקע כללי למאורעות התקופה שגרמו לרמב"ם לכתוב את האגרת, ולאחר מכן נדון בנושא ההלכתי אותו הוא מעלה (יהדות)

1
| יגאל גרוס |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר