ישיבת וולוז'ין


היסטוריה ואקטואליה

אחרי שוולוז'ין נסגרה, מדוע ישיבת טלז המשיכה להתקיים?

מן המפורסמות על סגירת ישיבת וולוז'ין בשנת תרנ"ב, לאחר שהנהלת הישיבה לא עמדה ברף שדרשו השלטונות | שאלת השאלות, מדוע ישיבת טלז, לא נסגרה. האם השלטונות הקלו להם בדרישות ללימודי חול בשינוי מישיבת וולוז'ין?! (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

אחרי מכתב הרבנים • צפו

הרב לייבל משיב לסערה נגדו: "אל תקראו למוסד הזה ישיבה"

בשבוע שעבר פורסם מכתב חריף של גדולי ישראל, כנגד היוזמה החדשה של הגר"ד לייבל לישיבה שתשלב לימודי חול עם קודש. כעת, בשיחה עם אחד מתלמידיו, הגר"ד משיב לטענות שהופנו נגדו | צפו (חדשות חרדים)

240
| חנני ברייטקופף |

השבת - היארצייט

מה מיוחד בסגולה של הגר"ח מוואלז'ין - "אין עוד מלבדו"?

בשבת יציינו עמך בית ישראל בכל אתר, את יום פטירתו של אבי עולם הישיבות הגר"ח מוואלוז'ין זי"ע | מאמר מיוחד על סגולת "אין עוד מלבדו" (חרדים, יהדות)

2
| ורד שאלתיאל |

היסטוריה ואקטואליה

החוב של העילוי הגדול של עולם הישיבות ל... ביאליק

בשנת תרפ"ה כששהה חיים נחמן ביאליק בניו יורק, הוא הוזמן להרצות בישיבת רבנו יצחק אלחנן, שם שוחח עם העילוי הגדול של הישיבות וביקש ממנו לפרוע את החוב שחייב לו | מה החוב, האם הוא נפרע? | וגם, ההסבר של הרב מבריסק לכך שליווה את ביאליק כשסולק מהישיבה (היסטוריה)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

באלו דברים שינה הגר"ח מוואלז'ין מדרכו של הגר"א?

לא רק בנושא ה"חסידות" שינה הגר"ח מוואלזין מדרכו של הגר"א. תלמידיו, רובם ככולם נקטו שיש ללמוד "חכמות חיצוניות" זולת תלמידו הגר"ח מוואלז'ין ששלל זאת (היסטוריה)

17
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הערצת המשכילים של וולוז'ין - לרבי חיים מבריסק

ישיבת וולוז'ין, שם שיטת הפלפול חודשה על ידי ראש הישיבה הגר"ח מבריסק, הייתה בגישה מתונה ל"השכלה"; משכילי הישיבה העירצו את הגר"ח מבריסק וסללו את הדרך לפרסומה של דרכו הלמדנית החדשה (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הגרי"ז "עקר" את הסברות של הגר"ש שקופ

מעשה בתלמיד שלמד אצל רבי שמעון שקופ, ועבר ללמוד אצל הגרי"ז מבריסק. לאחר זמן מה, פגש הגרי"ז את רבי שמעון שקופ, ואמר לו: "עקרתי ממנו את הסברות שלך" (היסטוריה)

14
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

גאוני ליטא שהתנגדו לשיטת העיון והפלפול

גאוני ספרד, כידוע, לא קיבלו את שיטת הפלפול של ישיבות ליטא; במאמרינו נצטט גאונים ליטאים ששנים ספורות לאחר שהתפרסמה השיטה - לא קיבלו אותה ואף טענו כנגדה (חרדי)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

נכד המקורב טוען: הסיבה לסגירת וולוז'ין - "רצח בסכין"

עד כה היה ידוע שישיבת וולוז'ין נסגרה בגלל שלמדו בה לימודי חול רח"ל, אלא שהרה"ח רבי פנחס צצ'יק חושף כי הסיבה היא בחור שרצח בחור אחר בדקירות סכין; הסיפור המלא (חדשות)

44
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

שלב אחר שלב: כך 'וולוז'ין' נקרעה במחלוקת

השיחה שמסר הנצי"ב במקום ה'חזקה' של הבית הלוי, החלוקה בתשליך, הפשט הפוגע מהפרשה, המרד בתחילת ה'זמן', העזות של ה'עילוי' והצעקות "יחי רבינו" (היסטוריה)

15
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המחלוקת שקרעה את אם הישיבות 'וולוז'ין'

בעקבטת האלימות בפוניבז' אנו יוצאים למסע היסטורי אודות המחלוקת שקרעה את אם הישיבות - ישיבת 'וולוז'ין', ומה הרקע לקרע שהתרחש בין הנצי"ב מוולוזין לבית הלוי (היסטורי)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"אגודת הסתרים" של אם הישיבות - וולוז'ין

רבי משה מרדכי אפשטיין היה מראשוני "חובבי ציון" שדאגו לפתח את מצות ישוב ארץ ישראל, בשנים שלמד בישיבת וולוז'ין היה בחר באגודת סתרים שכונתה בשם "נס ציונה" (היסטוריה)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הפולמוס: מי הוא גדול תלמידיו של הגר"א?

היום, לפני 193 שנים הסתלק המקובל רבי מנחם מנדל משקלוב זיע"א. האם הוא היה גדול תלמידיו של הגאון מווילנא או שמא היה זה הגאון רבי חיים מוולוז'ין? • הפולמוס (היסטוריה)

41
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה הפך את 'ישיבת וולוז'ין' ל"אם הישיבות"?

היום ו' בשבט, לפני 128 שנים, תלמידי ישיבת "וולוז'ין" חזרו לביתם ועיניהם דמעות - עקב סגירת הישיבה. הישיבה נסגרה, אבל השיטה נשארה. מה הפך אותה ל"אם הישיבות"? (חרדים)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

היום, לפני 128 שנים: ישיבת וולוז'ין נסגרה!

היום, ה' בשבט, לפני 128 שנים העולם היהודי הוכה בתדהמה, בהישמע הידיעה המרה על סגירת שעריה של אם הישיבות "עץ חיים דוולוז'ין". מדוע הישיבה נסגרה? (חרדים)

10
| ישראל שפירא |

צפו בתיעוד

ב'וולוז'ין' חגגו שנה לייסוד הישיבה הייחודית

בישיבת 'וולוז'ין' בפתח תקווה ציינו שנה לייסוד הישיבה בסיומי מסכתות, במעמד השתתפו רבנים וראשי ישיבות. לאחר המעמד התכנסו בני הישיבה אצל הגרב"מ אזרחי. צפו (חרדים)

3
| חנני ברייטקופף |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר