מידת הדין


מאמר לזכרו, ליום פטירתו

איך הרב מרדכי אליהו זצוק"ל היה שמח בכל זמן ובכל עת?

המוני עמך בית ישראל מציינים היום את יום פטירתו של הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצוק"ל | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד לזכרו | יהי זכרו ברוך (יארצייט)

2
| ורד שאלתיאל |

מאמר מרתק

מדוע משה ביקש להפסיק את המכות? // הגר"ד לייבל

ישנם אופנים שונים של התגלות ה' בעולם. פעמים מתגלה כוח ה' בעולם דווקא דרך מידת הדין ומכך שה' נפרע מן הרשעים ופעמים שהופעת ה' בעולם מתבצעת על ידי התגלות מידת הרחמים ובמענה לתפילת האדם | מאמר על פרשת השבוע מהגאון רבי דוד לייבל (יהדות)

הגאון רבי דוד לייבל |

על פי הבעש"ט

העולם מתנהל ב'צמצום', וזה החסד מאת ד'

יש בפרשה מסר- גדול וחשוב: התפקיד של ה'גבורות', הוא - לצמצם את ה'חסדים'; אברהם אבינו – הכיר וגילה את הקב"ה לבד מעצמו, ע"י מידת החסד // הפרשה על פי הבעש"ט (יהדות)

ורד שאלתיאל |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר